Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/DUO/109/06/2017
z dnia 2017-07-20
Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.2017-07-27
USK/DZP/DUO/63/07/2017
z dnia 2017-07-17
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla następującego zadania: "Modernizacja Działu Endoskopii Urologicznej"2017-07-20
USK/ASZ/11/07/2017
z dnia 2017-07-14
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne Prowadniki hydrofilne i zestaw hydrofilny, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-07-18
USK/ASZ/32/07/2017
z dnia 2017-07-14
Przedmiotem zamówienia jest opatrunek na pazie poliueratanu impregnowany trombiną, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-07-18
USK/DZP/ASZ/44/07/2017
z dnia 2017-07-14
Dostawa odczynników do labolatorium Molekularnego.2017-07-19
USK/ASZ/15/07/2017
z dnia 2017-07-12
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych strzykawki do pomp infuzyjnych zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-07-14
USK/DZP/DUO/8/07/2017
z dnia 2017-07-11
Wykonanie przeglądów okresowych łóżek innych producentów w okresie 36 miesięcy wg załączników2017-07-19
USK/DZP/DUO/101/06/2017
z dnia 2017-07-11
Wykonanie przeglądów okresowych laserów w okresie 36 miesięcy, wg załącznika.
Nowy termin składania ofert: 2017-07-26
2017-07-19
USK/DZP/DUO/100/06/2017
z dnia 2017-07-11
Przedmiotem zamówienia jest : Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych oraz bieżąca naprawa systemów oświetlenia awaryjnego w budynkach USK we Wrocławiu – 24 m-ce. wg załączników2017-07-18
USK/DZP/DUO/69/06/2017
z dnia 2017-07-10
„ Modernizacja Działu Endoskopii Urologicznej”2017-07-14
USK/DZP/DDZ/26/07/2017
z dnia 2017-07-07
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa artykułów sypkich i innych spożywczych”2017-07-13
USK/DZP/ASZ/19/06/2017
z dnia 2017-07-05
Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego na Blok Operacyjny – Powtórzenie, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Nowy termin składania ofert: 2017-07-14
2017-07-12
USK/DZP/OSK/94/06/2017
z dnia 2017-07-03
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i egzaminu państwowego z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjenta, których parametry wyszczególniono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-07-14
USK/DUO/52/06/2017
z dnia 2017-06-26
Przedmiotem zamówienia jest „Usunięcie awarii SUW- wymiana złoża filtracyjnego ” 2017-06-28
USK/ASZ/72/06/2017
z dnia 2017-06-22
Przedmiotem zamówienia Adrenalinum inj. x10amp. których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-06-23
USK/ASZ/71/06/2017
z dnia 2017-06-22
Przedmiotem zamówienia Zerbaxa 1g+ 0,5g , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-06-23
USK/DUO/82/04/2017
z dnia 2017-06-22
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Mikromotora do shavera – 2 szt., którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-06-29
USK/ASZ/11/06/2017
z dnia 2017-06-21
Przedmiotem zamówienia Nivolumab , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-06-26
USK/DZP/DUO/71/05/2017
z dnia 2017-06-20
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądów sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy – 3 Pakiety których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.2017-06-23
USK/ASZ/40/06/2017
z dnia 2017-06-20
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych do fotoforezy pozaustrojowej zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-06-22
USK/DZP/DUO/18/06/2017
z dnia 2017-06-20
Przedmiotem zamówienia jest Dostaw pomp dożywienia dojelitowego wraz z zestawami do podawania diet. Których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy2017-06-27
USK/DZP/ASZ/60/06/2017
z dnia 2017-06-20
Przedmiotem zamówienia jest Dializa wątrobowa – jednorazowe zestawy do dializy wątrobowej w technikach ciągłych. Asortyment opisany w pakiecie nr 1, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 2017-06-27
USK/DZP/DUO/53/06/2017
z dnia 2017-06-16
Przedmiotem zamówienia jest Czyszczenie zbiornika popłuczyn pofiltracyjnych przy SUW 2017-06-23
USK/ASZ/33/06/2017
z dnia 2017-06-14
Przedmiotem zamówienia PARTUSISTEN AMP 200op , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-06-19
USK/DZP/DUO/02/06/2017
z dnia 2017-06-14
Usunięcie szkód w infrastrukturze technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Zadania opisane w pakietach nr 1 i nr 2.
