Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

 

Numer/data Temat Termin
USK/ASZ/47/06/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia jest Ceturoximum 50mg fiol. proszek do przygotowania roztworu x 10 fiol., których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-06-22
USK/ASZ/45/06/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia jest Nalbufinum roztw. do wstrz. 10 amp. a 2 ml 0,01g/ml, których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-06-22
USK/DZP/4.8- 192/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu le2018-06-26
USK/ASZ/25/06/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne - staplery oraz ładunki do staplerów.
Nowy termin składania ofert: 2018-06-21
2018-06-20
USK/ASZ/96/05/2018
z dnia 2018-06-19
Przedmiotem zamówienia jest dwuzasadowy fosforan sodu 0,032, jednozasadowy fosforan sodu 0,009, chlorek wapnia 0,052, chlorek sodu 0,569, woda destylowana q.s.(% wagowy), płyn do stosowania w j.ustnej 15ml,op.60fiol x15ml.2018-06-22
USK/DZP/4.8- 155/2018
z dnia 2018-06-07
Dostawa farb oraz narzędzi i materiałów malarskich dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2018-06-12
USK/ASZ/30/2018
z dnia 2018-06-07
Przedmiotem zamówienia są FARTUCHY OCHRONNE JEDNORAZOWE STERYLNE , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-06-08
USK/DZP/4.8- 174/2018
z dnia 2018-06-06
Rozbudowa systemu przyzywowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.”2018-06-12
USK/DZP/4.8- 130/2018
z dnia 2018-06-06
Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”. 2018-06-13
USK/ASZ/106/05/2018
z dnia 2018-06-04
Przedmiotem zamówienia jest Immunoglobulina Anty RhD , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia. 2018-06-06
USK/DZP/4.8- 159/2018
z dnia 2018-06-01
Dostawy sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji- powtórzenie”2018-06-08
USK/DZP/4.8- 142/2018
z dnia 2018-06-01
Dostawa wody mineralnej na 2018/2019r.”2018-06-08
USK/DLG/100/05/2018
z dnia 2018-05-30
Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu koniecznego do alokacji Apteki Szpitalnej , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.2018-06-04
USK/ASZ/107/05/2018
z dnia 2018-05-28
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych , których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Nowy termin składania ofert: 2018-06-06
2018-06-01
USK/DZP/4.8- 154/2018
z dnia 2018-05-28
Dostawa i montaż rolet zaciemniających, żaluzji pionowych oraz części zamiennych do istniejących rolet i żaluzji w budynkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”2018-06-01
USK/DZP/4.8- 167/2018
z dnia 2018-05-28
WYKONANIE USŁUGI ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH OPAKOWANIOWYCH ZE ZNORMALIZOWANEGO POJEMNIKA Z OBIEKTÓW USK WE WROCŁAWIU, WYWÓZ TYCH ODPADÓW DO MIEJSCA SKŁADOWANIA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ORAZ ICH UTYLIZACJA. ”2018-06-06
USK/DZP/4.8- 132/2018
z dnia 2018-05-28
Wykonanie usługi Wizualizacji klap pożarowych na systemach wentylacji i klimatyzacji w budynkach A, FA, B, FB, J, J1, L, H, AP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”
Nowy termin składania ofert: 2018-06-07
2018-06-04
USK/DZP/4.8- 93/2018
z dnia 2018-05-18
Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego 4szt. Generatorów dwutlenku chloru BelloZon typ CDLb6 firmy PROMINENT.”
Nowy termin składania ofert: 2018-06-04
2018-05-25
USK/DZP/4.8-96/2018
z dnia 2018-04-09
Sprzęt Dla Kliniki Ginekologii i Położnictwa – Elektrody Do Rektoskopii
UWAGA nowy termin
2018-04-16
USK/DZP/DTI/90/10/2017
z dnia 2017-11-14
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa komputerów wraz z systemem operacyjnym w ramach doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”2017-11-21