Numer/data Temat Termin
DZP.242.141.2021 *
z dnia 2021-04-30
usługa polegająca na pozyskiwaniu personelu pielęgniarskiego z krajów spoza Unii Europejskiej do pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, w lokalizacji przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, ul. M.C. Skłodowskiej we Wrocławiu, w Szpitalu tymczasowym przy ul2021-05-12
DZP.242.103.2021 *
z dnia 2021-04-16
Dostawa produktów leczniczych – immunoglobuliny dożylne
Nowy termin składania ofert: 2021-05-11
2021-04-28
DZP.242.89.2021 *
z dnia 2021-04-27
Dostawa wraz z uruchomieniem pomp insulinowych dla Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego przy ulicy Chałubińskiego 2 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu2021-05-24
DZP.242.77.2021 *
z dnia 2021-04-29
Realizacja usługi przeglądów technicznych kolumn w pakietach 1 do 2 w okresie 12 miesięcy2021-05-10
DZP.242.75.2021 *
z dnia 2021-04-28
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą w pełni automatycznego systemu do badań, wykonującego izolację kwasów nukleinowych i PCR w czasie rzeczywistym (real time PCR) przeznaczony do diagnostyki medycznej in vitro.2021-05-14
DZP.242.74.2021 *
z dnia 2021-04-06
Dostawa odczynników do ilościowego oznaczania poziomu wirusa ADV-DNA metodą real time PCR na własnych aparatach 2021-04-14
DZP.242.72.2021 *
z dnia 2021-04-08
Dostawa produktów leczniczych RDTL - Siltuksimab, Letermovir i Vemurafenib2021-04-16
DZP.242.70.2021 *
z dnia 2021-04-19
Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego na potrzeby SOR-u Dziecięcego
Nowy termin składania ofert: 2021-05-05
2021-04-27
DZP.242.67.2021 *
z dnia 2021-04-26
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki2021-05-24
DZP.242.65.2021 *
z dnia 2021-04-02
Zakup furgonowego ambulansu do szczepień wraz z wyposażeniem medycznym specjalistycznej karetki typu S - 12 zadań
Nowy termin składania ofert: 2021-04-26
2021-04-14
DZP.242.64.2021 *
z dnia 2021-04-14
Dostawa nośników technetowych, generatorów, zestawu do elucji oraz produktów leczniczych dla Pracowni Medycyny Nuklearnej
Nowy termin składania ofert: 2021-04-23
2021-04-22
DZP.242.62.2021 *
z dnia 2021-04-12
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywalnych w obu obszarach dla Laboratoriów Analitycznych - wyczerpanie 2021-04-21
DZP.242.56.2021 *
z dnia 2021-03-17
Dostawa pt.” Szybki test POCT wykrywający met. PCR w trybie Cito SARS-CoV2 oraz grypę typ A i B z kontrolą do własnego aparaty Cobas LIAT dla SOR”
Nowy termin składania ofert: 2021-03-25
2021-03-24
DZP.242.54.2021 *
z dnia 2021-04-06
Dostawa obłożeń jednorazowych oraz środków ochrony indywidualnej2021-05-07
DZP.242.52.2021 *
z dnia 2021-04-27
Usługa realizacji przeglądów technicznych i napraw angiografów w pakietach 1-2 w okresie 36 miesięcy nr sprawy: DZP.242.52.2021 2021-05-27
DZP.242.51.2021 *
z dnia 2021-04-02
Dostawa leku - Tisagenlecleucel2021-04-14
DZP.242.49.2021 *
z dnia 2021-04-02
Dostawa stentgraftów branchowanych dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej 2021-05-06
DZP.242.48.2021 *
z dnia 2021-04-02
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca – nowy asortyment
Nowy termin składania ofert: 2021-05-14
2021-05-10
DZP.242.47.2021 *
z dnia 2021-04-08
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Chirurgii Szczękowej - wyczerpanie 2021-04-16
DZP.242.46.2021 *
z dnia 2021-04-01
Dostawa wraz z uruchomieniem mikroskopu operacyjnego, okulistycznego2021-04-09
DZP.242.39.2021 *
z dnia 2021-04-29
Świadczenie usług przeglądu i naprawy systemu poczty pneumatycznej firmy Sumetzberger w USK we Wrocławiu wraz z dostawą części eksploatacyjnych 2021-05-12
DZP.242.38.2021 *
z dnia 2021-04-07
Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Molekularnego - wyczerpanie asortymentu (3);
Nowy termin składania ofert: 2021-04-23
2021-04-20
DZP.242.33.2021 *
z dnia 2021-04-08
Wykonywanie przeglądów oraz napraw drzwi automatycznych wraz z napędami automatycznymi2021-04-16
DZP.242.32.2021 *
z dnia 2021-04-09
Realizacja usługi napraw łóżek szpitalnych w pakietach od nr 1A do nr 9 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie2021-05-12
DZP.242.31.2021 *
z dnia 2021-04-14
Dostawa sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej- powtórzenie 2021-05-18
DZP.242.30.2021 *
z dnia 2021-03-24
Dostawa urządzeń i konfiguracji wraz z modernizacją serwerowni oraz infrastruktury sieciowej i serwerowej w ramach Projektu ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia"
Nowy termin składania ofert: 2021-04-30
2021-04-26
DZP.242.27.2021 *
z dnia 2021-03-31
Modernizacja dźwigów FB1 – FB3 (wymiana wciągarek, lin nośnych, sterowania) 2021-04-30
DZP.242.25.2021 *