Nowy termin składania ofert: 2017-07-31
2017-06-22
USK/DZP/DUO/75/05/2017
z dnia 2017-06-14
Wykonanie Przeglądów Okresowych Cytometru Przepływowego FASC CALIBUR I Cytofluorymetru FACS Canto w Okresie 12 m-cy których parametry szczegółowo opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-06-26
2017-06-22
USK/DUO/26/06/2017
z dnia 2017-06-08
Przedmiotem zamówienia jest: naprawa łóżek prod. Hill Rom szt 7 zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową.2017-06-19
USK/DZP/DUO/01/06/2017
z dnia 2017-06-07
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przeglądów okresowych aparatów USG i echokardiografów różnych producentów w okresie 36 m-cy”2017-06-19
USK/DZP/DLG/91/05/2017
z dnia 2017-06-07
Przedmiotem zamówienia jest „ Wykonanie usługi odbioru/i lub skupu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wywozu tych odpadów do miejsca składowania zgodnie z harmonogramem oraz ich2017-06-14
USK/DZP/DUO/72/04/2017
z dnia 2017-05-25
Przedmiotem zamówienia jest „naprawa okien połaciowych oraz okien drewnianych i aluminiowych, serwis, regulacje, wymiana uszczelek w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1.2017-06-02
USK/DUO/56/05/2017
z dnia 2017-05-24
Przedmiotem zamówienia jest naprawa nasopharyngoskopu EF NS ze światłowodem sn 4402 zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszen2017-06-01
USK/DZP/DUO/67/05/2017
z dnia 2017-05-23
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kalibracji kaset do urządzenia UNIT DOSE2017-05-30
USK/ASZ/70/05/2017
z dnia 2017-05-26
Przedmiotem zamówienia jest Gwóźdź typu Fassier-Duval lub równoważne, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-05-30
USK/DZP/DUO/74/05/2017
z dnia 2017-06-05
Przedmiotem zamówienia jest: „Stacjonarny tympanometr (audiometr impedancyjny) do badania tympanometrii oraz badania odruchów z mięśnia strzemiączkowego” 2017-06-12
USK/DZP/DUO/76/05/2017
z dnia 2017-06-05
Wykonanie Przeglądów Okresowych Sprzętu Medycznego Prod. CODMAN, ETHICON, STOCKERT W Okresie 36 m-cy których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-06-19
2017-06-13
USK/DZP/DUO/46/06/2017
z dnia 2017-06-13
Opracowanie koncepcji i dokumentacji budowlanej i wykonawczej pełno branżowej dla przebudowy Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. 2017-06-21
USK/DZP/DZZ/22/05/2017
z dnia 2017-05-19
DOSTAWA WODY MINERALNEJ DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU. Zamówienie roczne na 2017/2018 r.2017-05-29
USK/DZP/ASZ/48/05/2017
z dnia 2017-05-18
Przedmiotem zamówienia jest „ Zakup i dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego.” 2017-05-25
USK/DZP/DUO/17/05/2017
z dnia 2017-05-17
Wykonanie Przeglądów Okresowych Stacji Uzdatniania Wody prod. ELGA których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-05-30
2017-05-23
USK/DZP/ASZ/46/05/2017
z dnia 2017-05-17
Dostawa specjalistycznego sprzętu do urodynamiki – wyczerpanie asortymentu, opisanego wg załącznika2017-05-24
USK/DZP/DUO/25/05/2017
z dnia 2017-05-16
Przedmiotem zamówienia jest naprawa łóżek medycznych prod. Hill-Rom, których parametry szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do zaproszenia.2017-05-22
USK/DZP/DUO/100/04/2017
z dnia 2017-05-16
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu okulistycznego w okresie 36 m-cy. 4 pakiety, wg załączników2017-05-23
USK/DZP/DUO/105/04/2017
z dnia 2017-05-15
Dostawa Sprzętu Rehabilitacyjnego
Nowy termin składania ofert: 2017-05-26
2017-05-22
USK/DZP/DLG/96/02/2017
