Numer/data Temat Termin
DZP.242.385.2023 *
z dnia 2023-05-25
Wymiana uszkodzonych drzwi przeciwpożarowych w budynkach USK przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu2023-06-14
DZP.242.353.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa produktu leczniczego - Tisagenlecleucel2023-06-26
DZP.242.352.2023 *
z dnia 2023-05-23
Dostawa odczynników i przeciwciał do badań immunofenotypowych krwi i szpiku cytometrów BDFACSCanto , BDFACSCanto II oraz BD Lyric 2023-06-02
DZP.242.346.2023 *
z dnia 2023-05-29
Dostawa rękawic jednorazowych 2023-06-06
DZP.242.345.2023 *
z dnia 2023-05-30
Świadczenie usług telekomunikacyjnych 2023-06-27
DZP.242.336.2023 *
z dnia 2023-05-29
Dostawa mikrotomów dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej 2023-06-12
DZP.242.330.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa produktu leczniczego - Aksykabtagen Cyloleucel2023-06-23
DZP.242.323.2023 *
z dnia 2023-05-31
Dostawa sprzętu medycznego dla Działu Sterylizacji w okresie 24 miesięcy2023-07-06
DZP.242.320.2023 *
z dnia 2023-05-16
Dostawa leków z programów lekowych2023-06-13
DZP.242.311.2023 *
z dnia 2023-05-19
Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 2023-06-16
DZP.242.310.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa części zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu dla Zakładu Radiologii Ogólnej Zabiegowej i Neuroradiologii 2023-06-05
DZP.242.301.2023 *
z dnia 2023-05-19
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 2023-06-19
DZP.242.298.2023
z dnia 2023-05-16
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii w pakietach 1,6,14,19,23 - 5 zadań 2023-05-29
DZP.242.297.2023 *
z dnia 2023-05-02
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej - powtórzenie2023-05-30
DZP.242.296.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa artykułów sypkich do sporządzania diet dla Pacjentów USK2023-06-22
DZP.242.282.2023 *
z dnia 2023-04-28
Dostawa zestawu do ablacji migotania przedsionków z użyciem elektroporacji z dzierżawą konsoli (PFA) oraz zestaw do krioablacji balonowej z możliwością zmiany średnicy balonu dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej
Nowy termin składania ofert: 2023-05-23
2023-05-15
DZP.242.277.2023 *
z dnia 2023-05-26
Dostawa zestawów do i przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej dla Kliniki Kardiochirurgii 2023-06-23
DZP.242.276.2023 *
z dnia 2023-05-15
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych2023-06-12
DZP.242.271.2023 *
z dnia 2023-05-15
Dostawa środków czystości2023-06-21
ZP.242.257.2023
z dnia 2023-05-22
Przegląd serwisowy systemów przyzywowych we Wrocławiu i w Strzelinie2023-06-02
DZP.242.256.2023 *
z dnia 2023-05-08
Dostawa sprzętu urologicznego na potrzeby bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej 2023-05-18
DZP.242.248.2023 *
z dnia 2023-05-05
Dostawa lamp operacyjnych dla bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii 2023-05-15
DZP.242.247.2023 *
z dnia 2023-05-23
Realizacja usługi serwisu (napraw i przeglądów) endoskopów giętkich i endoEye produkcji Olympus w okresie 24 miesięcy2023-06-20
DZP.242.244.2023 *
z dnia 2023-05-02
Dostawa nici chirurgicznych
Nowy termin składania ofert: 2023-05-29
2023-05-25
DZP.242.243.2023 *
z dnia 2023-04-27
Dostawa mrożonek dla pacjentów USK we Wrocławiu-ponowienie II2023-05-09
DZP.242.242.2023 *
z dnia 2023-05-02
Dostawa implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologi2023-05-29
DZP.242.228.2023 *
z dnia 2023-04-17
Dostawa pomp wspomagających pracę serca dla Kliniki Kardiochirurgii.
Nowy termin składania ofert: 2023-05-25
2023-05-15
DZP.242.224.2023 *
z dnia 2023-04-24
Dostawa narzędzi i akcesoriów do robota chirurgicznego typu da Vinci Xi oraz wielorazowego i jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Sali operacyjnej chirurgii robotycznej Uniwersyteckiego Centrum Urologicznego 2023-05-22
DZP.242.218.2023 *
z dnia 2023-05-15
Konserwacja i naprawy oraz świadczenie usług pogotowia dźwigowego 2023-06-21
DZP.242.217.2023 *
z dnia 2023-04-28
Czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjnych w okresie umowy 12 miesięcy2023-05-19
DZP.242.214.2023 *
z dnia 2023-04-07
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2023-05-08
DZP.242.210.2023 *
z dnia 2023-04-26
Dostawa wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego 2023-05-23
DZP.242.201.2023 *
z dnia 2023-04-27
Dostawa materiałów elektrycznych2023-05-12
DZP.242.197.2023 *
z dnia 2023-04-27
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Kliniki Kardiologii – sieć kardiologiczna
Nowy termin składania ofert: 2023-05-19
2023-05-12
DZP.242.190.2023 *
z dnia 2023-04-07
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej (Stentgrafty typu Branch) 2023-05-09
DZP.242.189.2023 *
z dnia 2023-04-12
Doposażenie Oddziału Ortopedii Dziecięcej2023-05-15
DZP.242.176.2023 *
z dnia 2023-04-04
Dostawa sufitowej diodowej lampy operacyjnej z kamerą HD
Nowy termin składania ofert: 2023-04-25
2023-04-14
DZP.242.175.2023 *
z dnia 2023-04-06
Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji oraz produktów leczniczych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej2023-04-21
DZP.242.167.2023 *
z dnia 2023-04-07
Dostawa toru wizyjnego z funkcją obrazowania dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej - 1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2023-05-29
2023-05-08
DZP.242.142.2023 *
z dnia 2023-03-24
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-04-24
2023-04-20
DZP.242.141.2023 *
z dnia 2023-04-07
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu 2023-05-08
DZP.242.123.2023 *
z dnia 2023-04-05
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z dostawą, montażem i ustawieniem przeznaczonego do pomieszczeń Sieci Kardiologicznej na I piętrze budynku K 2023-04-20
DZP.242.112.2023 *
z dnia 2023-03-20
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z 2023-03-31
DZP.242.84.2023 *
z dnia 2023-03-16
Dostawa druków
Nowy termin składania ofert: 2023-04-12
2023-04-04
DZP.242.82.2023 *
z dnia 2023-03-15
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiochirurgii USK w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-04-19
2023-04-13
DZP.242.75.2023 *
z dnia 2023-03-17
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych w okresie 24 miesięcy2023-04-13
DZP.242.50.2023 *
z dnia 2023-03-22
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2023-04-18
DZP.242.40.2023 *
z dnia 2023-02-17
Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych
Nowy termin składania ofert: 2023-03-22
2023-03-17
DZP.242.24.2023 *
z dnia 2023-03-16
Dostawa artykułów biurowych 2028-03-28
DZP.242.22.2023 *
z dnia 2023-03-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2023-04-12
2023-03-31
DZP.242.1331.2022 *
z dnia 2023-03-08
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT)- ponowienie2023-04-04
DZP.242.1305.2022 *
z dnia 2023-02-28
Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do potrzeb nowego aparatu RTG, lasera chirurgicznego i kolumny anestezjologicznej do celów klinicznych wraz z pomieszczeniami w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nowy termin składania ofert: 2023-05-17
2023-03-22
     

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg