Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-51/2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa stengraftów fenestrowano - branczowanych.2017-05-18
USK/DZP/PN-50/2017
z dnia 2017-04-24
Dostawa produktów leczniczych - dogrywka2017-05-12
USK/DZP/PN-48/2017
z dnia 2017-04-07
Usługa serwisu eksploatacyjnego zintegrowanego systemu informatycznego.
Nowy termin składania ofert: 2017-04-21
2017-04-19
USK/DZP/PN-45/2017
z dnia 2017-04-20
Dostawa leków onkologicznych i programów lekowych onkologicznych - dogrywka2017-04-28
USK/DZP/PN-41/2017
z dnia 2017-04-12
Dostawa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznym - 30 sztuk. 2017-04-24
USK/DZP/PN-40/2017
z dnia 2017-04-12
DOSTAWA POMPY PROGRAMOWALNEJ DO PODAWANIA BACLOFENU DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII
Nowy termin składania ofert: 2017-04-28
2017-04-24
USK/DZP/PN-39/2017
z dnia 2017-04-18
Dostawa stentraftów-przetarg roczny2017-05-25
USK/DZP/PN-38/2017
z dnia 2017-04-03
Dostawa leków z programów lekowych2017-05-10
USK/DZP/PN-37/2017
z dnia 2017-04-21
Dostawa materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - przetarg roczny2017-05-31
USK/DZP/PN-36/2017
z dnia 2017-04-05
Dostawa materiałów eksploatacyjnych elektrycznych dla USK2017-04-13
USK/DZP/PN-35/2017
z dnia 2017-04-05
Dostawa zestawu do cystoskopii.2017-04-13
USK/DZP/PN-34/2017
z dnia 2017-03-30
Dostawa sprzętu dla Kliniki Nefrologii, Nefrologii Pediatrycznej oraz Stacji Dializ2017-05-09
USK/DZP/PN-33/2017
z dnia 2017-04-19
Wykonanie naprawy łóżek firmy Falcon 2017-04-28
USK/DZP/PN-32/2017
z dnia 2017-03-28
Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu2017-05-08
USK/DZP/PN-31/2017
z dnia 2017-03-17
Materiały do sterylizacji - przetarg dwuletni2017-03-28
USK/DZP/PN-30/2017
z dnia 2017-04-10
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii - wyczerpanie 2017-05-18
USK/DZP/PN-29/2017
z dnia 2017-03-16
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych2017-04-24
USK/DZP/PN-27/2017
z dnia 2017-03-29
Wykonanie klimatyzacji i wentylacji na terenie USK Wrocław.2012-04-12
USK/DZP/PN-26/2017
z dnia 2017-04-13
Przeglądy i konserwacja systemów pożarowych oraz bieżąca naprawa systemów oświetlenia awaryjnego w budynkach USK we Wrocławiu- 24 miesiące2017-04-28
USK/DZP/PN-25/2017
z dnia 2017-03-10
Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych2017-03-22
USK/DZP/PN-23/2017
z dnia 2017-02-22
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA KLINIKA NEUROCHIRURGII- POWTÓRZENIE
Nowy termin składania ofert: 2017-03-07
2017-03-03
USK/DZP/PN-22/2017
z dnia 2017-02-24
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO NEURONAWIGACJI I STYMULATORÓW DLA KLINIKI NEUROCHIRURGII - POWTÓRZENIE 2017-04-07
USK/DZP/PN-21/2017
z dnia 2017-04-06
Usługa serwisowania i nadzoru autorskiego systemu RIS i PACS firmy Alteris2017-04-14
USK/DZP/PN-20/2017
z dnia 2017-03-01
Dostawa sprzętu gospodarczego.2017-03-21
USK/DZP/PN-19/2017
z dnia 2017-03-17
Dostawa jednorazowych obłożeń szpitalnych oraz jednorazowej bielizny aptecznej – dogrywka i wyczerpanie
Nowy termin składania ofert: 2017-03-31
2017-03-30
USK/DZP/PN-16/2017
z dnia 2017-02-07
NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA BLOK OPERACYJNY- POWTÓRZENIE 2017-02-15
USK/DZP/PN-13/2017
z dnia 2017-03-07
Usunięcie szkód w infrastrukturze technicznej powstałych po gradobiciu na dachach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu .2017-03-23
USK/DZP/PN-11/2017
z dnia 2017-03-14
KOMPLEKSOWA WYMIANA 45 SZT. PIONÓW WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI W BUD. K – ETAP 2 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 2017-03-30
USK/DZP/PN-2/2017
z dnia 2017-02-24
Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Nowy termin składania ofert: 2017-03-10
2017-03-06
USK/DZP/PN-236/2016
z dnia 2017-01-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - endoprotezy2017-02-28
USK/DZP/PN-232/2016
z dnia 2017-01-23
Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Kliniki Chirurgii Serca-dogrywka
Nowy termin składania ofert: 2017-03-09
2017-03-03