z dnia 2017-05-12
„Dostawa sterylnych jednorazowych żółtych pudełek do liczenia igieł.” 2017-05-19
USK/DZP/DUO/11/05/2017
z dnia 2017-05-10
Zadanie I Przebudowa pomieszczeń 2 sal chorych na potrzeby sal intensywnego nadzoru Kliniki Neurochirurgii. • Szacunkowa łączna powierzchnia sal- 90 m2 • łącznej liczbie 6 łóżek. Zadanie II Przebudowa pomieszczeń 2 sal chorych na pot
Nowy termin składania ofert: 2017-06-05
2017-05-31
USK/DUO/23/01/2017
z dnia 2017-05-09
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mankietów do rejestratorów holterowskich ciśnienia typ ABPM, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-05-15
USK/ASZ/01/05/2017
z dnia 2017-05-05
Przedmiotem zamówienia jest stent do remodelingu, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-05-10
USK/ASZ/106/04/2017
z dnia 2017-04-28
Przedmiotem zamówienia jest Sevofluranum płyn wziewny 100% 250ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-05-02
USK/DZP/DUO/92/04/2017
z dnia 2017-04-28
Przedmiotem zamówienia jest Zakup materiałów do robót konserwacyjnych i naprawczych siłami własnymi DUO, wg załącznika
Nowy termin składania ofert: 2017-05-31
2017-05-09
USK/ASZ/91/04/2017
z dnia 2017-04-27
Przedmiotem zamówienia Implant odtwarzający część panewkową miednicy wykonany w technologii 3D-Custom made, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-05-29
2017-05-04
USK/DZP/DUO/36/04/2017
z dnia 2017-04-27
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie Przeglądów Okresowych Sprzętu Medycznego Prod. Trumpf w okresie 36 – miesięcy. wg załączników2017-05-08
USK/ASZ/70/04/2017
z dnia 2017-04-26
Przedmiotem zamówienia Proteza 3D lewostronnej części miednicy wraz z częścią udową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2017-05-04
2017-04-28
USK/ASZ/69/04/2017
z dnia 2017-04-25
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-04-28
USK/DZP/ASZ/49/04/2017
z dnia 2017-04-25
Dostawa Sprzętu Medycznego Dla Pracowni Hemodynamiki – Klinika Kardiologii. wg załączników2017-05-05
USK/ASZ/57/04/2017
z dnia 2017-04-20
Przedmiotem zamówienia jest lek immunoglobulina anty HBS, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2017-05-05
2017-04-24
USK/DZP/ASZ/57/04/2017
z dnia 2017-04-19
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Dla Klinika Okulistyki - Dogrywka, którego parametry szczegółowo opisano pakiecie stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-04-25
USK/ASZ/16/04/2017
z dnia 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych do fotoforezy pozaustrojowej zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-04-07
USK/DZP/BHP/15/04/2017
z dnia 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań okresowych badań wytypowanych przez Zamawiającego czynników szkodliwych dla zdrowia na wskazanych stanowiskach pracy na terenie Zamawiającego, w celu oceny narażenia zawodowego na chemiczne czynniki szkodliwe w 2017-04-10
USK/DZP/DUO/01/04/2017
z dnia 2017-04-05
Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zgodnie z załącznikami2017-04-13
USK/ASZ/161/03/2017
z dnia 2017-04-03
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po koszulkach 5 do 8F zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaprosze2017-04-04
USK/ASZ/149/03/2017
z dnia 2017-03-31
Przedmiotem zamówienia proteza biologiczna typu non react zgodnie z załącznikiem , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-04-03
USK/DZP/ASZ/143/03/2017
z dnia 2017-03-29
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”.
Nowy termin składania ofert: 2017-04-12
2017-04-07
USK/DZP/DUO/95/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli”2017-04-10
USK/DZP/ASZ/134/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej ” 2017-04-05
USK/DZP/ASZ/84/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przeglądów okresowych aparatów USG i echokardiografów różnych producentów w okresie 36 m-cy”
Nowy termin składania ofert: 2017-04-10
2017-04-05
USK/DZP/ASZ/71/03/2017
z dnia 2017-03-27
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII- DOGRYWKA”2017-03-31
USK/DZP/DUO/93/03/2017
z dnia 2017-03-23
Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówie
Nowy termin składania ofert: 2017-04-07
2017-03-31
USK/DZP/DUO/72/03/2017
z dnia 2017-03-23
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa i wymiana szyb w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.2017-03-28
USK/ASZ/83/03/2017
z dnia 2017-03-17
Przedmiotem zamówienia jest lek Mylotarg 5mg-2fiolki, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-03-21
USK/ASZ/01/05/2017
z dnia 2017-05-05
Dostawa stentu do remodelingu. 2017-05-10
USK/ASZ/08/05/2017
z dnia 2017-05-10
Dostawa cewnika przedłużającego dla cewnika prowadzącego 2017-05-15
USK/DZP/ASZ/19/03//2017
z dnia 2017-03-13
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Środków Dezynfekcyjnych Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Pakiety nr, wg załączników, do zaproszenia2017-03-17
USK/DZP/DUO/35/03/2017
z dnia 2017-03-10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.2017-03-20
USK/ASZ/137/02/2017
z dnia 2017-03-07
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1,których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-03-10
USK/ASZ/134/02/2017
z dnia 2017-03-06
Przedmiotem zamówienia jest lek Cymevene inj. 500mg, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-03-07
USK/DZP/DOR/102/02/2017
z dnia 2017-02-17
Świadczenie usług kurierskich.
Nowy termin składania ofert: 2017-03-08
2017-02-23
USK/DZP/DUO/21/02/2017
z dnia 2017-02-15
Wykonanie Systemu Monitorowania Temperatur W Urządzeniach Chłodniczych Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego We Wrocławiu Przy Ul. Borowskiej 213 wg załączników, do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2017-03-03
2017-02-22
USK/DZP/ASZ/23/02/2017
z dnia 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia są Odczynniki Dla Pracowni Polimorfizmu I Genetyki (Przylądek) wg załącznika nr 2, do zaproszenia2017-02-20
USK/ASZ/66/02/2017
z dnia 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy Clarithromycin 500mg inj, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-16
USK/ASZ/59/12/2017
z dnia 2017-02-13
Przedmiotem zamówienia jest produkty lecznicze , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-02-16
USK/DZP/DUO/107/01/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie przeglądów okresowych systemu UNIT DOSE wraz z wyposażeniem w okresie 36 miesięcy2017-02-17
USK/DZP/DUO/64/02/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie usługi obsługi technicznej 2 kompletnych, podłączonych oraz prawidłowo działających systemów dezynfekcji wody – polegającej na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2) za pomocą urządzeń CDLA 10 i CDLA 5 zamontowanych w węzłach cieplnyc
Nowy termin składania ofert: 2017-03-03
2017-02-17
USK/DZP/ZRN/01/02/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych: systemy analogowe, systemy cyfrowe (CR, DR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 2017-02-17
USK/ASZ/20/02/2017
z dnia 2017-02-10
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/ASZ/17/02/2017
z dnia 2017-02-10
) Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/ASZ/18/02/2017
z dnia 2017-02-10
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/DZP/DUO/41/02/2017
z dnia 2017-02-08
Dostawa Sprzętu Medycznego: Akcesoriów Do Stabilizatora Ilizarowa, wg załączników.2017-02-14
USK/ASZ/150/01/2017
z dnia 2017-02-02
Przedmiotem zamówienia proteza stawu łokciowego zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-06
USK/DZP/DUO/109/01/2017
z dnia 2017-01-30
Wymiana lin nośnych w dźwigach A1, A2, FA1, FA2 ,FA3”
Nowy termin składania ofert: 2017-02-09
2017-02-02
USK/DUO-S/594/2016
z dnia 2017-03-09
Przedmiotem zamówienia jest naprawa łóżek AVANT GUARD zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-03-15
USK/DZP/DUO/53/06/2017 r
z dnia 2017-06-16
Przedmiotem zamówienia jest Czyszczenie zbiornika popłuczyn pofiltracyjnych przy SUW 2017-06-23
69/03+61/05
z dnia 2017-06-23
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do operacji w niedokrwieniu – 2 szt., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-06-29