Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
159/2017/DUO-S
z dnia 2017-03-17
Przedmiotem zamówienia jest naprawa stołów zabiegowych i wózków do przewożenia pacjentów prod. FAMED, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-03-23
USK/DZP/ASZ/57/04/2017
z dnia 2017-04-20
Przedmiotem zamówienia jest lek immunoglobulina anty HBS, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-04-24
USK/DZP/ASZ/57/04/2017
z dnia 2017-04-19
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Dla Klinika Okulistyki - Dogrywka, którego parametry szczegółowo opisano pakiecie stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-04-25
USK/DZP/ASZ/13/04/2017
z dnia 2017-04-07
Przedmiot zamówienia - Odczynniki dla zakładu patomorfologii i cytologii klinicznej – wyczerpanie. wg załączników
Nowy termin składania ofert: 2017-04-25
2017-04-14
USK/DZP/DUO/14/04/2017
z dnia 2017-04-06
Przedmiotem zamówienia jest „naprawa drzwi ppoż. i dymoszczelnych, serwis, wymiana uszkodzonych elementów, wymiana uszczelek w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – 2017-04-13
USK/ASZ/16/04/2017
z dnia 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych do fotoforezy pozaustrojowej zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-04-07
USK/DZP/BHP/15/04/2017
z dnia 2017-04-05
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań okresowych badań wytypowanych przez Zamawiającego czynników szkodliwych dla zdrowia na wskazanych stanowiskach pracy na terenie Zamawiającego, w celu oceny narażenia zawodowego na chemiczne czynniki szkodliwe w 2017-04-10
USK/DZP/DUO/01/04/2017
z dnia 2017-04-05
Modernizacja stacji uzdatniania wody dla potrzeb awaryjnego zasilania w wodę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zgodnie z załącznikami2017-04-13
USK/DZP/DUO/02/04/2017
z dnia 2017-04-05
Konserwacja kompresorów i osuszaczy, wg załączników2017-04-12
USK/DZP/DUO/03/04/2017
z dnia 2017-04-05
Dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wg załączników2017-04-12
USK/DZP/DUO/156/03/2017
z dnia 2017-04-04
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu prod. Medis Medizinische Messtechnik GmbH, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-04-11
USK/DZP/ASZ/102/03/2017
z dnia 2017-04-04
Przedmiotem zamówienia jest Sprzęt Na Bloki Operacyjne – Wyczerpanie Staplery wg załączników 2017-04-11
USK/ASZ/161/03/2017
z dnia 2017-04-03
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy po koszulkach 5 do 8F zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaprosze2017-04-04
USK/ASZ/160/03/2017
z dnia 2017-04-03
Przedmiotem zamówienia jest wyrobów medycznych prowadniki hydrofilne zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia2017-04-04
USK/ASZ/149/03/2017
z dnia 2017-03-31
Przedmiotem zamówienia proteza biologiczna typu non react zgodnie z załącznikiem , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-04-03
USK/DZP/ASZ/143/03/2017
z dnia 2017-03-29
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”.
Nowy termin składania ofert: 2017-04-12
2017-04-07
USK/DZP/DUO/95/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wraz z wydaniem protokołu okresowej kontroli”2017-04-10
USK/DZP/ASZ/134/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa sprzętu dla Kliniki Chirurgii Naczyniowej ” 2017-04-05
USK/DZP/ASZ/94/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przeglądów okresowych defibrylatorów różnych producentów w okresie 36 m-cy”
Nowy termin składania ofert: 2017-04-10
2017-04-05
USK/DZP/ASZ/84/03/2017
z dnia 2017-03-28
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przeglądów okresowych aparatów USG i echokardiografów różnych producentów w okresie 36 m-cy”
Nowy termin składania ofert: 2017-04-10
2017-04-05
USK/DZP/ASZ/70/03/2017
z dnia 2017-03-27
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza i dojelitowego, koncentratów do dializy. 2017-03-31
USK/DZP/ASZ/71/03/2017
z dnia 2017-03-27
Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII- DOGRYWKA”2017-03-31
USK/DZP/DUO/93/03/2017
z dnia 2017-03-23
Przedmiotem zamówienia jest „ wykonanie, dostawa oraz montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówie
Nowy termin składania ofert: 2017-04-07
2017-03-31
USK/DZP/DUO/72/03/2017
z dnia 2017-03-23
Przedmiotem zamówienia jest „dostawa i wymiana szyb w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, które szczegółowo opisano w załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.2017-03-28
USK/ASZ/83/03/2017
z dnia 2017-03-17
Przedmiotem zamówienia jest lek Mylotarg 5mg-2fiolki, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-03-21
USK/DZP/ASZ/9/03//2017
z dnia 2017-03-13
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Specjalistycznego Sprzętu Medycznego Dla Kliniki Chirurgii Szczękowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Pakiety nr, wg załączników, do zaproszenia2017-03-17
USK/DZP/ASZ/19/03//2017
z dnia 2017-03-13
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Środków Dezynfekcyjnych Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Pakiety nr, wg załączników, do zaproszenia2017-03-17
USK/DZP/DUO/35/03/2017
z dnia 2017-03-10
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów malarskich, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.2017-03-20
USK/DZP/DTI/42/03/2017
z dnia 2017-03-10
Przedmiotem Zamówienia Jest Sukcesywna Dostawa Opasek Identyfikacyjnych Dla Pacjentów wg załącznika nr 1, do zaproszenia2017-03-17
USK/ASZ/137/02/2017
z dnia 2017-03-07
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1,których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-03-10
USK/ASZ/136/02/2017
z dnia 2017-03-07
) Przedmiotem zamówienia jest lek Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin Beta inj. x1 amp-strzyk, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-03-10
USK/DZP/DTI/24/03/2017
z dnia 2017-03-06
Sukcesywna Dostawa Płyt CD i DVD Na Potrzeby Diagnostyki Obrazowej których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-03-13
USK/ASZ/134/02/2017
z dnia 2017-03-06
Przedmiotem zamówienia jest lek Cymevene inj. 500mg, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-03-07
USK/DZP/ASZ/84/02/2017
z dnia 2017-02-23
Dostawa sprzętu neonatologicznego.
Nowy termin składania ofert: 2017-03-10
2017-03-03
USK/DZP/DOR/102/02/2017
z dnia 2017-02-17
Świadczenie usług kurierskich.
Nowy termin składania ofert: 2017-03-08
2017-02-23
USK/DZP/DUO/21/02/2017
z dnia 2017-02-15
Wykonanie Systemu Monitorowania Temperatur W Urządzeniach Chłodniczych Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego We Wrocławiu Przy Ul. Borowskiej 213 wg załączników, do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2017-03-03
2017-02-22
USK/DZP/ASZ/23/02/2017
z dnia 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia są Odczynniki Dla Pracowni Polimorfizmu I Genetyki (Przylądek) wg załącznika nr 2, do zaproszenia2017-02-20
USK/ASZ/66/02/2017
z dnia 2017-02-14
Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy Clarithromycin 500mg inj, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-16
USK/ASZ/59/12/2017
z dnia 2017-02-13
Przedmiotem zamówienia jest produkty lecznicze , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2017-02-16
USK/DZP/ASZ/22/02/2017
z dnia 2017-02-13
Przedmiotem zamówienia jest zakup Rękawic Jednorazowych Dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wg załącznika (arkusz 1) do zaproszenia
Nowy termin składania ofert: 2017-02-24
2017-02-17
USK/DZP/DUO/107/01/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie przeglądów okresowych systemu UNIT DOSE wraz z wyposażeniem w okresie 36 miesięcy2017-02-17
USK/DZP/DUO/106/01/2017
z dnia 2017-02-10
Dostawa i montaż cewki kruszącej do litotryptora Modulith SLX 2017-02-17
USK/DZP/DUO/64/02/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie usługi obsługi technicznej 2 kompletnych, podłączonych oraz prawidłowo działających systemów dezynfekcji wody – polegającej na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2) za pomocą urządzeń CDLA 10 i CDLA 5 zamontowanych w węzłach cieplnyc
Nowy termin składania ofert: 2017-03-03
2017-02-17
USK/DZP/ZRN/01/02/2017
z dnia 2017-02-10
Wykonanie testów specjalistycznych dla urządzeń radiologicznych: systemy analogowe, systemy cyfrowe (CR, DR) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 2017-02-17
USK/ASZ/20/02/2017
z dnia 2017-02-10
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/ASZ/17/02/2017
z dnia 2017-02-10
) Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/ASZ/18/02/2017
z dnia 2017-02-10
Przedmiotem zamówienia jest wyroby medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-13
USK/DZP/DUO/41/02/2017
z dnia 2017-02-08
Dostawa Sprzętu Medycznego: Akcesoriów Do Stabilizatora Ilizarowa, wg załączników.2017-02-14
USK/ASZ/150/01/2017
z dnia 2017-02-02
Przedmiotem zamówienia proteza stawu łokciowego zgodnie z załącznikiem, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia 2017-02-06
USK/DZP/DUO/109/01/2017
z dnia 2017-01-30
Wymiana lin nośnych w dźwigach A1, A2, FA1, FA2 ,FA3”
Nowy termin składania ofert: 2017-02-09
2017-02-02
USK/DZP/DTI/102/01/2017
z dnia 2017-01-27
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa Urządzeń Do Nagrywania Badań Z Systemu PACS (Duplikatory) których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-02-02
USK/DUO-S/594/2016
z dnia 2017-03-09
Przedmiotem zamówienia jest naprawa łóżek AVANT GUARD zgodnie z wymaganiami producenta i instrukcją serwisową, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2017-03-15
USK/DZP/DLG/73/10/2016
z dnia 2016-10-18
Przedmiotem zamówienia jest „Bielizna wielorazowa - P4 Koce, P6 Piżama Szpitalna ” , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2016-10-24