z dnia 2021-03-09
Dostawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki-system do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej 2021-04-12
DZP.242.23.2021 *
z dnia 2021-03-24
Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej oraz architektury technicznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław w projekcie ,,Wprowadzenie 2021-04-26
DZP.242.22.2021 *
z dnia 2021-03-24
Wdrożenie i integracja e-usług w projekcie ,,Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”
Nowy termin składania ofert: 2021-05-12
2021-04-26
DZP.242.18.2021 *
z dnia 2021-04-02
Dostawę pt. „Dzierżawa aparatów do terapii ciągłej i plazmaferezy w okresie 48 miesięcy”2021-04-15
DZP.242.15.2021 *
z dnia 2021-03-30
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z USK przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu, Szpital Tymczasowy oraz Szpital w Strzelinie
Nowy termin składania ofert: 2021-04-15
2021-04-30
DZP.242.12.2021 *
z dnia 2021-02-03
Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla Kliniki Ortopedii, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Chirurgii Dziecięcej (Trauma + Endoprotezy) 2021-03-08
DZP.242.11.2021 *
z dnia 2021-04-19
Dostawa implantów ślimakowych dla Kliniki Otolaryngologii2021-05-17
DZP.242.10.2021 *
z dnia 2021-03-11
Usługa cateringowa żywienia pacjentów Szpitala USK - lokalizacja Strzelin2021-03-19
DZP.242.8.2021 *
z dnia 2021-03-26
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia poza- i dojelitowego i koncentratów do dializ 2021-04-29
DZP.242.7.2021 *
z dnia 2021-01-13
Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał IgG SARS-CoV-2 na dzierżawionym analizatorze immunologicznym Alinity I – dla Laboratorium Analitycznego – ponowienie postępowania DZP.242.492.2020
Nowy termin składania ofert: 2021-02-08
2021-01-21
DZP.242.6.2021 *
z dnia 2021-03-22
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych
Nowy termin składania ofert: 2021-05-06
2021-05-04
DZP.242.2.2021 *
z dnia 2021-03-26
Usługa transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław R
Nowy termin składania ofert: 2021-04-09
2021-04-06
DZP.242.1.2021 *
z dnia 2021-02-24
Dostawa artykułów biurowych i druków2021-03-05
DZP.242.502.2020 *
z dnia 2021-02-24
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy2021-03-29
DZP.242.500.2020 *
z dnia 2021-02-12
Dostawa leków hematologicznych i onkologicznych2021-03-16
DZP.242.499.2020 *
z dnia 2021-04-06
Przeglądy i konserwacje zasilaczy awaryjnych UPS zamontowanych w obiektach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2021-04-16
DZP.242.498.2020 *
z dnia 2021-02-16
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Serca
Nowy termin składania ofert: 2021-03-26
2021-03-24
DZP.242.494.2020 *
z dnia 2021-03-19
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
Nowy termin składania ofert: 2021-04-08
2021-04-01
DZP.242.490.2020 *
z dnia 2020-12-28
Dostawa pt. ”Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii „ – powtórzenie2021-01-15
DZP.242.482.2020 *
z dnia 2020-12-31
Dostawa odczynników i przeciwciał do cytometrów BDFACSCanto i BDFACSCanto II wraz z dzierżawą, odczynników do oznaczania wstępnej cytozy na aparacie Bloue Medonic, przeciwciał do separacji na magnetyczny statyw MACS MultiStand, testów bocznych przepływu i2021-02-02
DZP.242.480.2020 *
z dnia 2021-03-30
Realizacja usługi serwisu wraz z audytem myjni produkcji Olympus w pakiecie 1 w okresie 36 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2021-04-12
2021-04-08
DZP.242.475.2020 *
z dnia 2020-12-09
Dostawa materiałów elektrycznych (2)2020-12-17
DZP.242.474.2020 *
z dnia 2020-12-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Naczyniowej Zakładu Radiologii – postępowanie dwuletnie
Nowy termin składania ofert: 2020-02-19
2021-01-29
DZP.242.458.2020
z dnia 2020-12-03
Dostawa szybkiego testu POCT wykrywającego antygen SARS- z kontrolą dla SOR i Izb Przyjęć USK.
Nowy termin składania ofert: 2020-12-21
2020-12-11
DZP.242.453.2020
z dnia 2020-12-30
Dostawa reduktorów i dozowników tlenu, regulatorów próżni, regulatorów inżektorowych oraz rozgałęźników – doposażenie Klinik USK
Nowy termin składania ofert: 2021-01-14
2021-01-08
DZP.242.440.2020 *
z dnia 2020-12-24
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – postępowanie dwuletnie2021-01-27
DZP.242.379.2020 *
z dnia 2021-04-22
Realizacja usługi przeglądów technicznych aparatów USG w pakietach 1 -22 w okresie 36 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2021-05-07
2021-04-30
DZP.242.175.2020 *
z dnia 2020-10-07
Dostawa akcesoriów i drobnej aparatury medycznej do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2020-12-16
2020-11-09