Zamówienia publiczne - Dostawy

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-65/2017
z dnia 2017-05-25
Dostawa odczynników dla Laboratorium Molekularnego-wyczerpanie asortymentu2017-06-06
USK/DZP/PN-61/2017
z dnia 2017-05-25
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek2017-06-02
USK/DZP/PN-56/2017
z dnia 2017-05-18
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka i wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2017-05-31
2017-05-30
USK/DZP/PN-55/2017
z dnia 2017-05-16
Dostawa sprzętu medycznego dla Działu Diagnostyki Endoskopowej
Nowy termin składania ofert: 2017-05-31
2017-05-26
USK/DZP/PN-51/2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa stengraftów fenestrowano - branczowanych.2017-05-18
USK/DZP/PN-50/2017
z dnia 2017-04-24
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2017-05-15
2017-05-12
USK/DZP/PN-49/2017
z dnia 2017-05-08
Dostawa sprzętu do neuromonitoringu elektrofizjologicznego CUSA EXCELL2017-05-18
USK/DZP/PN-45/2017
z dnia 2017-04-20
Dostawa leków onkologicznych i programów lekowych onkologicznych - dogrywka2017-04-28
USK/DZP/PN-44/2017
z dnia 2017-05-18
Dostawa środków dezynfekcyjnych. 2017-06-27
USK/DZP/PN-43/2017
z dnia 2017-05-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka2017-05-31
USK/DZP/PN-42/2017
z dnia 2017-05-08
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego w celu wymiany w miejsce zużytych
Nowy termin składania ofert: 2017-05-19
2017-05-17
USK/DZP/PN-41/2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym - 30 sztuk. 2017-04-24
USK/DZP/PN-40/2017
z dnia 2017-04-12
DOSTAWA POMPY PROGRAMOWALNEJ DO PODAWANIA BACLOFENU DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII
Nowy termin składania ofert: 2017-04-28
2017-04-24
USK/DZP/PN-39/2017
z dnia 2017-04-18
Dostawa stentraftów-przetarg roczny2017-05-25
USK/DZP/PN-38/2017
z dnia 2017-04-03
Dostawa leków z programów lekowych2017-05-10
USK/DZP/PN-37/2017
z dnia 2017-04-21
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - przetarg roczny2017-05-31
USK/DZP/PN-36/2017
z dnia 2017-04-05
Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla USK2017-04-13
USK/DZP/PN-34/2017
z dnia 2017-03-30
Dostawa sprzętu dla Kliniki Nefrologii, Nefrologii Pediatrycznej oraz Stacji Dializ2017-05-09
USK/DZP/PN-32/2017
z dnia 2017-03-28
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu
Nowy termin składania ofert: 2017-05-16
2017-05-08
USK/DZP/PN-31/2017
z dnia 2017-03-17
Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni2017-03-28
USK/DZP/PN-30/2017
z dnia 2017-04-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie 2017-05-18
USK/DZP/PN-29/2017
z dnia 2017-03-16
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych2017-04-24
USK/DZP/PN-20/2017
z dnia 2017-03-01
Dostawa sprzętu gospodarczego.2017-03-21