Numer/data Temat Termin
DZP.242.1218.2022 *
z dnia 2022-12-01
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego- wyczerpanie asortymentu2022-12-09
DZP.242.831.2022 *
z dnia 2022-11-29
Dostawa sprzętu med. na Blok Operacyjny Kliniki Neurochirurgii oraz dostawa kardiomonitorów, aparatów EKG i pozostałego sprzętu2023-01-02
DZP.242.1167.2022 *
z dnia 2022-11-23
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 2022 - powtórzenie2022-12-05
DZP.242.1139.2022 *
z dnia 2022-11-18
Dostawa oksymetru tkankowego TcPO2 dla Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii2022-11-28
DZP.242.1044.2022 *
z dnia 2022-11-18
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego dla Działu Diagnostyki Endoskopowej 2022-12-16
DZP.242.1101.2022 *
z dnia 2022-11-18
Dostawa produktu leczniczego – Risdiplamum2022-12-15
DZP.242.1116.2022 *
z dnia 2022-11-17
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla DDL
Nowy termin składania ofert: 2022-12-05
2022-11-25
DZP.242.1087.2022 *
z dnia 2022-11-17
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej.
Nowy termin składania ofert: 2022-11-28
2022-11-25
DZP.242.1084.2022
z dnia 2022-11-14
Zakup sprzętu i aparatury na potrzeby Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej oraz Działu Sterylizacji finansowanych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - powtórzenie w zakresie pakie2022-11-23
DZP.242.1083.2022 *
z dnia 2022-11-14
Dostawa sprzętu w ramach projektu „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca” - powtórzenie2022-11-23
DZP.242.944.2022 *
z dnia 2022-11-10
Dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych, Wrocław, ul. Pasteura 2, budynek A – 7
Nowy termin składania ofert: 2022-12-05
2022-11-28
DZP.242.976,2022 *
z dnia 2022-11-09
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK. 2022-11-18
DZP.242.1028.2022 *
z dnia 2022-11-08
Dostawa produktów leczniczych szczepionka BCGS w systemie zamkniętym2022-11-18
DZP.242.950.2022 *
z dnia 2022-11-07
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 6-m-cy cz. II2022-12-06
DZP.242.1040.2022 *
z dnia 2022-11-04
Dostawa leków z programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2022-11-21
2022-11-16
DZP.242.1099.2022 *
z dnia 2022-11-04
Wykonanie prac modernizacyjnych Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej2022-11-21
DZP.242.1041.2022 *
z dnia 2022-11-03
Dostawa leków z programów lekowych cz. II2022-11-14
DZP.242.1055.2022 *
z dnia 2022-10-28
Dostawa urządzenia fluoroskopowo – laserowego do wspomagania procedur małoinwazyjnych pod nadzorem tomografii 2022-11-24
DZP.242.990.2022 *
z dnia 2022-10-28
Dostawa leków z programów lekowych – Nusinersenum2022-11-24
DZP.242.887.2022 *
z dnia 2022-10-27
Wykonywanie zaleceń wynikających z przeglądu technicznego stanu budynków na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2022-11-16
2022-11-14
DZP.242.869.2022 *
z dnia 2022-10-27
Usługa serwisowa na przegląd, naprawę i dostawę części eksploatacyjnych do systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger w USK we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2022-11-10
2022-11-04
DZP.242.1000.2022 *
z dnia 2022-10-25
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2022-11-21
DZP.242.1002.2022 *
z dnia 2022-10-25
Dostawa leków z programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2022-11-29
2022-11-22
DZP.242.1045.2022 *
z dnia 2022-10-24
Dostawa kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2022-11-21
DZP.242.888.2022 *
z dnia 2022-10-24
Realizacja przeglądów technicznych stacji uzdatniania wody do dializ w okresie 36 miesięcy 2022-11-04
DZP.242.1035.2022 *
z dnia 2022-10-21
Zakup stołów operacyjnych dla Działu Bloków Operacyjnych.2022-11-18
DZP.242.1003.2022
z dnia 2022-10-20
Dostawa leków z programów lekowych cz. II 2022-10-28
DZP.242.935.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa artykułów higienicznych
Nowy termin składania ofert: 2022-11-29
2022-11-16
DZP.242.988.2022 *
z dnia 2022-10-19
Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających komórki krwiotwórcze w 20222022-11-15
DZP.242.983.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa leków z programów lekowych na okres 12 miesięcy2022-11-14
DZP.242.916.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej wraz z dzierżawą urządzeń2022-10-31
DZP.242.871.2022 *
z dnia 2022-10-19
Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z usługą napełniania butli i zbiorników będących własnością Zamawiającego oraz dzierżawą zbiorników i butli niezbędnych do magazynowania i dystrybucji w okresie 12 m-cy;
