Numer/data Temat Termin
DZP.242.30.2024 *
z dnia 2024-02-26
Dostawa leków z programów lekowych2024-03-25
DZP.242.28.2024 *
z dnia 2024-02-29
Dostawa produktów leczniczych 2024-04-02
DZP.242.27.2024 *
z dnia 2024-02-28
Dostawa środków dezynfekcyjnych2024-03-29
DZP.242.25.2024 *
z dnia 2024-02-22
Dostawa leku w ramach RDTL - Teclistamabum2024-03-01
DZP.242.17.2024 *
z dnia 2024-02-20
Dostawa leków z programów lekowych – nowe opcje terapeutyczne2024-03-21
DZP.242.16.2024 *
z dnia 2024-02-20
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego2024-02-28
DZP.242.12.2024 *
z dnia 2024-02-19
Dostawa produktu leczniczego do programu lekowego - Pegcetakoplan ( nowa opcja terapeutyczna)2024-03-18
DZP.242.10.2024 *
z dnia 2024-02-16
Dostawa leków z programów lekowych2024-03-19
DZP.242.4.2024 *
z dnia 2024-02-12
Dostawa produktów leczniczych2024-03-11
DZP.242.3.2024 *
z dnia 2024-02-13
Dostawa odczynników , kontroli i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Mikrobiologicznego z dzierżawą aparatów w okresie 24 miesięcy 2024-03-18
DZP.242.1.2024 *
z dnia 2024-02-07
Dostawa produktu leczniczego – Tisagenlecleucel2024-03-08
DZP.242.1042.2023 *
z dnia 2024-02-02
Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli oraz mat. zużywalnych do własnych lub dzierżawionych aparatów dla Lab. Analitycznych w trzech obszarach2024-03-04
DZP.242.1028.2023 *
z dnia 2024-02-22
Świadczenie usług transportu medycznego i sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów (na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do domu, transport na dializoterapię) i innych wynikających z 2024-03-25
DZP.242.1026.2023 *
z dnia 2024-02-13
Dostawa pomp wspomagających pracę lewej komory serca dla Kliniki Kardiochirurgii z pododdziałem Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia 2024-03-15
DZP.242.1019.2023 *
z dnia 2024-01-22
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki – ponowienie przetargu planowego 24 miesiące DZP.242.369.20232024-02-20
DZP.242.1014.2023 *
z dnia 2024-02-15
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy2024-03-18
DZP.242.1013.2023 *
z dnia 2024-02-23
Realizacja usługi serwisu (napraw i przeglądów) tomografu komputerowego typu Aquilion One produkcji Canon Medical Systems w okresie 24 miesięcy2024-03-05
DZP.242.991.2023 *
z dnia 2024-01-25
Dostawa produktów leczniczych – Immunoglobuliny2024-02-23
DZP.242.990.2023 *
z dnia 2024-02-07
Dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – wyczerpanie 2024-02-16
DZP.242.982.2023 *
z dnia 2024-01-26
Naprawa tomografu komputerowego typ: SOMATOM DEFINITION AS+2024-02-09
DZP.242.961.2023 *
z dnia 2024-02-05
Naprawa systemów przyzywowych w kompleksie przy ul. Borowskiej2024-03-06
DZP.242.960.2023 *
z dnia 2024-01-22
Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii - 10 zadań2024-02-19
DZP.242.959.2023 *
z dnia 2024-02-02
Konserwacja i naprawy oraz świadczenie usług pogotowia dźwigowego 2024-03-05
DZP.242.956.2023 *
z dnia 2024-02-06
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego firmy Kamsoft 2024-02-20
DZP.242.950.2023
z dnia 2024-01-15
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą do diagnostyki przy łóżku chorego (POCT) na trzech obszarach , odczynników dla Banku Mleka Kobiecego oraz akcesoriów utylizacji formaliny na 24 m-ce - 12 zadań2024-02-12
DZP.242.934.2023 *
z dnia 2024-01-17
Świadczenie usług doradczych w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy Szpitala na 27 m–cy2024-01-26
DZP.242.914.2023 *
z dnia 2024-02-05
Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Nowy termin składania ofert: 2024-02-16
2024-01-15
DZP.242.893.2023 *
z dnia 2023-12-20
Przedłużenie asysty bazy danych ORACLE i serwerów ODA2024-01-04
DZP.242.892.2023 *
z dnia 2023-12-13
Dostawa leków z programów lekowych2024-01-12
DZP.242.891.2023 *
z dnia 2024-02-21
Dostawa aparatury medycznej i narzędzi dla wielu Klinik2024-03-01
DZP.242.888.2023 *
z dnia 2023-12-11
Dostawa leków onkologicznych2023-12-27
DZP.242.881.2023 *
z dnia 2023-12-12
Dostawa leków z programów lekowych2024-01-11
DZP.242.876.2023 *
z dnia 2023-12-20
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej w okresie 24 miesięcy2024-01-22
DZP.242.873.2023 *
z dnia 2023-12-05
Dostawa leków z programów lekowych – nowe opcje terapeutyczne2024-01-05
DZP.242.870.2023 *
z dnia 2024-02-22
