Dyrektor

Dyrektor USK

Piotr Pobrotyn

Sekretariat

czynny od 7:30 do 15:35

(71) 733 11 00

fax

(71) 733 11 09


Zarząd - Zastępcy Dyrektora

Stanowisko Telefon Osoba

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

(71) 733 11 18

Bogusław Beck

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego

(71) 733 10 96

Barbara Korzeniowska

Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży

(71) 733 11 02

Iwona Drelichowska-Stopa

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

(71) 733 11 02

Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Logistyki

(71) 733 11 20

Magdalena Dylewicz

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

(71) 733 11 95

Dorota Milecka

Główny Księgowy

(71) 733 11 97

Tomasz Staśkiewicz


 Pełnomocnicy Dyrektora

Stanowisko Telefon Osoba

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

(71) 733-12-04

Izabela Witczak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta

(71) 733 10 11

Iwona Wypych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

(71) 733 17 75

Wieńczysław Bielecki

Rzecznik Prasowy

662 232 599

Monika Kowalska


 Kierownicy Działów

 

Stanowisko Telefon Osoba

p.o. Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego

k. 885 852 274

Anna Zybura

Zastępca Głównego Księgowego

(71) 733 11 85

Barbara Klimuk

Kierownik Działu Sprzedaży

(71) 733 11 30

Elżbieta Wójciak

Kierownik Działu Personalnego

(71) 733 11 42

Jadwiga Kulczycka

Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

(71) 733 11 55

Krzysztof Hipszer

Kierownik Działu Jakości, Bezpieczeństwa Procesów Medycznych i Higieny

(71) 733 10 85

Ewa Pilipczuk

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

(71) 733 11 52

Magda Jellin

Kierownik Działu Żywienia

(71) 736 49 80

Anna Reszuta

Kierownik Działu Organizacji Pracy Pielęgniarskiej

(71) 733 11 92

Małgorzata Gdesz

Kierownik Działu Logistyki

(71) 733 16 07

Magdalena Karykowska

Kierownik Apteki Szpitalnej

(71) 733 29 19

Olga Fedorowicz

Kierownik Działu Sterylizacji

(71) 733 12 41

Ilona Michalewska

Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej

(71) 733 17 30

Renata Zygmuntowicz-Aniśko

Kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej

(71) 733 11 29

Patrycja Korolewicz

Kierownik Działu Zasobów Archiwalnych

(71) 733 11 28

Bożena Wolańska

Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Rehabilitacji

(71) 733 49 80 

Natalia Staroń

Kierownik Działu Projektów Rozwojowych

(71) 733 11 43

Krzysztof Robak

Koordynator Działu Rachunkowości Zarządczej i Budżetowania

(71) 733 11 57

Anna Ścibiorek

Kierownik Działu Utrzymania Obiektu

(71) 733 11 94

Małgorzata Kubik

Kierownik Działu Zdrowia Publicznego

(71) 733 11 75

Ryszard Andrzejak

Kierownik Działu Teleinformatyki

(71) 733 11 83

Marek Kowalski

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Promocji

(71) 733 11 50

Anna Zybura

Kierownik Uniwersyteckich Przychodni Specjalistycznych

(71) 733 16 12

Ryszard Smoliński

Kierownik Zakładu Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

(71) 733 16 60

Marek Sąsiadek

Kierownik Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

(71) 734 39 50

Michał Jeleń

Kierownik Działu Diagnostyki Endoskopowej 

(71) 733 12 11

Jarosław Wierzbicki