Zamówienia publiczne - Usługi

 

Numer/data Temat Termin
DZP.242.18.2023 *
z dnia 2023-01-25
Świadczenia usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i in.2023-02-03
DZP.242.6.2023 *
z dnia 2023-01-20
Wykonywanie cyklicznie usługi deratyzacji, dezynsekcji, zwalczania, zabiegów interwencyjnych oraz monitorowania obecności szkodników w pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu zgodnie z obowiązuj
Nowy termin składania ofert: 2023-02-06
2023-02-02
DZP242.1234.2022
z dnia 2023-01-27
Przeprowadzenie regeneracji i napraw kolumn anestezjologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2023-02-24
DZP.242.1233.2022 *
z dnia 2023-01-25
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft 2023-02-20
DZP.242.1085.2022 *
z dnia 2022-12-13
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę (24 h)/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy2023-01-10