Przegląd techniczny sprzętu analitycznego na wyposażeniu Banku komórek krwiotwórczych, Zakładu Patomorfologii oraz pracowni laboratoryjnych w 21 pakietach różnych producentów w okresie 24 miesięcy2024-03-25
DZP.242.863.2023 *
z dnia 2023-12-15
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla pacjentów USK2024-01-16
DZP.242.862.2023 *
z dnia 2023-12-08
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Kliniki Otolaryngologii
Nowy termin składania ofert: 2024-01-15
2024-01-11
DZP.242.847.2023 *
z dnia 2023-12-22
Dostawa artykułów higienicznych2024-01-29
DZP.242.828.2023 *
z dnia 2023-11-22
Dostawa testów do diagnostyki infekcji układowych metodą multiplex PCR do dzierżawionego aparatu Film Array Torch 3 System -1 zadanie
Nowy termin składania ofert: 2023-12-13
2023-12-01
DZP.242.821.2023 *
z dnia 2023-12-12
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2024-01-23
2024-01-17
DZP.242.819.2023 *
z dnia 2023-12-21
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądu i napraw pojazdów służbowych oraz karetek Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr sprawy: DZP.242.819.2023 r
Nowy termin składania ofert: 2023-01-12
2023-01-09
DZP.242.818.2023 *
z dnia 2023-12-22
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Nefrologii i Nefrologii Pediatrycznej (Dializa dorosłych, pediatryczna, otrzewnowa, dializoterapia dla OIT) wraz z dzierżawą - postępowanie na 12 miesięcy 2024-01-15
DZP.242.817.2023 *
z dnia 2023-12-01
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Neurochirurgii 2023-12-13
DZP.242.809.2023 *
z dnia 2023-11-10
Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 1 roku2023-12-07
DZP.242.808.2023 *
z dnia 2023-11-13
Dostawa leków onkologicznych2023-12-11
DZP.242.800.2023
z dnia 2023-12-07
Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Warszawskiej dla pacjentów Klinik USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz pacjentów USK przy ul. Wrocławskiej 46 w Strzelinie przez okres 12 miesięcy.2023-12-15
DZP.242.780.2023 *
z dnia 2023-10-27
Dostawa energii cieplnej dla USK we Wrocławiu - 1 zadanie2023-11-09
DZP.242.769.2023 *
z dnia 2023-10-31
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Kardiochirurgii
Nowy termin składania ofert: 2023-12-04
2023-11-28
DZP.242.768.2023 *
z dnia 2023-10-26
Sukcesywna dostawa paliw oraz zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą mycia dla pojazdów służbowych USK przez okres 12 miesięcy 2023-11-09
DZP.242.734.2023 *
z dnia 2023-11-28
Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi wraz z dzierżawą urządzeń- postępowanie w okresie 24 miesięcy2023-12-29
DZP.242.699.2023 *
z dnia 2023-10-20
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych i Kliniki Chirurgii Naczyniowej
Nowy termin składania ofert: 2023-11-23
2023-11-20
DZP.242.633.2023 *
z dnia 2023-09-01
Przegląd techniczny urządzeń sterylizujących, dezynfekcyjnych i higienicznych różnych producentów w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2023-10-13
2023-09-14
DZP.242.606.2023 *
z dnia 2023-09-07
Wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych oraz drobnych napraw małej klimatyzacji - agregatów chłodniczych i splitów
Nowy termin składania ofert: 2023-09-27
2023-09-22
DZP.242.551.2023 *
z dnia 2023-08-14
Dostawa produktów leczniczych na okres 21 miesięcy.2023-09-12
DZP.242.544.2023 *
z dnia 2023-07-24
Dostosowanie pomieszczeń i instalacji do potrzeb nowego aparatu RTG, lasera chirurgicznego i kolumny anestezjologicznej do celów klinicznych wraz z pomieszczeniami w syst. "zaprojektuj i wybuduj"2023-08-11
DZP.242.415.2023 *
z dnia 2023-06-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neonatologii
Nowy termin składania ofert: 2023-07-07
2023-06-28
DZP.242.352.2023 *
z dnia 2023-05-23
Dostawa odczynników i przeciwciał do badań immunofenotypowych krwi i szpiku cytometrów BDFACSCanto , BDFACSCanto II oraz BD Lyric 2023-06-02
DZP.242.289.2023 *
z dnia 2023-06-28
Realizacja przeglądów technicznych lamp różnych producentów w okresie 24 miesięcy2023-07-07
DZP.242.232.2023 *
z dnia 2023-07-07
Przeglądy serwisowe oraz konserwacja central wentylacyjnych i wentylacyjno–klimatyzacyjnych wraz z wentylatorami dachowymi w budynkach USK2023-07-26
DZP.242.217.2023 *
z dnia 2023-04-28
Czyszczenie i dezynfekcja układów wentylacyjnych w okresie umowy 12 miesięcy2023-05-19
     

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg