Numer/data Temat Termin
UE/USK/DZP/PN-37/2019
z dnia 2019-02-12
Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego w postaci wyposażenia gospodarczego w ramach projektu pn.: „Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wro2019-02-20
USK/DZP/PN-9/2019
z dnia 2019-01-17
Wykonanie prac remontowo budowlanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – wykonanie instalacji doprowadzającej ciekły azot do Banku Komórek Krwiotwórczych.
Nowy termin składania ofert: 2019-02-20
2019-02-04
USK/DZP/PN-7/2019
z dnia 2019-02-18
Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, cielęcego i drobiowego 2019-02-28
UDK/DZP/PN-2/2019
z dnia 2019-01-24
Dostawa leków z programów lekowych
Nowy termin składania ofert: 2019-02-13
2019-02-08
USK/DZP/PN-1/2019
z dnia 2019-01-24
Dostawa leków z programów lekowych2019-02-27
USK/DZP/PN-403/2018
z dnia 2019-02-11
Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego w okresie 36 miesięcy2019-02-21
USK/DZP/PN-402/2018
z dnia 2019-01-22
System zamknięty do pobierania krwi.
Nowy termin składania ofert: 2019-02-14
2019-02-01
USK/DZP/PN-401/2018
z dnia 2019-01-14
Dostawa przeciwciał i zestawów do Immunohistochemii w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-01-28
2019-01-22
USK/DZP/PN-399/2018
z dnia 2019-02-18
Zakup i dostawa materiałów do instalacji sanitarnych, gazowych i wentylacyjnych oraz narzędzi do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej) 2019-02-26
USK/DZP/PN-398/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa produktów leczniczych na okres 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-02-22
2019-02-20
USK/DZP/PN-396/2018
z dnia 2019-02-11
Dostawę leków –DICHLOREK RADU 223 2019-03-14
USK/DZP/PN-395/2018
z dnia 2019-01-11
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2019-01-25
2019-01-21
USK/DZP/PN-394/2018
z dnia 2019-01-22
Dostawa środków czystości wg pakietów 1 – 292019-02-25
USK/DZP/PN-390/2018
z dnia 2019-01-18
Dostawa atestowanych filtrów powietrza do central wentylacyjnych i wentylacyjno – klimatyzacyjnych oraz filtrów absolutnych wraz z rozładunkiem u Zamawiającego (Wrocław kampus przy ul. Borowskiej lub Wrocław kampus w rejonie ul. M. C. Skłodowskiej).2019-01-31
USK/DZP/PN-389/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23 -powtórzenie2019-01-08
USK/DZP/PN-388/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu dla neonatologii – dogrywka III
Nowy termin składania ofert: 2019-01-14
2019-01-07
USK/DZP/PN-387/2018
z dnia 2019-01-22
„Dostawa sprzetu DBS dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni“ 2019-02-22
USK/DZP/PN-386/2018
z dnia 2019-01-08
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2019-02-11
USK/DZP/PN-380/2018
z dnia 2018-12-14
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pełnobranżowego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego 2018-12-28
USK/DZP/PN-379/2018
z dnia 2018-12-17
Dostawa leków onkologicznych oraz programów lekowych onkologicznych2018-12-28
USK/DZP/PN-377/2018
z dnia 2019-01-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego- stentgrafty dla PCCE- przetarg roczny2019-02-06
USK/DZP/PN-373/2018
z dnia 2018-12-19
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK 2019-01-22
USK/DZP/PN-372/2018
z dnia 2018-12-21
Odczynniki dla Banku Komórek Krwiotwórczych, Pracowni hematologicznych, Pracowni Immunologicznej oraz Laboratorium Analitycznego w okresie 24 miesięcy.2019-01-23
USK/DZP/PN-371/2018
z dnia 2018-12-03
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – dogrywka 32018-12-13
USK/DZP/PN-369/2018
z dnia 2018-12-18
Dostawa druków i materiałów biurowych wg pakietów 1 - 522019-01-17
USK/DZP/PN-365/2018
z dnia 2018-12-17
Dostawa sprzętów do utrzymania czystości w szpitalu wg pakietów 1 – 5 2019-01-30
USK/DZP/PN-361/2018
z dnia 2018-12-14
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki – przetarg roczny - endoprotezy2019-01-16
USK/DZP/PN-359/2018
z dnia 2018-11-22
Całodobowa ochrona osób i mienia w USK na okres 36 miesięcy2018-12-28
USK/DZP/PN-358/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawę sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE-przetarg roczny
Nowy termin składania ofert: 2019-02-13
2019-01-29
USK/DZP/PN-356/2018
z dnia 2018-11-19
Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - powtórzenie
Nowy termin składania ofert: 2019-01-10
2018-12-20
USK/DZP/PN-353/2018
z dnia 2018-11-29
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- PRZETARG ROCZNY
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-03
USK/DZP/PN-351/2018
z dnia 2019-01-04
Dostawa obłożeń jednorazowych
Nowy termin składania ofert: 2019-02-21
2019-02-07
USK/DZP/PN-347/2018
z dnia 2018-12-28
Odczynniki dla Pracowni hematologicznych, Laboratorium Analitycznego oraz Poradni Genetycznej w okresie 24 miesięcy.
Nowy termin składania ofert: 2019-01-30
2019-01-28
USK/DZP/PN-342/2018
z dnia 2018-12-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki
Nowy termin składania ofert: 2019-01-23
2019-01-11
USK/DZP/PN-341/2018
z dnia 2018-12-21
Dostawa sprzętu dla Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Nowy termin składania ofert: 2019-01-10
2019-01-08
USK/DZP/PN-332/2018
z dnia 2018-12-27
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Chirurgii Szczękowej2019-01-28
USK/DZP/PN-326/2018
z dnia 2018-11-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni- dogrywka2018-12-07
USK/DZP/PN-319/2018
z dnia 2018-12-05
Świadczenie usług transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów, transport materiałów biologicznych oraz zespołu ds. transplantacji narządów, leków i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez 24h/7 dni w tygodniu na okres 12 miesi
Nowy termin składania ofert: 2019-01-18
2019-01-07
USK/DZP/PN-308/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii na okres 12 miesięcy.2018-12-17
USK/DZP/PN-304/2018
z dnia 2018-11-13
Dostawa pokrowców, koców, piżam szpitalnych, rogali noworodkowych, ubranek noworodkowych2018-11-23
USK/DZP/PN-219/2018
z dnia 2018-09-06
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej
Nowy termin składania ofert: 2018-10-23
2018-10-16