<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-11/2017 z dnia 2017-03-14

TEMAT: KOMPLEKSOWA WYMIANA 45 SZT. PIONÓW WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI W BUD. K – ETAP 2 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-30 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-03-30 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
14.03.2017 Ogłoszenie ( 97.1 kB )
14.03.2017 SIWZ ( 383.5 kB )
14.03.2017 Zestawienie pionów do wymiany ( 12.4 kB )
14.03.2017 Przedmiar robót ( 65.2 kB )
31.03.2017 Zestawienie ofert ( 39.5 kB )
10.05.2017 Wynik ( 11 kB )