Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-43/2018
z dnia 2018-02-21
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego III obszar 1 i 2 wyczerpanie2018-03-01
USK/DZP/PN-33/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitali Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu” 2018-03-26
USK/DZP/PN-27/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowej – dogrywka2018-02-23
USK/DZP/PN-26/2018
z dnia 2018-02-14
Dostawa defibrylatorów.2018-02-23
USK/DZP/PN-25/2018
z dnia 2018-02-21
Dostawa stentgraftów dla PCCE - wyczerpanie2018-03-01
USK/DZP/PN-22/2018
z dnia 2018-02-19
System zamknięty do pobrania krwi - wyczerpanie.2018-03-01
USK/DZP/242/20/2018
z dnia 2018-01-30
Dostawa odczynników dla Laboratorium Analitycznego (dwa obszary) wraz z dzierżawą aparatów wg pakietów 1-202018-03-13
USK/DZP/PN-15/2018
z dnia 2018-02-02
Wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum USK.2018-02-13
USK/DZP/PN-11/2018
z dnia 2018-02-20
Dostawa sprzętu neonatologicznego 2018-03-02
USK/DZP/PN-10/2018
z dnia 2018-02-16
Dostawa leków z programów lekowych - dogrywka2018-03-27
USK/DZP/PN-5/2018
z dnia 2018-02-16
Dostawa stentgraftów dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2018-03-28
USK/DZP/PN-4/2018
z dnia 2018-02-13
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-03-22
USK/DZP/PN-1/2018
z dnia 2018-01-29
System zamknięty do pobierania krwi. 2018-03-09
USK/DZP/PN-264/2017
z dnia 2018-02-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii2018-03-16
USK/DZP/PN-259/2017
z dnia 2018-01-19
Dostawa produktów leczniczych
Nowy termin składania ofert: 2018-02-05
2018-01-31
USK/DZP/PN-257/2017
z dnia 2018-01-24
Dostawa produktów leczniczych2018-03-05
USK/DZP/PN-254/2017
z dnia 2018-01-18
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu (3)
Nowy termin składania ofert: 2018-02-05
2018-01-31
USK/DZP/PN-249/2017
z dnia 2018-01-26
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego DBS dla Kliniki Neurochirurgii 2018-03-08
USK/DZP/PN-248/2017
z dnia 2018-01-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - endoprotezy 2018-03-06
USK/DZP/PN-246/2017
z dnia 2018-01-11
Dostawa odczynników dla diagnostyki POCT (przy łóżku pacjenta) oraz DMSO i Testu Bocznego - przetarg dwuletni z uwzględnieniem SPSK12018-02-19
USK/DZP/PN-243/2017
z dnia 2018-01-18
Dostawa sprzętu dla Kliniki Okulistyki.2018-02-27
USK/DZP/PN-239/2017
z dnia 2017-12-27
Dostawa odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego i Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą i serwisem aparatów na 24 miesiące2018-02-01
USK/DZP/PN-233/2017
z dnia 2018-01-19
Dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek dla Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2018-01-31
USK/DZP/PN-232/2017
z dnia 2018-01-15
Dostawa aparatu USG oraz aparatu do EMG Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-01-26
2018-01-24
USK/DZP/PN-228/2017
z dnia 2017-12-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 2018-01-25
USK/DZP/PN-220/2017
z dnia 2017-12-19
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nowy termin składania ofert: 2018-02-01
2018-01-24
USK/DZP/PN-217/2017
z dnia 2018-01-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni 2018-02-19
USK/DZP/PN-209/2017
z dnia 2017-12-06
„Dostawa zestawu do przezkoniuszkowego i przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej - Tavi”. 2018-01-15
USK/DZP/PN-182/2017
z dnia 2017-11-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej i Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej
Nowy termin składania ofert: 2018-01-26
2018-01-04
USK/DZP/PN-180/2017
z dnia 2018-01-09
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2018-01-23
2018-01-18
USK/DZP/PN-177/2017
z dnia 2017-10-04
Dostawa sprzętu w ramach doposażenia nowopowstającej pracowni Rezonansu Magnetycznego 2017-10-12
USK/DZP/PN-175/2017
z dnia 2017-11-03
Dostawa środków czystości.2017-11-15
USK/DZP/PN-151/2017
z dnia 2018-02-06
Dostawa drobnego sprzętu medycznego. 2018-02-16
USK/DZP/PN-237/2016
z dnia 2017-01-23
Dostawa systemu elektroanatomicznego 3D dla Kliniki Kardiologii w okresie 12 miesięcy 2017-03-01