Edukacja dla bezpieczeństwa pacjentów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 10 Wrzesień 2023 10:58

Materiały edukacyjne dla bezpieczeństwa pacjentów

PACJENT LECZONY ONKOLOGICZNIE


1. PORADNIK DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

2. PORADNIK DLA PACJENTÓW W TRAKCIE LECZENIA CYTOSTATYKAMI

3. MÓJ BRAT I SIOSTRA MAJĄ NOWOTWÓR

4. ANI WYPADAJĄ WŁOSY

5. WOJTEK I ZOSIA IDĄ NA RADIOTERAPIĘ

6. ŻYWIONKO - E-BOOK 2022

STOMIA


1. PORADNIK DLA PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ STOMIĄ

DIETY


1. ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA SOÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2

2. ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA OSÓB Z OTYŁOŚCIĄ

3. ŻYWIENIE W NADCIŚNIENIU TĘTNICZYM

FARMAKOTERAPIA - BEZPIECZNE LEKI


1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZAŻYWANIA LEKÓW

2. ZASADY ZGŁASZANIA NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA LEKÓW

3. Formularz Zgłoszenia Niepożądanego Działania Produktu Leczniczego (NDL)

4. Instrukcja wypełnienia formularza

5. CZYTAJ ULOTKI LEKÓW

MAŁY PACJENT - DZIECI W USK


1. INFORMATOR DLA DZIECI I RODZICÓW HOSPITALIZOWANYCH W USK

2. PORADNIK - MAŁY PACJENT

SERCE


1. PORADNIK PO NIEWYDOLNOŚCI SERCA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN

ODLEŻYNY


1. PROFILAKTYKA I LECZENIE ODLEŻYN

UPADKI


1. PROFILAKTYKA UPADKU PODCZAS HOSPITALIZACJI

2. PROFILAKTYKA UPADKU PO WYPISIE DO DOMU

OPIEKA NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ, CHORĄ, STARSZĄ


1. ULOTKA INFORMACYJNA

2. INFORMATOR DOTYCZĄCY WSPARCIA PACJENTÓW PO ZAKOŃCZONEJ HOSPITALIZACJI

3. OPIEKA NAD PACJENTEM PO WYPISIE ZE SZPITALA

4. INFORMATOR DOTYCZĄCY PLACÓWEK REHABILITACYJNYCH

5. POMOC INSTYTUCJONALNA I OPIEKA DOMOWA

6. PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA DOMOWEGO NA PRZYJĘCIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

7. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ I SKUTECZNEJ FARMAKOTERAPII

8. PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY ADAPTACJI DO CHOROBY

9. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA POTRZEB I WSPARCIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW

FIZJOTERAPIA


1. PROFILAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZECIWZAKRZEPOWE I ODDECHOWE
Zmieniony: Sobota, 16 Wrzesień 2023 10:45
 

INFORMACJE dla PACJENTA.

 

Drogi Pacjencie,
w celu poprawy jakości świadczonych przez nasz Szpital usług został utworzony adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pod którym można kierować zapytanie czy opis badania jest gotowy do odbioru bądź też przesłać skan skierowania na badanie (NMR, TK, USG, RTG, Mammografię) celem rejestracji. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązujacymi przepisami oryginał skierowania należy dostarczyć do USK w ciągu 14 dni.Dla każdego pobyt w szpitalu jest ogromnym stresem. Dlatego bardzo duże znaczenie ma pozytywne nastawienie do personelu i jego fachowości oraz wiara w to, że wszystko przebiegnie pomyślnie.Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia się do placówki. Przyjęcie do Szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć. Jest to zespół pomocy doraźnej, przyjęć i wypisów, który służy do badania i przyjmowania chorych skierowanych do Szpitala.


Pacjenci zgłaszający się do Szpitala powinni zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty oraz potrzebne rzeczy.


Przebywając w Szpitalu należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu , dotyczy to pacjentow jak i odwiedzających.


Do Państwa dyspozycji jest Pełnomocnik d/s Pacjenta.

 
 Zapraszamy do składania Deklaracji wyboru Lekarza / Pielęgniarki / Położnej
w naszej Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Więcej informacji pod nr tel. 71 733 16 00.

Deklaracja wyboru Lekarza / Pielęgniarki / Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 

Przyjęcie do Szpitala

PLANOWE

Izba Przyjęć Planowych

Czynna jest w godz. od 6.30 do 14.35

Informacja tel: (71) 733 10 00


Budynek B, parter (ul. Borowska 213)
 

OSTRODYŻUROWE

Szpitalny Oddział Ratunkowy


ul. Borowska 213 (Budynek K)

Internistyczna, Chirurgiczna, Neurologiczna, Neurochirurgiczna, Angiologiczna, Gastrologiczna, Reumatologiczna, Laryngologiczna, Ortopedyczna, Onkologiczna, Urologiczna


Czynna jest 24 h/dobę

Informacja tel: (71) 733 29 64


Czytaj więcej...
 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do Szpitala

 • Przyjęcie planowe

 • Przyjęcie nagłe
  • W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie
 
 

PRAWA PACJENTA W SZPITALU

Szczegółowych informacji
o prawach pacjenta udziela:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
www.rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia Biura:
800 190 590
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:

 1. Wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
 2. Przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących
 3. Udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie masz prawo również do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia
 4. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem bezpłatnie, w przypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem
 5. Wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego Tobie świadczenia zdrowotnego
 6. Wyrażenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych: studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym, jeżeli Jesteś pacjentem kliniki, szpitala akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej jednostki uprawnionej do kształcenia wyżej wymienionych
 7. Wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza (udzielającego Tobie świadczeń zdrowotnych) opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej
 8. Bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.


JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób ubezpieczonych
 2. Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej
 6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów
 7. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego
 8. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu
 9. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu
 11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa
 12. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości
 13. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego


Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 4. Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.);
 5. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
 8. ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
 9. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.);
 11. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620);
 14. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);
 15. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
 16. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
 17. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).
 18. Ustawa z 06.11.2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).
 
 
 

OBOWIĄZKI PACJENTA    

(na podstawie Regulaminu Organizacyjnego USK)

 

                                       ROZDZIAŁ VII
                              Prawa i obowiązki pacjenta

 

                                              § 30

1. Postanowienia Regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta wynikających
z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów
odrębnych.

2. Szczegółowe zapisy zawarte są w prawach pacjenta dostępnych w każdej komórce
medycznej Szpitala.

3. W Szpitalu wszelkie sprawy związane z przestrzeganiem praw pacjenta rozpatruje
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta. Szczegółowy zakres zadań oraz godziny przyjęć
pacjentów dostępne są w każdej komórce medycznej Szpitala.

                                             § 31
1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych w zakresie wynikającym z ustawy
o świadczeniach zdrowotnych, w szczególności do:
1) badań i porad lekarskich,
2) badań diagnostycznych,
3) leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy
medycznej i normom etycznym, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania
odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych
procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

3. Pacjent ma prawo zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty do uzyskania
od lekarza na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych informacji o swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania
albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

4. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu
na zagrożenie zdrowia lub życia.

5. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych
związanych z porodem.

6. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez
podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających
określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się
zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów
medycznych.

7. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
1) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy
mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej
informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach
diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie
udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez
nią uprawnieniami.
2) Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na
udzielenie informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych
metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu innym osobom.
3) Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu
informacji, o której mowa w ppkt. a).
4) Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ppkt. a), pacjent ma prawo przedstawić
osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
5) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji, o której mowa w ppkt.a),
w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego
lub terapeutycznego.
6) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel
mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego
pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
7) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, uwzględniającej ograniczenia
tych praw określone w przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim
lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się

poruszać, informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w
pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

8. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód
medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim
związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
W celu realizacji prawa, o którym mowa, osoby wykonujące zawód medyczny są
obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem,
w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta. Przepisu nie stosuje się,
w przypadku gdy:
1) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pacjenta lub innych osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód
medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

9. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu na udzielanie świadczeń
zdrowotnych po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć
następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
1) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby
wykonującej zawód medyczny informacji, w zakresie i formie potrzebnej do
prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
2) Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego
lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody.
3) W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania,
może wykonać opiekun faktyczny.
4) Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w ppkt. a-c, mogą być wyrażone ustnie albo
przez takie zachowanie się osób wymienionych w tych przepisach, które
w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom
proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.
5) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent
chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym

rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia
zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
6) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub
diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w
formie pisemnej.

10. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności
w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Prawo do poszanowania godności
obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.

11. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania
polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowaniu
skuteczności tego leczenia.

12. Pacjent ma prawo do poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania
świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem prowadzenia w Szpitalu działalności
dydaktycznej przed i podyplomowej w zakresie nauk medycznych.
1) W przypadku przyjęć planowych, pacjenta należy w sposób wyraźny i na piśmie
poinformować o działalności dydaktycznej Szpitala i związanej z tym obecności osób
trzecich (studentów, stażystów). W przypadku braku zgody pacjenta na obecność ww.
osób, jest to jednoznaczne z rezygnacją pacjenta
z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych w Szpitalu.
2) Pacjent ma prawo do ochrony przed zniewagą fizyczną i psychiczną.

1. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba
bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych
pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę
odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

2. Pacjent ma prawo do ochrony mienia osobistego. Celem zapewnienia ochrony przedmioty
osobiste powinien oddać do właściwego depozytu.

3. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz
w czasie hospitalizacji oraz do opieki duszpasterskiej. Szpital jest uprawniony do

wprowadzenia ograniczeń, jeżeli wymagają tego względy epidemiologiczne, sanitarne lub
stan zdrowia pacjentów.

4. Pacjent ma prawo do składania skarg za naruszenie jego praw.
 
                                               § 32
Obowiązki pacjenta:
1. Pacjent przyjęty do Szpitala nie ma prawa wychodzić poza obręb Szpitala
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne ze względów leczniczych (konsultacje,
zabiegi).

2. Pacjent może przebywać bez nadzoru personelu Szpitala tylko w swojej sali szpitalnej
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.

3. Pacjent jest obowiązany stosować się do zaleceń i wskazań lekarzy i pielęgniarek
i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostycznoterapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.

4. Pacjent jest obowiązany do przebywania na sali podczas obchodów lekarskich.

5. Pacjent jest obowiązany do przestrzegania ciszy i zachowywania się w sposób nie
zakłócający spokoju innym.

6. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez
zlecenia lekarza.

7. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych
lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji.
Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

8. Zabrania się uprawiania przez pacjentów gier hazardowych, palenia tytoniu, spożywania
alkoholu oraz zażywania wszelkich używek na terenie Szpitala.

9. Pacjent ma obowiązek przestrzegania regulaminu wewnątrzoddziałowego
i poleceń personelu Szpitala.

10. Łatwo psujące się produkty żywnościowe pacjent ma obowiązek przechowywać
w lodówce dostępnej dla pacjentów poza kuchenka oddziałową.

11. Pacjent nie ma prawa zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki ani kłaść się na łóżku
w odzieży (innej niż piżama) i obuwiu.

12. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie higieny osobistej.

13. Pacjent powinien dbać o czystość pomieszczeń w których przebywa.

14. Pacjent powinien przestrzegać godzin wyznaczonych na spożywanie posiłków.

15. Pacjent obłożnie chory spożywa posiłki w łóżku, jeśli jest to konieczne – przy pomocy
personelu pielęgniarskiego.

16. Pacjent jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w
Szpitalu.

17. Pacjent jest obowiązany szanować mienie będące własnością Szpitala,
a w szczególności nie ma prawa manipulować przy aparatach i urządzeniach leczniczych,
elektrycznych, wentylacyjnych itp.

18. Pacjent ani inne osoby przebywające na terenie Szpitala nie mają prawa wykonywać
zdjęć lub nagrań audio-video na terenie Szpitala z udziałem innych pacjentów i
pracowników Szpitala, bez uzyskania ich uprzedniej zgody.

19. Pacjent jest obowiązany do naprawienia szkody mienia Szpitala w przypadku
spowodowania jej z własnej winy.

20. Pacjent w przypadku negatywnej weryfikacji uprawnień ubezpieczeniowych,
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń
opieki zdrowotnej lub do złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów
leczenia w przypadku potwierdzenia braku posiadania uprawnień.

21. Pacjent jest obowiązany odnosić się kulturalnie i z szacunkiem do innych pacjentów i
personelu Szpitala.

22. Pacjent jest obowiązany przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.

23. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać
w sposób nie zakłócający pracy personelu Szpitala, nie stwarzający uciążliwości dla
innych pacjentów, bez naruszenia praw innych osób przewidzianych przepisami prawa i
poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość
powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i
pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów
komórkowych.

24. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego
pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej
informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 
                                                § 33

1. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są przy wejściu do Klinik/Oddziałów w
widocznym miejscu.

2. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom
i wskazówkom personelu szpitalnego.

3. Osoby odwiedzające pacjentów lub sprawujące nad nimi dodatkową opiekę obowiązane
są przestrzegać następujących zakazów:
1) wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia
wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków
odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających
substancji; obowiązuje zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób odwiedzających
pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych
środków,
2) uprawiania gier hazardowych,
3) handlu obnośnego,
4) wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala,
5) siadania na łóżkach chorych,
6) robienia zdjęć i filmowania bez pisemnej zgody Kierownika komórki medycznej.

4. Ze względu na warunki przebywania w Szpitalu innych pacjentów oraz ich ewentualny
dyskomfort, pacjenta mogą odwiedzać w salach chorych jednocześnie nie więcej niż dwie
osoby.

5. Dzieci do lat 7 mogą odwiedzać pacjentów wraz z osobą dorosłą i za zgodą Kierownika
komórki medycznej lub innego wyznaczonego lekarza.

6. Informacji o stanie zdrowia pacjentów, udzielają wyłącznie lekarze w godzinach
ustalonych przez Kierownika komórki medycznej i podanych do wiadomości ogólnej
wyłącznie osobom upoważnionym, tj. przedstawicielom ustawowym lub osobom
wskazanym pisemnie przez pacjenta.

7. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie
uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie z zastrzeżeniem ust. 6
powyżej.

8. Lekarz nie może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta, gdy nie jest możliwa
jednoznaczna identyfikacja osoby, której informacja ma być przekazana. (np.
telefonicznie).

9. Kierownik komórki medycznej jest uprawniony do czasowego wstrzymania odwiedzin ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne.

10. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom
znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo
naruszającym w sposób rażący niniejszy Regulamin.

INFORMACJE DLA PACJENTA
W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW


Szanowni Państwo!

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu uprzejmie informuje o możliwościach składania przez Państwo skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług na rzecz pacjenta.


Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów , a także praw pacjenta.


Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Szpital stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad pacjentem.Skargi i wnioski mogą być składane do:
 • Dyrektora Szpitala
 • " Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjenta, 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213. Pełnomocnik przyjmuje w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00, pok. 3.37, II piętro, bud. H, Tel. (71) 733 10 11, (71) 733 10 47;

W przypadku uznania, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Dyrekcji Szpitala jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 • " Organ Założycielski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich: 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1; Tel. (71) 784 17 25;
 • " Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: 50-556 Wrocław; ul. Borowska 213;
 • " Izba Lekarska: 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 45; Tel. 71 798 80 50;
 • " Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych: 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50; Tel. (71) 333 57 08;
 • " Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Dział Skarg i Wniosków: 50-525; Wrocław, ul. Joanitów 6; Tel. (71) 79 79 110;
 • " Ministerstwo Zdrowia - 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15; Tel. (22) 250 01 46;
 • " Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec, 01-171 Warszawa; ul. Miodowa 46; infolinia 0 800 190 590 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala


 

Udostępnianie dokumentacji medycznej


 

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.


Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Wniosek (do pobrania) należy złożyć w kancelarii Szpitala, bądź przesłać pocztą na adres: 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213. Można również przesłać skan wniosku na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź złożyć ustne zlecenie wydania dokumentacji medycznej.


Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem w przypadkach gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o jej uwierzytelnienie.


Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala, po uprzednim telefonicznym kontakcie przez pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 08:00 - 14:00. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Za udostępnienie dokumentacji Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku praw pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu: (071) 733 11 96, (071) 733 11 27, (071) 784 20 49.Dokumenty do pobrania:
 

Posługa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

 

KAMPUS BOROWSKA


Kaplica szpitalna

ul. Borowska 213

(bud. A, poziom - 1)


Kaplica jest otwarta w godz. 7.00-20.00


Msza Święta:
niedziele, święta, dni powszednie - godz. 15:00


Okolicznościowe nabożeństwa:

Droga Krzyżowa - piątek, godz. 14:30


Odwiedziny kapelana szpitala u pacjentów oczekujących na Sakrament Pokuty, Sakrament Namaszczenia Chorych, Komunię Świętą:

wtorki - od godz. 14:00 - 17:30

soboty - od godz. 14:00 - 17:30


Sale intensywnego nadzoru - codziennie w godz. 14.00-15.30


W nagłych przypadkach kontakt pod nr tel. 668 324 130 (ks. kapelan może być u chorego lub pełnić inne posługi kapłańskie - proszę wytrwale dzwonić lub wysłać SMS)


Posługę kapelana w szpitalu pełnią ks. Kazimierz Sroka, proboszcz Parafii Św. Franciszka z Asyżu i Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia (tel. 603 651 214) oraz ks. Maciej Dębórski, wikariusz Parafii Św. Franciszka z AsyżuKAMPUS CURIE-SKŁODOWSKIEJKaplica jest otwarta w czasie nabożeństw lub po ustaleniu
z ks. kapelanem


Msza Święta:

niedziele i święta - godz. 9.00


Kapelan szpitala odwiedza pacjentów (oczekujących na Sakrament Pokuty, Sakrament Namaszczenia Chorych, Komunię Świętą) po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 725 640 700
(ks. kapelan może być u chorego lub pełnić inne posługi kapłańskie - proszę wytrwale dzwonić lub wysłać SMS)


Posługę kapelana w szpitalu pełni
ks. Sylwester Pacierpnik SDB, duszpasterz Salezjańskiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Wrocławiu

 

 

Dane Kontaktowe


Dane Kontaktowe Kościołów i Związków Wyznaniowych
 1. Kościół Rzymskokatolicki
  Kuria Metropolitarna Wrocławska tel: 71/327-11-11
  Parafia Św. Franciszka z Asyżu, ul. Borowska 174, Wrocław
  tel: 668-324-130 ks. Kazimierz Sroka - Kapelan Szpitalny
 2. Kościół Greckokatolicki
  Kuria biskupia, plac Biskupa Nankiera 15a, Wrocław,
  tel: 608-680-331 ks. Andrzej Michaliszyn
 3. Parafia Prawosławna Św. Cyryla i Metodego
  Świętej Jadwigi 15, Wrocław tel: 505-703-845 Wikary Grzegorz Cybulski
 4. Kościół Ewangelicki
  Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29,
  Wrocław, tel: 601-540-437 ks. Marcin Orawski
 5. Kościół Zielonoświątkowy
  Kościół Zielonoświątkowy Zbór Antiocha, ul. Sępia 2-6, Wrocław
  tel: 502-571-150 Pastor Edward Pawłowski
 6. Kościół Adwentystów
  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Dąbrowskiego 14, Wrocław
  tel: 71/851-26-93, kom: 516-099-853
 7. Świadkowie Jehowy
  Wrocław, Tymoteusz Rapak tel: 510 052 450,
  Kacper Sobczyk tel: 606 631 317
 8. Buddyjski Ośrodek Medytacyjny Diamentowej Drogi
  ul. Ruska 47/48a, Wrocław, tel: 502-130-750 Piotr Gromuł
 9. Muzułmańskie Centrum Oświatowo-Kulturalne
  ul. Kasprowicza 24, Wrocław, tel: 71/325-53-20
 10. Mała Synagoga
  ul. Włodkowica 7, Wrocław, tel: 501-325-875 Rabin Tyson Herberger
 11. Parafia Ewangelicko-Augsburska (Luterańska) św. Krzysztofa we Wrocławiu
  ul. Partyzantów 60; 51-675 Wrocław
  tel. 508 095 416; www.schg.pl
  (duszpasterstwo w językach: polskim, niemieckim i angielskim)
 

Regionalny Bank Mleka Kobiecego

  Bank Mleka to specjalistyczne laboratorium, prowadzące rekrutację dawczyń wśród zdrowych matek karmiących własne dzieci, pozyskuje od nich pokarm, a następnie, po przeprowadzeniu serii kontrolnych badań i pasteryzacji, przekazuje potrzebującemu dziecku, którego mama z różnych przyczyn nie ma pokarmu. Podaż mleka dawczyń dotyczy przede wszystkim noworodków przedwcześnie urodzonych oraz urodzonych w terminie porodu w stanie ciężkim, od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymywać pokarm własnej matki.

  Jak zostać honorową dawczynią?

  Czy chciałabyś pomóc chorym oaz przedwcześnie urodzonym noworodkom, dla których pokarm kobiecy jest jak LEK?

  Czy Twoja laktacja jest ustabilizowana, a ewentualne trudności z karmieniem rozwiązane?

  Po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu oraz wykonaniu badań przesiewowych możesz bezpośrednio przyczynić się do ratowania zdrowia dzieci przebywających na Oddziałach Intensywnej terapii Noworodka.

  Skontaktuj się z nami!

  Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:00

  telefon: 71/733 15 54, 71/733 15 15

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 15 Kwiecień 2022 19:38
Zmieniony: Niedziela, 10 Wrzesień 2023 10:58
 

 


 

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów szpitala w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213 50-556 Wrocław, (dalej „Administrator”) reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pacjent wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. np. na cele dydaktyczne lub na cele związane z udziałem w określonych badaniach klinicznych.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
  6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
  7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
  9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
  10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  11. Podanie danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
  12. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, itp.

  PLIKI COOKIES

  1. Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Administratora.
  2. Pliki cookies używane na stronach Administratora nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.
  3. Niektóre funkcjonalności na stronach Administratora nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestrowania obrazu zdarzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i pacjentów Szpitala, ochrony mienia i porządku w Szpitalu, zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewnienia możliwości identyfikacji i ustalenia przyczyn wypadków oraz ustalenia sprawców czynów niedozwolonych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Kodeks Pracy art. 222. oraz ustawa o działalności leczniczej art. 23a.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  8. Po upływie czasu określonego w pkt. 7, uzyskane z monitoringu nagrania obrazu zawierającego dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna na Dzień Otwarty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w dniu 30.06.2023 r.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że

  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.

  III. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ramach Dnia Otwartego:
   1. w celu stworzenia listy uczestników na to wydarzenie. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
   2. w celu uzyskania Pani/Pana zgody na ewentualny kontakt odnośnie przyszłych procesów rekrutacyjnych w szpitalu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  IV. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  V. Okres przechowywania danych
   1. w zakresie wskazanym w pkt III.1, III.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

  VI. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

  VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wykształcenia oraz kontaktu jest warunkiem wzięcia udziału w Dniu Otwartym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w Dniu Otwartym w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.


