Numer/data Temat Termin
DZP.242.351.2021 *
z dnia 2021-07-27
Dostawa produktu leczniczego RDTL - Siltuksimabum2021-08-06
DZP.242.346.2021 *
z dnia 2021-07-27
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów USG w pakietach 1 – 22 w okresie 36 miesięcy2021-08-06
DZP.242.305.2021 *
z dnia 2021-07-20
Dostawa pojemników na odpady medyczne
Nowy termin składania ofert: 2021-08-02
2021-07-30
DZP.242.304.2021 *
z dnia 2021-07-19
Dostawa pompy aktywnie wspomagająca krążenie pobierająca krew bezpośrednio z lewej komory serca; 2021-07-28
DZP.242.290.2021 *
z dnia 2021-07-09
Dostawa produktów leczniczych – immunoglobuliny wraz z osprzętem2021-07-23
DZP.242.287.2021 *
z dnia 2021-07-01
Dostawa pt.” Szybki test POCT wykrywający met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz grypę typ A i B z kontrolą do własnego aparaty Cobas LIAT dla SOR- wyczerpanie2021-07-09
DZP.242.281.2021 *
z dnia 2021-07-22
Usługa transportu preparatów dożylnych do żywienia pozajelitowego dla pacjentów kompleksu Klinik USK2021-08-02
DZP.242.270.2021 *
z dnia 2021-07-26
Dostawa pomp wspomagających pracę serca - 1 zadanie2021-08-23
DZP.242.267.2021 *
z dnia 2021-07-06
Dostawa wózka hydraulicznego, mikroskopów badawczych oraz aparatu do histochemii na potrzeby Zakładu Patomorfologii
Nowy termin składania ofert: 2021-07-16
2021-07-14
DZP.242.266.2021 *
z dnia 2021-07-21
Realizacja usługi przeglądów technicznych sterylizatorów w pakietach od 1 do 5 w okresie 36 miesięcy2021-07-30
DZP.242.265.2021 *
z dnia 2021-07-08
Dostawa materiałów opatrunkowych2021-07-16
DZP.242.262.2021 *
z dnia 2021-07-06
Dostawa leków -DICHLOREK RADU 2021-07-16
DZP.242.261.2021 *
z dnia 2021-06-25
Dostawa szczepionek pgrypie
Nowy termin składania ofert: 2021-07-30
2021-07-05
DZP.242.255.2021 *
z dnia 2021-06-25
Dostawa produktów leczniczych RDTL
Nowy termin składania ofert: 2021-07-08
2021-07-06
DZP.242.254.2021 *
z dnia 2021-06-21
Dostawa sprzętu specjalistycznego S-ICD dla Pracowni Elektrofizjologii 2021-06-30
DZP.242.253.2021 *
z dnia 2021-06-23
Naprawy wynikające z przeglądu budowlanego i przeglądu urządzeń nawigacyjnych lądowiska2021-07-01
DZP.242.252.2021 *
z dnia 2021-06-28
Dostawa produktów leczniczych – immunoglobuliny dożylne2021-07-09
DZP.242.251.2021 *
z dnia 2021-06-22
Dostawa leków z programów lekowych 2021-07-20
DZP.242.248.2021 *
z dnia 2021-07-12
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2021-07-28
2021-07-23
DZP.242.238.2021 *
z dnia 2021-06-28
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
Nowy termin składania ofert: 2021-08-10
2021-07-26
DZP.242.237.2021 *
z dnia 2021-06-29
Realizacja usługi przeglądów technicznych kolumn w pakietach 1 do 2 w okresie 12 miesięcy - ponowienie DZP.242.77.2021- pakiet 12021-07-09
DZP.242.235.2021 *
z dnia 2021-07-14
Dostawa środków do dezynfekcji 2021-08-10
DZP.242.227.2021 *
z dnia 2021-07-08
Osprzęt jednorazowy do strzykawki CVi dla Pracowni Hemodynamiki2021-07-21
DZP.242.226.2021 *
z dnia 2021-06-29
Świadczenie usługi pozyskiwania personelu pielęgniarskiego z krajów spoza Unii Europejskiej do pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym2021-07-07
DZP.242.225.2021 *
z dnia 2021-06-29
Realizacja usługi przeglądów technicznych i napraw diatermii w pakietach od 1 do 7 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie 2
Nowy termin składania ofert: 2021-07-08
2021-07-07
DZP.242.224.2021 *
z dnia 2021-07-20
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Urodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2021-08-04
2021-07-29
DZP.242.222.2021 *
z dnia 2021-06-21
Dostawa produktów leczniczych – Tisagenlecleucel2021-07-02
DZP.242.220.2021 *
z dnia 2021-07-20
Usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących 2021-08-20
DZP.242.211.2021 *
z dnia 2021-06-18
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (Trauma + Endoprotezy) II 2021-07-20
DZP.242.201.2021 *
z dnia 2021-07-20
Realizacja usługi przeglądów technicznych respiratorów w pakietach od 1 do 21 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-08-03
2021-07-29
DZP.242.200.2021 *
z dnia 2021-06-21
Dostawa produktów leczniczych2021-07-19
DZP.242.199.2021 *
z dnia 2021-06-21
Dostawa Tlenku Azotu 800ppm w butlach 10l + dzierżawa butli - wyczerpanie2021-06-30
DZP.242.198.2021 *
z dnia 2021-06-11
Dostawa leków onkologicznych2021-06-23
DZp.242.197.2021 *
z dnia 2021-06-23
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – postępowanie dwuletnie – ponowienie postępowania DZP.242.440.2020 dla zadań 2, 9 poz. 5 – 7, 9 poz. 10, 10 poz. 16, 10 poz. 17, 11 poz. 1, 11 poz. 2, 11 poz. 4, 11 poz. 6, etc.2021-07-29
DZP.242.188.2021 *
z dnia 2021-07-16
Całodobowa ochrona osób i mienia USK w obiektach: Kompleks nr 1 przy ul. Borowskiej; nr 2 przy ul. M. Curie –Skłodowskiej, T. Chałubińskiego i wyb. L. Pasteura; nr 3 - Strzelin przy ul. Wrocławskiej 46 2021-08-13
DZP.242.185.2021 *
z dnia 2021-05-28
Doposażenie Centrum Rehabilitacji
Nowy termin składania ofert: 2021-06-10
2021-06-08
DZP.242.176.2021 *
z dnia 2021-06-01
Realizacja usługi przeglądów technicznych Gamma Camer typ Nucline TH/33 w pakiecie 1 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-06-23
2021-06-16
DZP.242.175.2021 *
z dnia 2021-07-02
Dostawa obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2021-08-05
2021-07-29
DZP.242.174.2021 *
z dnia 2021-06-14
Dostawa wyrobów medycznych dla Centralnej Sterylizatorni - 16 zadań2021-07-12
DZP.242.169.2021 *
z dnia 2021-07-09
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)2021-08-06
DZP.242.166.2021 *
z dnia 2021-05-25
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych2021-06-21
DZP.242.165.2021 *
z dnia 2021-05-26
Dostawa materiałów eksploatacyjnych medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2021-07-22
2021-06-28
DZP.242.151.2021 *
z dnia 2021-07-06
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław R2021-07-15
DZP.242.138.2021 *
z dnia 2021-05-17
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Chirurgii Szczękowej – wyczerpanie- ponowienie
Nowy termin składania ofert: 2021-06-09
2021-05-26
DZP.242.134.2021 *
z dnia 2021-05-11
Doposażenie oddziałów szpitala 2021-06-11
DZP.242.112.2021 *
z dnia 2021-05-28
Doposażenie Pracowni Medycyny Nuklearnej
Nowy termin składania ofert: 2021-06-22
2021-06-11
DZP.242.108.2021 *
z dnia 2021-07-15
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy.2021-08-10
DZP.242.75.2021 *
z dnia 2021-04-28
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego systemu do badań, wykonującego izolację kwasów nukleinowych i PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro.
Nowy termin składania ofert: 2021-06-07
2021-05-14
DZP.242.67.2021 *
z dnia 2021-04-26
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki
Nowy termin składania ofert: 2021-06-07
2021-05-24
DZP.242.57.2021 *
z dnia 2021-05-18
Przeglądy kominiarskie, budowlane, elektryczne i instalacji odgromowej
PAKIET NR 1: Termin WIZJI LOKALNEJ - 21.05 2021: - ul. Borowska 213, hol główny przy informacji, godz. 8,00 - brama główna od ulicy Marcinkowskiego (przedłużenie ul. Chałubińskiego, przy szlabanie), godz. 11,00
2021-05-28
DZP.242.54.2021 *
z dnia 2021-04-06
Dostawa obłożeń jednorazowych oraz środków ochrony indywidualnej
Nowy termin składania ofert: 2021-05-17
2021-05-07
DZP.242.31.2021 *
z dnia 2021-04-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej- powtórzenie 2021-05-18
DZP.242.29.2021 *
z dnia 2021-05-13
Dostawę odczynników dla Przyklinicznego Laboratorium Hematologicznego obszaru II na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-06-18
2021-05-31
DZP.242.16.2021 *
z dnia 2021-07-14
dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG, szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załącznikach nr 1 i 2, wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu2021-08-10
DZP.242.379.2020 *
z dnia 2021-04-22
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów USG w pakietach 1 -22 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-05-07
2021-04-30