Numer/data Temat Termin
DZP.242.185.2024 *
z dnia 2024-07-19
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki 2024-08-23
DZP.242.184.2024
z dnia 2024-07-16
Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego USK we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem w ramach zamierzenia inwestycyjnego "Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala2024-08-19
DZP.242.183.2024 *
z dnia 2024-07-24
Dostawa płyt DVD na potrzeby nagrywania badań radiologicznych 2024-02-08
DZP.242.180.2024 *
z dnia 2024-07-25
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej2024-08-26
DZP.242.178.2024 *
z dnia 2024-07-08
Dostawa produktów leczniczych - Immunoglobuliny2024-08-05
DZP.242.177.2024 *
z dnia 2024-07-19
Dostawa materiałów opatrunkowych2024-08-20
DZP.242.176.2024 *
z dnia 2024-07-09
Dostawa wyposażenia meblowego wraz transportem i montażem przeznaczonego do pomieszczeń Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.2024-07-17
DZP.242.175.2024 *
z dnia 2024-07-02
Dostawa pompy wspomagającej pracę lewej komory serca dla Kliniki Kardiochirurgii z pododdziałem Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia2024-08-02
DZP.242.170.2024 *
z dnia 2024-06-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Diagnostyki i Leczenia Chorób Serca i Naczyń - ilość zadań: 82024-07-22
DZP.242.169.2024 *
z dnia 2024-06-28
Usługa odbioru odpadów opakowaniowych ze znormalizowanych kontenerów z USK przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy
Zamawiający wymaga obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej związanej z dokonaniem oględzin postaci morfologicznej (rodzaju i składu) odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego, a objętych przedmiotem umowy oraz używanego przez Zamawiającego sprzętu, infrastruktury i pozostałych zasobów. Dodatkowy termin wizji lokalnej: 05.07.2024r.: godz. 10:00 – punkt informacji w holu głównym Szpitala, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław Wizja lokalna będzie przeprowadzona w obecności pracownika Działu Eksploatacji Nr tel. do kontaktu: p. Kamil Miodoński, tel. 662-232-561, p. Edward Zdęba, tel. 885-835-032
2024-07-10
DZP.242.166.2024 *
z dnia 2024-07-05
Dostawa zestawów komputerowych2024-07-22
DZP.242.165.2024 *
z dnia 2024-07-10
Świadczenie usługi stałej, całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu2024-08-12
DZP.242.162.2024 *
z dnia 2024-06-27
Dostawa produktów leczniczych2024-07-29
DZP.242.161.2024 *
z dnia 2024-06-26
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Działu Bloków Operacyjnych i Kliniki Chirurgii Naczyniowej
Nowy termin składania ofert: 2024-07-30
2024-07-26
DZP.242.160.2024 *
z dnia 2024-06-28
Dostawa defibrylatorów dla Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii 2024-07-29
DZP.242.158.2024 *
z dnia 2024-06-17
Usuwanie awarii i wykonywanie remontów w zakresie ogólnobudowlanym na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2024-07-05
DZP.242.157.2024 *
z dnia 2024-06-13
Świadczenie usług w zakresie transportu osób zmarłych w szpitalu, wycinków do badań histopatologicznych i cytologicznych do Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej oraz obsługa prosektorium2024-07-15
DZP.242.156.2024 *
z dnia 2024-06-14
Dostawa materiałów sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych na potrzeby USK 2024-06-26
DZP.242.155.2024 *
z dnia 2024-07-03
Przeglądy serwisowe i naprawy zasilaczy UPS2024-07-24
DZP.242.153.2024 *
z dnia 2024-07-03
Wykonanie audytu energetycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu dla budynków przy ul. Borowskiej
Nowy termin składania ofert: 2024-08-01
2024-07-15
DZP.242.151.2024 *
z dnia 2024-06-26
Dostawa urządzenia grzewczo-chłodzącego 2024-07-05
DZP.242.148.2024 *
z dnia 2024-06-03
Dostawa artykułów sypkich i innych przeznaczonych dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy2024-07-02
DZP.242.142.2024 *
z dnia 2024-06-03
Dostawa wody mineralnej dla pracowników USK 2024-06-12
DZP.242.139.2024 *
z dnia 2024-05-23
Dostawa mrożonek dla pacjentów hospitalizowanych w USK we Wrocławiu na okres 12-m-cy 2024-06-03
DZP.242.137.2024 *
z dnia 2024-06-18
Dostawa serwerów, rozbudowa macierzy, rozbudowa i wdrożenie systemu wirtualizacji Vmware oraz backupu Veeam w ramach Projektu pn. „Medycyna Cyfrowa: Innowacyjne podejście do diagnostyki i terapii w oparciu o naukę (RCMC „Distruptor” w UM2024-07-22
DZP.242.135.2024 *
z dnia 2024-06-05
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego do monitorowania hemodynamicznego 2024-07-09
DZP.242.129.2024 *
z dnia 2024-05-29
Dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Endoskopii - 6 zadań.
Nowy termin składania ofert: 2024-07-03
2024-06-28
DZP.242.128.2024 *
z dnia 2024-05-13
Dostawa produktów leczniczych – Immunoglobuliny2024-06-11
DZP.242.125.2024 *
z dnia 2024-05-08
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych dla pacjentów USK 2024-06-10
DZP.242.124.2024 *
z dnia 2024-05-13
Dostawa leków z programów lekowych2024-06-10
DZP.242.122.2024 *
z dnia 2024-05-07
Dostawa produktu leczniczego – Tisagenlecleucel2024-06-06
DZP.242.120.2024 *
z dnia 2024-04-30
Dostawa produktu leczniczego Defibrotide
Nowy termin składania ofert: 2024-05-31
2024-05-30
DZP.242.118.2024 *
z dnia 2024-05-15
Dostawa gastroskopu pediatrycznego dla Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 2024-05-22
DZP.242.109.2024 *
z dnia 2024-05-14
Usługa transportu szpiku kostnego, komórek krwiotwórczych i innych produktów komórkowych przeznaczonych do terapii komórkowej dla Kliniki Hematologii (wyb. L. Pasteura 4, ul. Borowska 213, Wrocław) na terenie Polski oraz poza granicami kraju na okres 24 m2024-06-13
DZP.242.108.2024 *
z dnia 2024-04-22
Dostawa stacji dokujących, pomp strzykawkowych i pomp objętościowych dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii2024-05-20
DZP.242.107.2024 *
z dnia 2024-04-19
Dostawa drukarek opasek, drukarek etykiet oraz sukcesywna dostawa opasek identyfikacyjnych dla pacjentów 2024-04-29
DZP.242.97.2024 *
z dnia 2024-04-10
Dostawa leków onkologicznych2024-05-13
DZP.242.87.2024 *
z dnia 2024-04-24
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz ul. Wrocławskiej w Strzelinie przez okres 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2024-06-04
2024-05-27
DZP.242.84.2024 *
z dnia 2024-03-27
Dostawa Systemu monitorowania telemetrycznego w Instytucie Chorób Serca 2024-04-25
DZP.242.83.2024 *
z dnia 2024-04-03
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Kardiochirurgii 2024-05-06
DZP.242.82.2024 *
z dnia 2024-03-27
Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich dla pacjentów USK2024-04-29
DZP.242.81.2024 *
z dnia 2024-04-16
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników w okresie 12 miesięcy 2024-05-16
DZP.242.80.2024 *
z dnia 2024-04-09
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą do diagnostyki przy łóżku chorego (POCT) na trzech obszarach , odczynników dla Banku Mleka Kobiecego oraz akcesoriów utylizacji formaliny - 8 zadań.
