Konkursy 2019
DPR-4/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

OGŁOSZENIE O
KONKURSIE OFERT
DPR-4/2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OKRESIE OD 01.10.2018 DO 30.09.2019


W ZAKRESIE:

POSZUKIWANIA I DOBORU NIESPOKREWNIONYCH I/LUB HAPLOIDENTYCZNYCH DAWCÓWKOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH NA RZECZ PACENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
 

1. Ogłoszenie (o konkursie)
2. Szczegółowe warunki konkursu

- załącznik nr 1: Oświadczenie
- załącznik nr 2: Oferta
3. Umowa
- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4


UNIEWAŻNIENIE KONKURSU DPR-4 2019

 

 
 
DZH/28/III/2019/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/28/III/2019/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego . Praca w systemie zmianowym 80-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/27/III/2019/UPS/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/27/III/2019/UPS/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - REALIZOWANYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU I/LUB W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDY-NACJI CZASU PRACY DO 160 GODZ./M-C, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/22/III/2019/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/22/III/2019/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU RADIOLOGII LUB RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ  – REALIZOWANYCH W  ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII LUB/I  W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ  W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM .
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, dyżury medyczne, konsultacje lub/i wykonywanie badań i opisów.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/26/III/2019/KCD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/26/III/2019/KCD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:

- ORTOPEDII,

REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 160 godz./m-c, dyżury medyczne..Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/25/III/2019/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/25/III/2019/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:

- MEDYCYNY PRACY,

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY UL. PASTEURA. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/24/III/2019/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/24/III/2019/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:

- NEUROCHIRURGII,

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/23/III/2019/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/23/III/2019/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:

- HEMATOLOGII,

- DIABETOLOGII,

- UROLOGII,

- GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA,

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DPR-3/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

OGŁOSZENIE O
KONKURSIE OFERT
DPR-3/2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU


W ZAKRESIE:

I. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH STACJONARNYCH

II. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM.

III. KARDIOLOGICZNEJ TELEREHABILITACJI HYBRYDOWEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH.
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


Załącznik 1 - wzór oferty
Załącznik 2 - Oświadczenia
Umowa

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia

 

Pytania

Odpowiedzi z dnia 19.03.2019

Umowa po zmianach z dnia 19.03.2019


INFORMACJA O WYBORZE OFERT

 

 
 
DZH/21/III/2019/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/21/III/2019/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w CENTRUM CHORÓB SERCA- PRACOWNIA HEMODYNAMIKI I ELEKTROFIZJOLOGII LUB INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH, w systemie pracy zmianowej do 160 godz./m-c lub powyżej 160 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/20/III/2019/KCD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/III/2019/KCD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :


1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII DZIECIĘCEJ– REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII I UROLOGII DZIECIĘCEJ W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy 
DZH/19/III/2019/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/19/III/2019/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :


1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:
a) MEDYCYNY RATUNKOWEJ
b) CHIRURGII OGÓLNEJ
c) CHORÓB WEW.
d) ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


2. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI
– REALIZOWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY ORAZ DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy 
Oferta 8/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje kandydata do pracy w Dziale Sprzedaży na stanowisko:

  • referent ds. rozliczeń z NFZ


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 7/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

  • PIELĘGNIARKA
  • POŁOŻNA


Szczegóły oferty
 
Oferta 6/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

  • SALOWA
  • NOSZOWY


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 5/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
poszukuje Kandydatów na stanowisko:

  • OPIEKUNOWIE MEDYCZNI


Szczegóły oferty
 
DZH/18/II/2019/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/18/II/2019/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – REALIZOWANYCH W KLINICE
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Z WSZYSTKIMI JEJ ZADANIAMI W UNIWERSYTECKIM SZPITALU
KLINICZNYM.

Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy , dyżury medyczne, procedury (przeszczepowe,onkologiczne).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

Zmiana terminu składania ofert 
DZH/17/II/2019/KGP 1

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/17/II/2019/KGP 1

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA– REALIZOWANYCH W KLINICE GINEKOLOGII
I POŁOŻNICTWA II W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM :

Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy Do 160 godz./m-c , dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

Zmiana terminu składania ofert 
Oferta 04/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

  • Specjalista ds. kontraktów


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 03/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w DZIALE LOGISTYKI na stanowisko:

  • Specjalista ds. zaopatrzenia/referent ds. zaopatrzenia


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 02/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w DZIALE LOGISTYKI na stanowisko:

  • Specjalista ds. utrzymania sprawności sprzętu i aparatury medycznej


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 01/2019

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w DZIALE LOGISTYKI na stanowisko:

  • Dyspozytor transportu sanitarnego


 

Szczegóły oferty
 
DZH/16/I/2019/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/16/I/2019/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz innych komórkach medycznych, w systemie pracy zmianowej 120-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia
 
DZH/15/I/2019/UPS/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/15/I/2019/UPS/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - REALIZOWANYCH W PORADNI LECZENIA BÓLU I/LUB W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDY-NACJI CZASU PRACY DO 160 GODZ./M-C, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/14/I/2019/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/14/I/2019/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, MEDYCYNY RATUNKOWEJ PO ZAKOŃCZENIU 3 ROKU SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ DLA DOROSŁYCH- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH ( zgodnie z potrzebami USK - 16godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopuszczalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/13/I/2019/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/13/I/2019/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, MEDYCYNY RATUNKOWEJ W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ DLA DOROSŁYCH- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH ( zgodnie z potrzebami USK - 16godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopusz-czalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/12/I/2019/CCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/12/I/2019/CCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII – REALIZOWANYCH W CENTRUM CHORÓB SERCA W TYM KNICE CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy co najmniej 160 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/11/I/2019/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/11/I/2019/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:
a) MEDYCYNY RATUNKOWEJ,
b) CHIRURGII OGÓLNEJ,
c) CHORÓB WEW.
d) ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII,
e) I STOPNIA Z GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA,
f) KARDIOLOGII,

2. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI
- REALIZOWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - DYŻURY MEDYCZNE w soboty, niedziele i święta.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
>
 
DZH/10/I/2019/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/10/I/2019/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ– REALIZOWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO – DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/9/I/2019/KLU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/9/I/2019/KLU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU UROLOGII – REALIZOWANYCH W KLINICE UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godzin/m-c, dyżury medyczne ( w tym gotowość).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/8/I/2019/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/8/I/2019/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

PSYCHOLOGA – REALIZOWANYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI W KGP II ORAZ KNE . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 80 godzin/m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 6