  1. Uprzejmie prosimy Państwa o niewykonywanie zdjęć oraz nienagrywanie filmów w czasie pobytu na Bloku Operacyjnym.
  2. Informujemy, że część pomieszczeń USK jest objętych szpitalnym systemem monitoringu wizyjnego


   

    

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO

  Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, nr KRS 0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012, (dalej Administrator), którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu:
  • realizacji szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta;
  4. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta na podstawie pisma Głównego Inspektora Sanitarnego nr HŚ.HR.5831.20.2023PC z dnia 05 lutego 2024 r.
  • art.6 ust.1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • art.6 ust.1 lit. f RODO – niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
  • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pan może także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych.
  9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).
  11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Poniżej linki z regulaminem:

  Regulamin
  Krauzula


   

 
Dobry Posiłek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 15 Listopad 2023 10:11

Od 29.11.2023 funkcjonuje nowa

 

podstrona programu Dobry Posiłek.

 

Kliknij ten tekst aby na nią przejść.

 

Poniższe dane są archiwalne. 

Dzisiejszy posiłek

29.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

29.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych

29.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa

29.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna
Jadłospis tygodniowyInformacje archiwalne

Jadłospis tygodniowy 20.11.2023 - 26.11.2023
Dorośli
 
 
 
Dzieci
 
Jadłospis dorośli 20.11.2023 Poniedziałek Jadłospis dzieci 20.11.2023
Jadłospis dorośli 21.11.2023 Wtorek Jadłospis dzieci 21.11.2023
Jadłospis dorośli 22.11.2023 Środa Jadłospis dzieci 22.11.2023
Jadłospis dorośli 23.11.2023 Czwartek Jadłospis dzieci 23.11.2023
Jadłospis dorośli 24.11.2023 Piątek Jadłospis dzieci 24.11.2023
Jadłospis dorośli 25.11.2023 Sobota Jadłospis dzieci 25.11.2023
Jadłospis dorośli 26.11.2023 Niedziela Jadłospis dzieci 26.11.2023

Jadłospis tygodniowy 13.11.2023 - 19.11.2023
Dorośli
 
 
 
Dzieci
 
Jadłospis dorośli 13.11.2023 Poniedziałek Jadłospis dzieci 13.11.2023
Jadłospis dorośli 14.11.2023 Wtorek Jadłospis dzieci 14.11.2023
Jadłospis dorośli 15.11.2023 Środa Jadłospis dzieci 15.11.2023
Jadłospis dorośli 16.11.2023 Czwartek Jadłospis dzieci 16.11.2023
Jadłospis dorośli 17.11.2023 Piątek Jadłospis dzieci 17.11.2023
Jadłospis dorośli 18.11.2023 Sobota Jadłospis dzieci 18.11.2023
Jadłospis dorośli 19.11.2023 Niedziela Jadłospis dzieci 19.11.2023


28.11.2023    Śniadanie - Dieta łatwostrawna

28.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych

28.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa

28.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna27.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

27.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych

27.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa

27.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna24.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

24.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych

24.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa

24.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna23.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

23.11.2023    Śniadanie - Dieta lekkostrawna

23.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa

23.11.2023    Obiad - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych22.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

22.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych

22.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa
22.11.2023    Obiad - Dieta lekkostrawna


21.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

21.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych

21.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa
21.11.2023    Obiad - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych


20.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa

20.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych

20.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa
20.11.2023    Obiad - Dieta z ograniczeniem
węglowodanów łatwoprzyswajalnych


17.11.2023    Śniadanie - Dieta łatwostrawna

17.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych

17.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa
17.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna


16.11.2023    Śniadanie
 

16.11.2023    Obiad - Dieta podstawowa
16.11.2023    Obiad - Dieta łatwostrawna

15.11.2023    Śniadanie - Dieta podstawowa 15.11.2023    Śniadanie - Dieta z ograniczeniem węglowodanów łatwoprzyswajalnych
15.11.2023    Obiad  
Zmieniony: Środa, 29 Listopad 2023 14:32
 


Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg