Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-308/2019
z dnia 2019-08-14
Na Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (2019-08-26
USK/DZP/PN-300/2019
z dnia 2019-08-02
Usługa transportu posiłków dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu z kuchni przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław 2019-08-14
USK/DZP/PN-298/2019
z dnia 2019-08-02
Dostawa produktu leczniczego DINUTUXIMAB BETA 2019-08-12
USK/DZP/PN-290/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki2019-09-17
USK/DZP/PN-289/2019
z dnia 2019-08-16
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki (2)2018-09-18
USK/DZP/PN-287/2019
z dnia 2019-07-26
Przebudowa i remont części budynku D Oddziału i poradni Endokrynologii , Diabetologii i Leczenia Izotopami w budynku przy ul. Pasteura 4 USK we Wrocławiu.
Nowy termin składania ofert: 2019-08-16
2019-08-14
USK/DZP/PN-284/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek.2019-08-23
USK/DZP/PN-281/2019
z dnia 2019-08-13
Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej 2019-08-22
USK/DZP/PN-277/2019
z dnia 2019-08-07
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-09-10
USK/DZP/PN-276/2019
z dnia 2019-08-07
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2019-09-09
USK/DZP/PN-274/2019
z dnia 2019-08-06
Usługa transportu szpiku kostnego dla pacjentów USK we Wrocławiu, na terenie Polski oraz poza granicami kraju2019-08-16
USK/DZP/PN-273/2019
z dnia 2019-08-09
Dostawa owoców południowych2019-08-20
USK/DZP/PN-270/2019
z dnia 2019-08-05
Dostawa produktów leczniczych2019-09-05
USK/DZP/PN-265/2019
z dnia 2019-07-31
Realizacja przeglądów okresowych urządzeń do fotoforezy w pakietach od 1 do 2 w okresie 36 miesięcy 2019-08-08
USK/DZP/PN-264/2019
z dnia 2019-08-05
Realizacja usługi przeglądów okresowych aparatów do PCR w pakietach od 1 do 5 w okresie 36 miesięcy 2019-08-14
USK/DZP/PN-259/2019
z dnia 2019-08-09
Dostosowanie pomieszczeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla nowego aparatu RTG w systemie zaprojektuj i wybuduj 2019-08-27
USK/DZP/PN-258/2019
z dnia 2019-07-16
Dostawa leków z programów lekowych w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni
Nowy termin składania ofert: 2019-07-30
2019-07-29
USK/DZP/PN-256/2019
z dnia 2019-07-26
„Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii ( cusa, neuromonitoring, elektromonitoring, neuronawigacja, neuroendoskopia) – powtórzenie pakietu nr 2”
Nowy termin składania ofert: 2019-08-09
2019-08-06
USK/DZP/PN-255/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa obłożeń jednorazowych2019-09-19
USK/DZP/PN-249/2019
z dnia 2019-08-09
Dostawa materiałów opatrunkowych2019-09-12
USK/DZP/PN-248/2019
z dnia 2019-07-10
Wykonanie usługi odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wywozu tych odpadów do miejsca składowania zgodnie z harmonogramem oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepi2019-07-22
USK/DZP/PN-247/2019
z dnia 2019-07-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – trauma - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-08-02
2019-07-31
USK/DZP/PN-245/2019
z dnia 2019-07-15
Dostawa kabiny do zabiegów leczniczych naświetlań całego ciała
Nowy termin składania ofert: 2019-07-30
2019-07-26
USK/DZP/PN-244/2019
z dnia 2019-07-23
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej 2019-08-02
USK/DZP/PN-243/2019
z dnia 2019-07-25
Dostawa odczynników do diag. Polimorfizmu genetycznego dla sekwenatora dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Nowy termin składania ofert: 2019-08-07
2019-08-05
USK/DZP/PN-242/2019
z dnia 2019-07-16
Dostawa leków z programów lekowych2019-08-16
USK/DZP/PN-236/2019
z dnia 2019-07-25
Dostawa defibrylatorów dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213 we Wrocławiu 2019-08-05
USK/DZP/PN-234/2019
z dnia 2019-07-15
Usługa transportu posiłków dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu z kuchni przy ul. Warszawskiej 2, 52-114 Wrocław 2019-07-25
USK/DZP/PN-233/2019
z dnia 2019-07-26
Dostawa aparatów USG wg pakietów 1 i 22019-08-28
USK/DZP/PN-231/2019
z dnia 2019-08-09
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca2019-08-22
USK/DZP/PN-228/2019
z dnia 2019-07-16
Przeglądy i naprawy inkubatorów w pakietach od 1 do 3 w okresie 36 miesięcy 2019-07-25
USK/DZP/PN-226/2019
z dnia 2019-08-12
Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych w lokalizacjach: Borowska, M. C. Skłodowskiej na okres 24 miesięcy według pakietów 1 – 152019-09-12
USK/DZP/PN-224/2019
z dnia 2019-07-16
Realizacja usługi przeglądów i napraw respiratorów w pakietach od 1 do 4 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-07-29
2019-07-24
USK/DZP/PN-221/2019
z dnia 2019-07-03
Przebudowa i remont części budynku D Oddziału i poradni Endokrynologii , Diabetologii i Leczenia Izotopami w budynku przy ul. Pasteura 4 USK we Wrocławiu.
nowy termin wizji lokalnej - 16.07.2019, godz. 11:00 zbiórka przy Sekretariacie Kliniki Endokrynologii.
2019-07-19
USK/DZP/PN-219/2019
z dnia 2019-07-12
Dostawa odczynników dla Izolacji DNA/RNA z dzierżawą automatu, zestawu do kompensacji light mix do badań wirusologicznych oraz amoniaku i kwasów żółciowych do dzierżawionych analizatorów na okres 12 miesięcy2019-07-24
USK/DZP/PN-217/2019
z dnia 2019-07-29
Dostawę medycznego sprzętu jednorazowego sterylnego wg pakietów 107-powtórzenie II 2019-08-29
USK/DZP/PN-216/2019
z dnia 2019-06-05
Usługa wydawania karnetów sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-06-13
USK/DZP/PN-213/2019
z dnia 2019-06-28
Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum2019-07-09
USK/DZP/PN-212/2019
z dnia 2019-07-15
Realizacja usługi naprawy respiratorów w pakietach od 1 do 6 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-08-05
2019-07-23
USK/DZP/PN-211/2019
z dnia 2019-07-19
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego
Nowy termin składania ofert: 2019-08-30
2019-08-22
USK/DZP/PN-201/2019
z dnia 2019-07-30
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej do aparatów CliniMACS oraz CliniMACS PRODIGI 2019-08-30
USK/DZP/PN-200/2019
z dnia 2019-07-10
Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii
Nowy termin składania ofert: 2019-08-13
2019-07-25
USK/DZP/PN-190/2019
z dnia 2019-07-02
Wpięcie drzwi pożarowych i przegród dymowych w system sygnalizacji pożaru w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – III etap
Nowy termin składania ofert: 2019-07-23
2019-07-19
USK/DZP/PN-187/2019
z dnia 2019-07-05
Doposażenie ZROZiN w sprzęt i aparaturę medyczną .
Nowy termin składania ofert: 2019-07-22
2019-07-18
USK/DZP/PN-185/2019
z dnia 2019-06-14
Dostosowanie stanowisk mycia i dezynfekcji do nowych narzędzi w Dziale Sterylizacji (Budynek J przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu) – wykonanie odciągów gazów niebezpiecznych i osłon twarzy (3 stanowiska) 2019-07-01
USK/DZP/PN-184/2019
z dnia 2019-05-28
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - trzecie powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-06-10
2019-06-05
USK/DZP/PN-182/2019
z dnia 2019-06-14
Dostawa produktu leczniczego – Dinutuximab beta2019-06-24
USK/DZP/PN-177/2019
z dnia 2019-05-16
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 52 - trzecie powtórzenie2019-05-24
USK/DZP/PN-175/2019
z dnia 2019-06-21
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej2019-07-23
USK/DZP/PN-172/2019
z dnia 2019-06-13
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 1 - 23 – II tura2019-07-18
USK/DZP/PN-170/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-08-28
2019-07-29
USK/DZP/PN-169/2019
z dnia 2019-06-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2019-08-09
2019-07-24
USK/DZP/PN-165/2019
z dnia 2019-06-17
Dostawa łóżek intensywnej opieki medycznej oraz łóżek bariatycznych dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Nowy termin składania ofert: 2019-08-01
2019-07-23
USK/DZP/PN-160/2019
z dnia 2019-06-18
„Dostawa wyposażenia meblowego wraz z transportem,montażem i ustawianiem w pomieszczeniach USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ” nr sprawy: USK/DZP/PN-160/2019. 2019-07-19
USK/DZP/PN-159/2019
z dnia 2019-06-04
Dostawa produktu leczniczego - Defibrotide2019-06-17
USK/DZP/PN-155/2019
z dnia 2019-07-11
Dostawa i montaż 4-ch depozytorów kluczy w kompleksie klinik przy ul. M. C. Skłodowskiej
Nowy termin składania ofert: 2019-07-29
2019-07-26
USK/DZP/PN-144/2019
z dnia 2019-06-28
Dostawa produktu leczniczego – Decitabine2019-07-08
USK/DZP/PN-143/2019
z dnia 2019-05-09
Dostawa atestowanych materiałów oraz narzędzi do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej)2019-05-20
USK/DZP/PN-142/2019
z dnia 2019-05-13
Dostawa sprzętów specjalistycznych dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku (separator komórkowy, preparatyka komórek)
Nowy termin składania ofert: 2019-05-27
2019-05-23
USK/DZP/PN-141/2019
z dnia 2019-05-28
Dostawa łóżek szpitalnych oraz porodowych i parawanów mobilnych
Nowy termin składania ofert: 2019-07-10
2019-07-02
USK/DZP/PN-139/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2019-05-24
2019-05-22
USK/DZP/PN-134/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2019-07-05
2019-07-03
USK/DZP/PN-133/2019
z dnia 2019-05-23
Dostawa sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2019-06-06
USK/DZP/PN-132/2019
z dnia 2019-04-29
Usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemu Cato w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-05-13
2019-05-09
USK/DZP/PN-131/2019
z dnia 2019-05-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny – powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-06-14
2019-06-11
USK/DZP/PN-129/2019
z dnia 2019-05-21
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK2019-06-24
USK/DZP/PN-127/2019
z dnia 2019-05-10
Dostawa środków dezynfekcyjnych - wyczerpanie2019-05-20
USK/DZP/PN-126/2019
z dnia 2019-05-20
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca
Nowy termin składania ofert: 2019-06-13
2019-06-04
USK/DZP/PN-125/2019
z dnia 2019-05-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2019-06-19
2019-06-17
USK/DZP/PN-117/2019
z dnia 2019-06-18
Dostawa defibrylatorów dla Izby Przyjęć - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-07-19
2019-06-27
USK/DZP/PN-113/2019
z dnia 2019-05-23
Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializa otrzewnowa, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja
Nowy termin składania ofert: 2019-07-05
2019-06-27
USK/DZP/PN-106/2019
z dnia 2019-07-03
Dostawa sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Nowy termin składania ofert: 2019-08-08
2019-08-05
USK/DZP/PN-103/2019
z dnia 2019-08-14
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii2019-09-16
USK/DZP/PN-94/2019
z dnia 2019-04-24
Dostawa materiałów do sterylizacji 2019-05-29