Nowy termin składania ofert: 2022-11-30
2022-11-16
DZP.242.946.2022 *
z dnia 2022-10-18
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej 2022-10-28
DZP.242.891.2022 *
z dnia 2022-10-18
Sukcesywna dostawa paliw wraz z usługą mycia pojazdów służbowych USK przez okres 12 miesięcy 2022-10-28
DZP.242.969.2022 *
z dnia 2022-10-17
Dostawa staplerów laparoskopowych wraz z ładunkami dla Działu Bloków Operacyjnych
Nowy termin składania ofert: 2022-11-02
2022-10-26
DZP.242.968.2022 *
z dnia 2022-10-14
Usługa transportu materiałów i sprzętu do sterylizacji pomiędzy lokalizacjami ul. Borowska 213, Wrocław - ul. Wrocławska 46, Strzelin na okres 12 miesięcy 1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2022-10-28
2022-10-24
DZP.242.945.2022
z dnia 2022-10-12
Dostawa myjni -dezynfektora do sond przezprzełykowych w zestawie -ponowienie2022-10-21
DZP.242.817.2022 *
z dnia 2022-10-11
Usługa całorocznego świadczenia usług porządkowych na terenie zewnętrznym budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wraz z oddziałem w Strzelinie 2022-11-08
DZP.242.628.2022 *
z dnia 2022-10-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)2022-10-24
DZP.242.934.2022 *
z dnia 2022-10-07
Dostawa aparatu RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym2022-11-03
DZP.242.858.2022 *
z dnia 2022-10-07
Remont i dostosowanie pomieszczeń do wymogów Kliniki Kardiochirurgii do potrzeb użytkownika USK we Wrocławiu w budynku A, FA II piętro ul. Borowska 213 w trybie "zaprojektuj, wybuduj i wyposaż"
Nowy termin składania ofert: 2022-11-18
2022-10-26
DZP.242.886.2022 *
z dnia 2022-10-03
Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w 2022 r.”2022-10-12
DZP.242.828.2022 *
z dnia 2022-09-28
Dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i kiszonek dla pacjentów hospitalizowanych w USK2022-10-26
DZP.242.928.2022 *
z dnia 2022-09-28
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - III 2022-10-25
DZP.242.830.2022 *
z dnia 2022-09-27
Dostawa sprzętu na potrzeby Kliniki Ginekologii, Kardiologii Dziecięcej oraz Neonatologii.
Nowy termin składania ofert: 2022-10-12
2022-10-07
DZP.242.824.2022 *
z dnia 2022-09-26
Dostawa sprzętu specjalistycznego – zastawki przezskórne dla Pracowni Hemodynamiki- powtórzenie dla pakietu nr 42022-10-26
DZP.242.838.2022 *
z dnia 2022-09-26
Dostawa leków z programów lekowych w ramach nowych opcji terapeutycznych dostępnych w ramach programów lekowych2022-10-07
DZP.242.774.2022
z dnia 2022-09-26
USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU Nr sprawy: DZP.242.774.2022 2022-10-27
DZP.242.856.2022 *
z dnia 2022-09-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii –powtórzenie II2022-10-07
DZP.242.833.2022 *
z dnia 2022-09-23
Dostawa szybkich testów POCT wykrywających met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz grypę typ A i B z kontrolą do 2 szt własnych aparatów Cobas LIAT wraz z dzierżawą 2 aparatów pracujących na tych samych odczynnikach dla SOR (beckup) i Laboratorium Strzelin 2022-10-25
dzp.242.765.2022 *
z dnia 2022-09-23
Dostawa sprzętu na blok operacyjny Kliniki Okulistyki 2022-10-04
DZP.242.857.2022 *
z dnia 2022-09-21
Dostawa sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej pn. “Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”
Nowy termin składania ofert: 2022-10-20
2022-10-17
DZP.242.743.2022 *
z dnia 2022-09-21
Dostawa wyrobów medycznych dla Chirurgii Naczyniowej, ponowienie DZP.242.471.2021, DZP.242.176.2022, DZP.242.343.2022 - w pakietach: 3, 4, 5 poz.1, 5 poz.3, 8, 12, 142022-09-30
DZP.242.788.2022 *
z dnia 2022-09-21
Usługa transportu materiałów i sprzętu do sterylizacji pomiędzy lokalizacjami ul. Borowska 213, Wrocław - ul. Wrocławska 46, Strzelin na okres 12 miesięcy.2022-09-30
DZP.242.885.2022 *
z dnia 2022-09-20
Dostawa szczepionki p/grypie 2022/20232022-09-29
DZP.242.760.2022 *
z dnia 2022-09-16
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Nowy termin składania ofert: 2022-10-17
2022-10-14
DZP.242.787.2022 *
z dnia 2022-09-16
Usługa nadzoru autorskiego i wsparcia systemu RIS i PACS firmy Alteris 2022-09-26
DZP.242.741.2022 *
z dnia 2022-09-05
Dostawa / zakup energii cieplnej dla USK we Wrocławiu2022-10-03
DZP.242.772.2022
z dnia 2022-09-02
Dostawa sprzętu zabiegowego 2022-09-14
DZp.242.629.2022 *
z dnia 2022-09-01
Dostawa materiałów opatrunkowych 2022-10-04
DZP.242.785.2022 *
z dnia 2022-08-31
Dostawa leków z programów lekowych2022-09-12
DZP.242.728.2022 *
z dnia 2022-08-31
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2022-09-30
DZP.242.549.2022 *
z dnia 2022-08-30
Dostawa rękawic jednorazowych .
Nowy termin składania ofert: 2022-09-29
2022-09-27
DZP.242.751.2022 *
z dnia 2022-08-26
Dostawa sprzętu w ramach projektu „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca”2022-09-26
DZP.242.762.2022 *
z dnia 2022-08-26
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca;- ponowienie w zakresie pakietów nr 23B, ,42.1; 42.2;63A,
Nowy termin składania ofert: 2022-09-12
2022-09-05
DZP.242.756.2022 *
z dnia 2022-08-26
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne
Nowy termin składania ofert: 2022-09-30
2022-09-26
DZP.242.653.2022 *
z dnia 2022-08-23
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej – ponowienie w zakresie pakietu nr 12022-09-01
DZP.242.652.2022 *
z dnia 2022-08-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla PCCE – ponowienie (3)2022-09-01
DZP.242.692.2022 *
z dnia 2022-08-18
DZP.242.692.2022_Usługa realizacji przeglądów technicznych aparatów RTG różnych producentów w 14 pakietach w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2022-09-08
2022-08-26
DZP.242.752.2022 *
z dnia 2022-08-16
Dostawa myjni -dezynfektora do sond przezprzełykowych w zestawie 2022-08-25
DZP.242.755.2022 *
z dnia 2022-08-16
Dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych -ponowienie 2022-08-25
DZP.242.694.2022 *
z dnia 2022-08-12
Dostawa produktów leczniczych – leki onkologiczne2022-09-09
DZP.242.675.2022 *
z dnia 2022-08-09
Dostawa produktów leczniczych RDTL_ Risdiplamum i Letermovir2022-09-05
DZP.242.671.2022 *
z dnia 2022-07-28
Dostawa leków z programów lekowych w ramach nowych opcji terapeutycznych dostępnych w ramach programów lekowych 2022-08-05
DZP.242.619.2022 *
z dnia 2022-07-27
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Neonatologii – przetarg dwuletni
Nowy termin składania ofert: 2022-09-05
2022-08-26
DZP.242.569.2022 *
z dnia 2022-07-27
Dostawa sond do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT wraz z dzierżawą systemu do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT dla Pracowni Hemodynamiki CCHS 2022-08-05
DZP.242.621.2022 *
z dnia 2022-07-26
Dostawa obłożeń szpitalnych2022-08-23
DZP.242.665.2022 *
z dnia 2022-07-25
Zestaw do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki balonowej zastawki mitralnej Dla Pracowni Hemodynamiki CCHS na 12 miesięcy (komis) - 1 zadanie2022-08-02
DZP.242.609.2022 *
z dnia 2022-07-22
Dostawa pediatrycznych zestawów do cystoskopii dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej.
Nowy termin składania ofert: 2022-08-19
2022-08-01
DZP.242.611.2022 *
z dnia 2022-07-22
Dostawa produktów leczniczych
Nowy termin składania ofert: 2022-08-30
2022-08-18
DZP.242.598.2022 *
z dnia 2022-07-07
Dostawa spiral embolizacyjnych dla Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii2022-07-15
DZP.242.596.2022 *
z dnia 2022-07-05
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Leczenia Bólu2022-07-20
DZP.242.529.2022 *
z dnia 2022-07-01
Dostawa sprzętu do wykonywania zabiegów koarktacji aorty dla Pracowni Hemodynamiki CCHS dostawa na 15 miesięcy (komis).
Nowy termin składania ofert: 2022-07-13
2022-07-11
DZP.242.484.2022 *
z dnia 2022-06-29
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Bloku Centralnego- wyczerpanie2022-07-26
DZP.242.579.2022 *
z dnia 2022-06-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu - II 2022-07-08
DZP.242.535.2022 *
z dnia 2022-06-24
Dostawa systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych 2022-07-05
DZP.242.532.2022 *
z dnia 2022-06-23
Dostawa systemu do litotrypsji wewnątrznaczyniowej dla Pracowni Hemodynamiki CCHS2022-07-01
DZP.242.476.2022 *
z dnia 2022-06-14
Dostawa odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – przetarg dwuletni
Nowy termin składania ofert: 2022-07-19
2022-07-18
DZP.242.414.2022 *
z dnia 2022-05-16
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.
Nowy termin składania ofert: 2022-07-25
2022-06-20