Nowy termin składania ofert: 2024-05-14
2024-05-10
DZP.242.78.2024 *
z dnia 2024-03-29
Dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych dla Laboratoriów Analitycznych ( 3 obszary) z dzierżawą aparatów- na 24 miesiące - 20 zadań.2024-04-29
DZP.242.76.2024 *
z dnia 2024-04-03
Dostawa sprzętu medycznego do sprawowania opieki pielęgniarskiej w okresie 24 miesięcy2024-05-06
DZP.242.75.2024 *
z dnia 2024-04-03
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego - dostawa sukcesywna w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2024-05-17
2024-04-30
DZP.242.72.2024
z dnia 2024-04-09
Dostawa diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonową dla Bloku Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Transplantacyjnej 2024-04-19
DZP.242.68.2024 *
z dnia 2024-03-28
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki2024-04-30
DZP.242.67.2024 *
z dnia 2024-03-25
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii 2024-04-23
DZP.242.65.2024 *
z dnia 2024-05-08
Dostawa aparatury medycznej określonej w pakietach 1-3 - 3 zadania2024-06-07
DZP.242.64.2024 *
z dnia 2024-03-20
Dostawa pomp aktywnie wspomagającej krążenie, pobierających krew bezpośrednio z lewej komory serca wraz z dzierżawą dwóch jednostek sterujących dla Pracowni Hemodynamiki ICHS 2024-04-23
DZP.242.61.2024 *
z dnia 2024-03-26
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca. 2024-04-24
DZP.242.58.2024 *
z dnia 2024-03-29
Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz narzędzi medycznych i drobnego sprzętu medycznego - dostawa jednorazowa
Nowy termin składania ofert: 2024-05-08
2024-04-30
DZP.242.57.2024
z dnia 2024-03-18
Dostawa odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Molekularnego i Laboratorium Naukowego Kliniki Nefrologii wraz z dzierżawą aparatów - 16 zadań2024-04-16
DZP.242.52.2024 *
z dnia 2024-04-03
Dostawa materiałów biurowych.
Nowy termin składania ofert: 2024-05-09
2024-05-07
DZP.242.50.2024
z dnia 2024-03-15
Dostawa odczynników do metody żelowej do posiadanego analizatora IH-1000 do potwierdzania grup krwi pacjentów i dawców.2024-04-15
DZP.242.49.2024 *
z dnia 2024-03-15
Dostawa Stentgraftów oraz Stentgraftów Branch dla Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej2024-04-15
DZP.242.39.2024
z dnia 2024-03-13
Dostawa zestawu do wszczepiania sztucznego zwieracza cewki moczowej z powłoką antybiotykową oraz jednorazowy retraktor kołowy dla Uniwersyteckiego Centrum Urologii - 1 zadanie2024-03-22
DZP.242.33.2024 *
z dnia 2024-03-13
Dostawa sprzętu i aparatury med. w ramach dotacji MZ na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca" dla torakochirurgii 2024-04-12
DZP.242.30.2024 *
z dnia 2024-02-26
Dostawa leków z programów lekowych2024-03-25
DZP.242.29.2024
z dnia 2024-03-06
Dostawa wyposażenia meblowego wraz z montażem i ustawieniem w wybranych pomieszczeniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 2024-03-15
DZP.242.28.2024 *
z dnia 2024-02-29
Dostawa produktów leczniczych 2024-04-02
DZP.242.27.2024 *
z dnia 2024-02-28
Dostawa środków dezynfekcyjnych
Nowy termin składania ofert: 2024-04-05
2024-03-29
DZP.242.23.2024 *
z dnia 2024-03-15
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii w okresie 24 miesięcy2024-04-17
DZP.242.18.2024 *
z dnia 2024-03-11
Dostawa sprzętu specjalistycznego DBS dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie 2024-03-22
DZP.242.14.2024 *
z dnia 2024-04-18
Dostawa materiałów i farb do robót konserwacyjnych i naprawczych wykonywanych siłami własnymi 2024-04-26
DZP.242.13.2024 *
z dnia 2024-03-05
Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Warszawskiej dla pacjentów Klinik USK przy ul. Skłodowskiej, ul. Chałubińskiego i wyb. Pasteura we Wrocławiu oraz pacjentów USK przy ul. Wrocławskiej 46 w Strzelinie przez okres 24 miesięcy - 1 zadanie2024-04-04
DZP.242.3.2024 *
z dnia 2024-02-13
Dostawa odczynników , kontroli i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Mikrobiologicznego z dzierżawą aparatów w okresie 24 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2024-03-19
2024-03-18
DZP.242.1014.2023 *
z dnia 2024-02-15
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy2024-03-18
DZP.242.990.2023 *
z dnia 2024-02-07
Dostawy odczynników dla Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej – wyczerpanie 2024-02-16
DZP.242.821.2023 *
z dnia 2023-12-12
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych w okresie 12 miesięcy
Nowy termin składania ofert: 2024-01-23
2024-01-17
     

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg