Z ostatniej chwili
Kamica Nerkowa

Konsultacje nefrologiczne dla pacjentów z kamicą nerkową

 

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej zaprasza pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem kamicy nerkowej na cykliczne konsultacje z lekarzem nefrologiem.

Raz w miesiącu, w Poradni Specjalistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego będzie organizowany dzień diagnostyczny, na który mogą zgłaszać się wszystkie osoby z podejrzeniem kamicy nerkowej lub wymagające dalszej diagnostyki po rozpoznaniu tej choroby.

 

Kamica nerkowa występuje u 5-10 % Europejczyków i z uwagi na budowę anatomiczną częściej u mężczyzn. Wczesne rozpoznanie choroby jest zazwyczaj przypadkowe. Piasek nerkowy jest dość mały i najczęściej pierwsze objawy są niezauważalne przez pacjenta. Jeśli kamień osiągnie większe rozmiary, pacjent może zauważyć u siebie dolegliwości o większym nasileniu (tzw. kolka nerkowa) np. silny i ostry ból w okolicy lędźwiowej, krew w moczu czy objawy zakażenia dróg moczowych. Diagnostyka tej choroby wymaga wizyty u lekarza specjalisty.

 

Porania kamicy nerkowej USK będzie funkcjonować w ramach Poradni Nefrologicznej, przy ul. Borowskiej 213, gabinet 119 (I piętro), w każdy ostatni piątek miesiąca, w godzinach 8:30 - 14:00.

 

Pacjenci, którzy chcą skorzystać z takiej wizyty powinni posiadać skierowanie do poradni nefrologicznej oraz zarejestrować się wcześniej pod numerem tel. 71 733 17 03.

Najbliższe konsultacje prowadzone będą w piątek 29 października 2021.

 
Akademia Niewydolności Serca
(25.10.2021)

Akademia Niewydolności Serca: spotkania ekspertów w całej PolsceNa platformie edukacyjnej educardio.umw.edu.pl Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu udostępnione zostały informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń organizowanych przez Akademię Niewydolności Serca.

W skład Rady Naukowej Akademii Niewydolności Serca wchodzą m.in.: Prof. Andrew Coats, Prezes Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Prof. Marco Metra współprzewodniczący grupy ekspertów, która opracowała nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca.

W IV kwartale 2021 roku Akademia Niewydolności Serca , zaprasza Państwa do udziału w czterech regionalnych spotkaniach eksperckich pod hasłem „Nowe europejskie zalecenia dotyczące niewydolności serca”. Akcja szkoleniowa obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Jej celem jest wymiana myśli oraz dyskusja w gronie ekspertów na temat najnowszych europejskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca, metod ich wdrażania do codziennej praktyki klinicznej oraz monitorowania skuteczności tych działań w prospektywnych rejestrach i programach lekowych.

„Nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca to przełom. To – śmiało można powiedzieć – rewolucja w podejściu do diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca. To całkiem nowe spojrzenie na to czym jest niewydolność serca oraz jak i czym ją leczyć. Zróbmy wszystko, aby nowe zalecenia stały się przedmiotem rozmów, dyskusji w gronie kardiologów (i nie tylko!), by zostały poznane i docenione w środowisku medycznym. Spotkania w szerokim gronie wybitnych specjalistów mają ułatwić dyskusję, tak aby wspólnymi siłami znaleźć jak najskuteczniejsze metody wprowadzenia ich w życie” – mówi prof. Ewa A. Jankowska, współautorka europejskiego dokumentu. Spotkania odbędą się w różnych terminach w czterech miastach Polski, tak aby w debacie mogło wziąć udział jak najszersze grono specjalistów z całego kraju- uczestniczących w opiece specjalistycznej nad chorymi z niewydolnością serca.

Terminy:
  • 28 października – Warszawa, we współpracy z Narodowym Instytutem Kardiologii w Warszawie oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi
  • 16 listopada - Gdańsk, we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Pomorskim Uniwersytetem w Szczecinie
  • 22 listopada – Kraków, we współpracy z Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  • 7 grudnia – Poznań, we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

Propozycja skierowana jest do kardiologów, internistów, lekarzy rodzinnych, geriatrów, ale też do fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych pracowników opieki zdrowotnej zainteresowanych tematem niewydolności serca.

Program spotkań oraz link do rejestracji dostępny na stronie platformy https://educardio.umw.edu.pl/akademians 
Dolnośląska sieć kardiologiczna
(20.10.2021)

Dolnośląska sieć kardiologiczna szansą na lepszą opiekę nad pacjentami z chorobami serca w regionieKonieczne jest utworzenie sieci placówek kardiologicznych na Dolnym Śląsku i wykorzystanie możliwości telemedycyny w praktyce, by można było łatwiej i skuteczniej leczyć pacjentów – to podstawowy wniosek ze spotkania poświęconego analizie stanu opieki w obszarze chorób serca w regionie. Debata odbyła się 19 października br. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, który będzie koordynował pracę tej sieci.

Gospodarzem konferencji był prof. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Dyrektor Instytutu Chorób Serca USK. W spotkaniu udział wzięli konsultanci wojewódzcy ds. kardiologii – dr hab. Wiktor Kuliczkowski i kardiochirurgii – prof. Marek Jasiński, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, dyrektor Oddziału Dolnośląskiego NFZ Łukasz Sądecki, ordynatorzy oddziałów kardiologii i kardiochirurgii na Dolnym Śląsku oraz przedstawiciele samorządu województwa.

Konsultanci wojewódzcy omówili stan kardiologii i kardiochirurgii na Dolnym Śląsku po półtora roku epidemii COVID-19. Dr Roman Przybylski i prof. Michał Zakliczyński zaprezentowali i ocenili program transplantacji serca w USK. Od lutego 2021 roku, gdy szpital otrzymał zgodę na pierwszą transplantację, wykonano w USK 31 przeszczepów serca. Dzięki temu liczba tegorocznych transplantacji w kraju wynosi już 165. W 2020 roku do grudnia wykonano 145 przeszczepów tego organu w Polsce. Prof. Michał Zakliczyński, analizując liczbę transplantacji w Polsce i we Wrocławiu, podkreślił, że Wrocław jako ośrodek dał wartość dodaną w tych trudnych zabiegach.– My tych serc dawców nie zabraliśmy innym ośrodkom transplantacyjnym, choć te serca czasami podróżowały do naszego szpitala z daleka np. z Suwałk, skąd do Warszawy jest znacznie bliżej. Jednak również serca dawców z Dolnego Śląska przewożono do innych ośrodków w Polsce – mówił prof. Zakliczyński. Dr Roman Przybylski poinformował, że przed 2-ma tygodniami w Instytucie Chorób Serca rozpoczęto także program implantacji urządzeń wspomagających pracę serca.

Konsultant wojewódzki do spraw kardiochirurgii prof. Marek Jasiński wysoko ocenił działania wrocławskich specjalistów.

– Mamy trzy ośrodki kardiochirurgiczne USK, szpital wojskowy i Medinet, które potrafią dobrze ze sobą współpracować. Twarde dane, rejestry wskazują, że mamy też sukcesy. W wielu rejestrach nasze trzy ośrodki mieszczą się w czołówce ośrodków z całej Polski – powiedział prof. Jasiński.

Mimo niewątpliwych sukcesów dolnośląskiej kardiologii, zdaniem uczestników debaty stan opieki kardiologicznej w skali całego regionu pozostawia wiele do życzenia. Przedstawiciele mniejszych ośrodków spoza Wrocławia wskazywali na problemy w tej dziedzinie. Powszechny jest m.in. brak chętnych młodych lekarzy do podjęcia tej specjalizacji. Na Dolnym Śląsku pracuje obecnie 373 kardiologów, ale w tym roku pozostało 29 wolnych miejsc do specjalizacji w kardiologii. Młodzi lekarze niechętnie też podejmują pracę w mniejszych miastach.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i jednocześnie szef Instytutu Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym prof. Piotr Ponikowski przedstawił program utworzenia sieci ośrodków kardiologicznych, która pozwalałaby lepiej i skuteczniej leczyć trudnych pacjentów. Sieć opierałaby się w dużej mierze na telemedycynie. – Chcemy uruchomić możliwość połączenia się telemedycznego z lekarzami rodzinnymi, którzy konsultowaliby się ze specjalistami. Dodatkowo taki telemost powinien połączyć dwanaście działających na Dolnym Śląsku ośrodków kardiologicznych – powiedział prof. Ponikowski. Jak podkreślił, jest na to realna szansa: minister pełnomocnik rządu do spraw cyfryzacji i informatyzacji Janusz Cieszyński oraz wiceminister zdrowia Anna Goławska popierają program dolnośląskiej sieci kardiologicznej. Mogłaby ona stać się pilotażowym rozwiązaniem, które po sprawdzeniu funkcjonowania warto byłoby rozszerzyć na inne regiony w Polsce. Ośrodki w ramach sieci mogłyby konsultować zdalnie trudne przypadki, organizować konsylia, a chory przekazywany do drugiego szpitala nie musiałby jeździć ze swoją dokumentacją medyczną. Taki program to również wyjście na przeciw prośbom lekarzy rodzinnych, oczekujących w niektórych sytuacjach szybkiego wsparcia specjalisty.
– Kardiologów jest za mało, ale kardiolog nie musi przecież konsultować wszystkich trudnych przypadków. Lekarz rodzinny łączy się z kardiologiem, który ma dyżur w danym dniu. W 90 procentach przypadków to pomoże – powiedział prof. Ponikowski.

Podczas debaty konsultant wojewódzki ds. kardiologii dr hab. Wiktor Kuliczkowski zwrócił uwagę na fakt, że aż w 27 dolnośląskich powiatach na 30 śmiertelność z powodu chorób serca jest wyższa niż średnia w kraju.– To niepokojące dane, które trzeba próbować koniecznie zmienić. Nie wiemy, z jakiego powodu tak się dzieje. Czy ci ludzie umierali z powodu chorób serca, bo nie byli zdiagnozowani, czy też leczyli się i było to nieskuteczne leczenie – skomentował alarmujące dane dr Kuliczkowski.

Innym problemem poruszonym w trakcie debaty była profilaktyka kardiologiczna. Prof. Piotr Ponikowski poinformował, że na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu powstała Katedra Zdrowia Populacyjnego, której działalność obejmuje m.in. szeroko rozumiane działania prozdrowotne, w szczególności profilaktykę chorób układu krążenia. – Na pewno profilaktyką powinni się zajmować specjaliści, ale nie koniecznie lekarze czy kardiolodzy. To będą robić osoby, które ukończą specjalizację na wydziale nauki o zdrowiu – podsumował rektor. 
Klinika Ginekologii i Położnictwa USK przy ul. Chałubińskiego wstrzymuje działalność
(15.10.2021)

Klinika Ginekologii i Położnictwa USK przy ul. T. Chałubińskiego wstrzymuje swoją działalność w zakresie położnictwa i neonatologiiOd soboty 16 października do 30 listopada br. Klinika Ginekologii i Położnictwa USK przy ul. T. Chałubińskiego wstrzymuje swoją działalność w zakresie położnictwa i neonatologii. W klinice nadal prowadzona będzie działalność ginekologiczna oraz onkologiczna. Część personelu z klinik wzmocni zespół przy ul. Borowskiej.

– Dalsze kontynuowanie naszej działalności w zakresie położnictwa w tej lokalizacji, z uwagi na brak możliwości zapewnienia ciągłości pracy personelu lekarskiego, wiązałoby się z obniżeniem poziomu usług, a na to nie ma naszej zgody – mówi Barbara Korzeniowska, dyrektor ds. lecznictwa otwartego USK. – Dla nas priorytetem jest zapewnienie pacjentkom najwyższego poziomu usług, bo to właśnie do naszych oddziałów (na III poziomie referencyjności), trafiają pacjentki, których ciąża jest zagrożona lub mają wysokie prawdopodobieństwo urodzenia wcześniaka.

Klinika przy Borowskiej w miarę możliwości wolnych miejsc przyjmuje najtrudniejsze przypadki patologii ciąży, dlatego część personelu kliniki przy ul. Chałubińskiego wzmocni obsadę przy ul. Borowskiej. To pozwoli na stopniowe zwiększanie liczby łóżek i kontunuowanie wszystkich wysokospecjalistycznych procedur. Na III poziomie referencyjności funkcjonują we Wrocławiu jeszcze dwa szpitale.

– Klinika ginekologii i położnictwa USK zlokalizowana przy ul. Borowskiej jest na najwyższym światowym poziomie – mówi prof. Mariusz Zimmer, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK przy ul. Borowskiej. – Nasz szpital, dzięki interdyscyplinarności i możliwości współpracy ze specjalistami w niemal każdej dziedzinie medycyny, daje pacjentkom szansę na szybką diagnostyką i skuteczne leczenie. To m.in. dzięki współpracy z anestezjologami, neonatologami, specjalistami chorób infekcyjnych z sukcesem zakończył się poród pacjentki z ciężkim przebiegiem COVID-19, który odbył się w czasie, gdy była podłączona pod ECMO.

Docelowo w ramach reorganizacji i koncentracji działalności leczniczej do kampusu przy ul. Borowskiej przeniesione zostaną wszystkie kliniki, które obecnie zlokalizowane są w tzw. kampusie przy ul. Skłodowskiej-Curie. Tempo przenosin uzależnione będzie od możliwości inwestycyjnych szpitala i uczelni.

 
Pacjenci onkologiczni z szansą na terapię akademickim CAR-T
(14.10.2021)

Pacjenci onkologiczni z szansą na terapię akademickim CAR-TPacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zmagający się z oporną, ostrą białaczką limfoblastyczną od 1 września mają dostęp do bezpłatnej terapii CAR-T. Szansę na nowatorską terapię otrzymają również dorośli z agresywnymi chłoniakami i ostrą białaczką limfoblastyczną. Wkrótce na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w ramach prowadzonych badań klinicznych uruchomiona zostanie produkcja tzw. akademickiego CAR-T.

Pacjenci onkologiczni z szansą na terapię akademickim CAR-T

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pod kierownictwem prof. Tomasza Wróbla, rozpoczęli realizację grantu Agencji Badań Medycznych na badania nad innowacyjną terapią CAR-T. Na ten cel otrzymali z Agencji ponad 15 milionów złotych.

— Zdobycie grantu ABM umożliwia uruchomienie produkcji akademickich CAR-T na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i zastosowanie ich u chorych z agresywnymi chłoniakami i ostrą białaczką limfoblastyczną — wyjaśnia prof. Tomasz Wróbel, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW. — Ponadto w ramach grantu pracujemy teraz nad uruchomieniem platformy technologicznej, która pozwoli na wytwarzanie CAR-T w innych wskazaniach hematologicznych i onkologicznych. Dorośli pacjenci mają obecnie bardzo ograniczony dostęp do tej innowacyjnej terapii z racji braku refundacji bardzo wysokich kosztów CAR-T produkowanych przez firmy farmaceutyczne. Badania kliniczne takie jak nasze umożliwiają chorym dostęp tego rodzaju leczenia – dodaje prof. Tomasz Wróbel. Projekt w Klinice Hematologii prowadzi prof. Anna Czyż.

Projekt ma charakter innowacyjny, mamy bowiem do czynienia z "żywym lekiem", czyli zmodyfikowanymi genetycznie limfocytami pacjenta. W pierwszym etapie jego realizacji konieczne jest uzyskanie wielu pozwoleń i akredytacji oraz właściwe przygotowanie zaplecza laboratoryjnego.

— Okres pandemii nie ułatwiał dotychczas procedur administracyjnych, jednak spodziewamy się, że pierwszych pacjentów do tego badania będziemy rekrutować już w przyszłym roku — wyjaśnia prof. Wróbel.

— Warto podkreślić, że Klinika Hematologii dysponuje odpowiednim sprzętem laboratoryjnym do produkcji CAR-T, dzięki hojnej darowiźnie rodziny jednego z naszych pacjentów. Żona chorego przekazała nam kwotę niemal 1,5 mln złotych, zebraną na leczenie męża, który niestety nie mógł skorzystać z tej terapii — dodaje prof. Wróbel.

Terapia CAR-T jest przede wszystkim nadzieją dla pacjentów onkologicznych chorych na agresywne nowotwory. Do tej pory terapia CAR-T była terapią komercyjną, kosztowną, teraz będziemy wytwarzać CAR-T akademickie, co znacząco obniży jej koszty.

— Obecnie najważniejsze cele to zakończenie procesu certyfikacji Zakładu Inżynierii Genetycznej, zarejestrowanie badania klinicznego oraz rozpoczęte właśnie szkolenie personelu w obsłudze urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do produkcji CAR-T. Kolejny etap to rozpoczęcie badania, w którym planujemy zastosować CAR-T u 30 pacjentów — mówi prof. Wróbel. Większość pacjentów będzie pochodzić z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, natomiast część z kliniki Przylądek Nadziei.

CAR-T budzi nadzieję i daje szansę na pokonanie wyjątkowo trudnego przeciwnika,

CAR-T będą stosowane u dorosłych chorych na agresywne chłoniaki i dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Do leczenia kwalifikowani będą dorośli chorzy na agresywne chłoniaki, u których standardowe leczenie immunochemioterapią nie przyniosło spodziewanych efektów. Zastosowanie terapii CAR-T daje tej grupie chorych realną szansę na pełne wyleczenie.

Większość dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną dobrze odpowiada na leczenie konwencjonalne, jednak u części z nich, wykazujących cechy złego rokowania, wznowy następują szybko. Dla około 15-20 dzieci rocznie nie ma w tym momencie żadnych rozwiązań terapeutycznych, które dawałyby szansę na wyleczenie. Metoda CAR-T jest dla nich bez wątpienia nadzieją.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jest pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce, certyfikowanym do stosowania terapii CAR-T u dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia z oporną lub nawrotową białaczką limfoblastyczną z komórek B. W klinice terapię CAR-T podano już dziesięciorgu dzieciom. Dotychczas, w przypadku dzieci potrzebujących tej terapii leczonych w klinice „Przylądek Nadziei”, jedynym rozwiązaniem było uruchomienie zbiórek i zakup komercyjnych produktów. Od 1 września leczenie terapią CAR-T będzie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Pierwszy pacjent Kliniki Przylądek Nadziei USK otrzymał komórki CAR-T 3 marca 2020 roku – mówi prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu. – Dzięki terapii udało się u niego uzyskać wreszcie – po 7 latach od rozpoczęcia leczenia bardzo opornej białaczki - ujemną chorobę resztkową. Po kilkunastu miesiącach od podania komórek CAR-T są one ciągle obecne w organizmie małego pacjenta i działają. Od tamtej pory leczenie zastosowaliśmy łącznie u 10 małych pacjentów, którzy wyczerpali już inne możliwości leczenia. Dzieci te w większości mają się dobrze i mogły wrócić w krótkim czasie do domów (u jednego dziecka konieczne było przeprowadzenie allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego). To bardzo dobre informacje, ponieważ nie mogliśmy tym dzieciom wcześniej już w żaden sposób pomóc. Obserwowana zatem w naszej praktyce klinicznej skuteczność CAR-T budzi nadzieję i daje szansę na pokonanie wyjątkowo trudnego przeciwnika, jakim jest oporna lub nawrotowa ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, tam, gdzie tej szansy jeszcze niedawno nie było. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo terapia CAR-T będzie dostępna dla każdego naszego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do tego leczenia” – dodaje prof. Kałwak.

CAR-T to przygotowywana indywidualnie, jednorazowa terapia genowo-komórkowa, która do walki z nowotworem wykorzystuje układ odpornościowy dzięki poddaniu modyfikacji genetycznej limfocytów T pacjenta. W wyniku tej ingerencji limfocyty zyskują dodatkowy receptor, tzw. chimerowy receptor antygenowy, dzięki któremu skutecznie rozpoznają i niszczą komórki nowotworu.

Jak działa terapia CAR-T?

Jak w praktyce działa mechanizm terapii CAR-T? W specjalistycznym procesie filtrowania krwi (leukaferaza) izolowane są z niej leukocyty, w tym limfocyty T. Następnie są one przekazywane do laboratorium w celu modyfikacji. Przy pomocy wektora wirusowego limfocyty T zostają genetycznie zaprogramowane tak, aby rozpoznawały komórki nowotworu. Następnie nowo utworzone komórki CAR-T ulegają namnażaniu i trafiają z powrotem do krwi pacjenta. Tak zaprogramowane komórki CAR-T są w stanie rozpoznać komórki nowotworowe, przyłączyć się do nich i aktywnie je zniszczyć.

 
 
Autobus dla studentów i pracowników USK

Autobus dla studentów i pracowników USKZ myślą o bezpieczeństwie pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz studentów Uniwersytetu Medycznego, MPK Wrocław uruchomiło specjalny przewóz. Autobusy kursują pomiędzy placówką przy ul. Borowskiej a tzw. kampusem Curie-Skłodowskiej.

- Medycy to nasi bohaterowie. Walczą nie tylko o zdrowie i życie mieszkańców miasta, ale także o nasz jak najszybszy powrót do normalności. Potrzebują więc pewnego, solidnego i bezpiecznego transportu i cieszymy się, że możemy im go zapewnić - mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

- W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pracuje w sumie około 5 tysięcy osób, które niejednokrotnie muszą przemieszczać się służbowo między klinikami tzw. kampusu Curie-Skłodowskiej a ul. Borowską

- przyznaje prof. Tomasz Zatoński, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem UMW, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK. - Dodatkowo szpital jest bazą dydaktyczną dla studentów, którzy odbywają tu zajęcia praktyczne.

Specjalne połączenie autobusowe nie tylko ułatwia pracownikom szpitala i studentom przejazd przez miasto, ale także poprawia ich bezpieczeństwo epidemiologiczne. Z myślą o osobach, które mieszkają poza Wrocławiem pojazd zatrzymuje się przy dworcu autobusowym oraz węźle komunikacyjnym przy Galerii Dominikańskiej. Przewóz cieszy się wyjątkową popularnością. W autobusach kursujących między kampusem a USK podróżuje nawet po kilkudziesięciu pasażerów.

To nie jedyne wsparcie, jakiego MPK Wrocław udzieliło medykom podczas trwającej pandemii COVID 19. Kiedy funkcjonował tymczasowy szpital przy ul. Rakietowej, autobusy MPK dowoziły personel również do niego.

Trasy linii autobusowej


TRASA NR 1:
Chałubińskiego - Pasteura - Curie-Skłodowskiej - pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki - pl. Społeczny - Traugutta - Oławska - Skargi - Kołłątaja - Kościuszki - Stawowa - przystanek Dworzec Autobusowy - Ślężna - Borowska - Szpital Kliniczny

Przystanki :
- Stare Kliniki, ul. Chałubińskiego
- Przystanek P. Skargi (Galeria Dominikańska)
- Przystanek Dworzec Autobusowy (Wroclavia)
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska (wejście główne)

Godziny odjazdu:
br /> 1. Przystanek nr 1 ul. Chałubińskiego oraz Przystanek nr 2 ul. Marcinkowskiego 6:15, 7:15, 15:30
2. Przystanek 10126 P. Skargi ('Galeria Dominikańska) 6:26, 7:26, 15:41
3. Przystanek 11321 Dworzec Autobusowy (Wroclavia) kierunek Borowska 6:33, 7:33, 15:48
4. Przyjazd Szpital Kliniczny ul. Borowska 6:43, 7:43, 15:58

TRASA NR 2:
Szpital Kliniczny (parking) - Borowska - przystanek Dworzec Autobusowy - Peronowa - Kołłątaja - Skargi - Oławska - Traugutta - pl. Społeczny - most Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej - Chałubińskiego

Przystanki :
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska (wejście główne)
- Przystanek Dworzec Autobusowy (Wroclavia)
- Przystanek Oławska (‘Galeria Dominikańska)
- Stare Kliniki, ul. Chałubińskiego

Godziny odjazdu:
1. Szpital Kliniczny ( ul Borowska ) 6:15, 7:15, 15:30
2. Przystanek Dworzec Autobusowy (Wroclavia) kierunek Dominikański 6:23, 7:23, 15:38
3. Przystanek Oławska (‘Galeria Dominikańska) 6:29, 7:29, 15:44
4. Przyjazd Stare Kliniki ul. Chałubińskiego 6:40, 7:40, 15:55


 
Debata dotycząca nowotworów głowy i szyi

Władze lokalne będą współpracować z Uniwersytetem Medycznym i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu w zakresie szybszej diagnostyki nowotworów głowy i szyi

 

Diagnozę nowotworu głowy i szyi słyszy co roku w Polsce około 11 tysięcy osób. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba pacjentów, u których wykryto nowotwory z tej grupy wzrosła aż o 25 proc. Dolny Śląsk plasuje się dość wysoko w czołówce zachorowań na raka krtani, jest bowiem na czwartym miejscu w kraju. W ramach trwającego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, 24 września w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu odbyła się debata o potrzebie utworzenia centrów profilaktyki dla mieszkańców regionu znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania.

Przedstawiciele władz lokalnych, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wspólnie debatowali o potrzebie i możliwościach szybszej diagnostyki i zwiększenia dostępności dla pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na nowotwory głowy i szyi w ramach.
– Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce na taki dyskurs niż Uniwersytet Medyczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców Dolnego Śląska to program długiej współpracy pomiędzy miastem, samorządem, województwem. To silna koalicja na rzecz walki z chorobami nowotworowymi, które przypomnę są na drugim miejscu przyczyn zgonu w kraju zaraz po chorobach układu krążenia. Musimy zrobić wszystko, żeby temu trendowi zapobiec i go zmniejszyć – mówił prof. dr hab. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu otwierając debatę.

— W naszych planach jest utworzenie centrum opieki nad pacjentem z nowotworem głowy i szyi. Wykorzystując tu dobrze przygotowany, interdyscyplinarny zespół Centrum Chirurgii Głowy i Szyi USK, na który składają się doświadczeni laryngolodzy, onkolodzy, chirurdzy, radiolodzy i patomorfolodzy. Problemem z jakim musimy się zmierzyć jest droga pacjenta jaką musi przejść by się do nas dostać. Dlatego to my chcemy wyjść do niego, jeżeli tylko spełnia te wymogi, jest w grupie ryzyka, mógłby przyjść do punktu, w którym będzie zatrudniony laryngolog endoskopista, pielęgniarka oraz psycholog – wyjaśnia dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW. Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UMW, Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK.

— W zakresie profilaktyki nowotworów miasto Wrocław jako pierwsze rozpoczęło na szeroką skalę szczepienia przeciw HPV, który jest także jednym z czynników rozwoju nowotworów głowy i szyi. Rosnący zasięg szczepień przeciwko najpowszechniejszym typom HPV i programów edukacji seksualnej wśród młodzieży powinien wpłynąć na zmniejszenie częstości występowania raka jamy ustnej, ale zmniejszenie to może potrwać dziesięciolecia – mówi Jadwiga Ardelli-Książek, z-ca dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

— Dlatego właśnie wczesna diagnostyka daje możliwość osiągnięcia lepszego przeżycia i jest tak bardzo ważna – podkreślał dr hab. Tomasz Zatoński, prof. UMW.

— Oprócz działań profilaktycznych, tworzenie centrów profilaktyki zdrowotnej i edukacji musi mieć charakter trwały i stały. Ta współpraca między Uniwersytetem Medycznym dostarczającym know-how i wsparcie medyczne, a z drugiej otwarcie samorządu terytorialnego zapewniającego otwarcie mieszkańcom stałego dostępu do specjalistów, jest niezwykle istotna – podkreślał dr Jakub Berezowski, Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. — Rozmawialiśmy już ze starostą o instytucjonalizacji naszej współpracy i rozszerzeniu jej na inne aspekty zdrowotne. Zawarcie porozumienia i współpraca będą istotne dla zdrowia populacji, takie modele współpracy z powodzeniem działają już na świecie i taki kierunek rozwoju jest dla nas bardzo ważny. My na pewno od strony merytorycznej jesteśmy na taką współpracę gotowi i otwarci – dodał dr Berezowski.

O akcji:

Europejskiemu Tygodniowi Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi przyświeca hasło „Nowotwory głowy i szyi: Pozostań czujny! Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19”, a w ramach kampanii przygotowano m.in. konsultacje ze specjalistami oraz działania informacyjno-edukacyjne, które mają doprowadzić do jak najwcześniejszej wykrywalności zmian chorobowych i zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat nowotworów głowy i szyi. Celem Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest poprawa dwóch podstawowych obszarów opieki nad pacjentem, czyli redukcja zachowań ryzykownych w celu zmniejszenia częstości występowania nowotworów oraz dokładność wczesnej diagnostyki. Ważne jest przede wszystkim dotarcie do pacjentów z grupy najwyższego ryzyka, a więc palących tytoń, nadużywających alkoholu oraz narażonych na infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego HPV lub mających, co najmniej przez 3 tygodnie, jeden z poniższych objawów:
• pieczenie języka,
• niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
• ból gardła, ból w trakcie oraz problemy z przełykaniem,
• przewlekła chrypka,
• guz na szyi,
• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa.


fot. Tomasz Walow/UMW


 
IX Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

IX Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

 

Większość przypadków nowotworów głowy i szyi jest diagnozowana w zaawansowanych stadiach, kiedy leczenie jest mniej skuteczne, a działania chirurgiczne powodują okaleczenie narządów potrzebnych do mowy i połykania. Niski wskaźnik przeżycia wynika zarówno z późnej diagnostyki, jak i zachowań związanych z czynnikami ryzyka. Z myślą o takich pacjentach, w dniach 20-24 września 2021 r., odbędzie się IX Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Akcji będzie przyświecało hasło „Nowotwory głowy i szyi: Pozostań czujny! Nie ignoruj objawów w czasie pandemii COVID-19”, a w ramach kampanii przygotowano m.in. konsultacje ze specjalistami oraz działania informacyjno-edukacyjne, które mają doprowadzić do jak najwcześniejszej wykrywalności zmian chorobowych i zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat nowotworów głowy i szyi.
Celem Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi jest poprawa dwóch podstawowych obszarów opieki nad pacjentem, czyli redukcja zachowań ryzykownych w celu zmniejszenia częstości występowania nowotworów oraz dokładność wczesnej diagnostyki. Ważne jest przede wszystkim dotarcie do pacjentów z grupy najwyższego ryzyka, a więc palących tytoń, nadużywających alkoholu oraz narażonych na infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego HPV lub mających, co najmniej przez 3 tygodnie, jeden z poniższych objawów:

• pieczenie języka,
• niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe naloty w jamie ustnej,
• ból gardła, ból w trakcie oraz problemy z przełykaniem,
• przewlekła chrypka,
• guz na szyi,
• niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa.

- Z powodu zagrożenia epidemicznego, zainteresowane osoby, znajdujące się w grupie ryzyka, będą mogły skonsultować się ze specjalistami w czasie teleporad. Gdy jednak zajdzie taka potrzeba, będziemy zapraszać pacjentów również na wizyty osobiste. A wszystko to bezpłatnie, bez skierowania i bez kolejki - mówi prof. Tomasz Zatoński, Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UMW, Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK.

- Częstość występowania nowotworów jamy ustnej i gardła wzrasta, szczególnie w krajach rozwiniętych. Rosnący zasięg szczepień przeciwko najpowszechniejszym typom HPV i programów edukacji seksualnej zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet powinien ostatecznie zmniejszyć lub ustabilizować częstość występowania raka jamy ustnej, ale zmniejszenie to może potrwać dziesięciolecia. Dlatego właśnie wczesna diagnostyka daje możliwość osiągnięcia lepszego przeżycia – tłumaczy dr Katarzyna Pazdro-Zastawny z Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK we Wrocławiu.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi organizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii „Make Sense”, którą zainicjowało European Head and Neck Society (EHNS). W Polsce akcję prowadzi Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi.

Wykłady edukacyjne dla pacjentów i lekarzy z zakresu otolaryngologii, stomatologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej:


dr hab. Tomasz Zatoński, prof. nadzw., kierownik Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi UMW, Prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UMW
http://www.youtube.com/watch?v=mhbwBoZMmHo


prof. Hanna Gerber, kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo Twarzowej UMW
http://www.youtube.com/watch?v=sGm9CfrjFj0


prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Prorektor ds. Strategii Rozwoju Uczelni UMW
http://www.youtube.com/watch?v=D74XH3n3wNw 
Nowa kampania społeczna „Razem przed siebie”

Nowa kampania społeczna „Razem przed siebie”

 

Wrocław, 21.09.2021 r.


Informacja prasowa

Dobre życie z otępieniem jest możliwe. Pod takim właśnie hasłem ruszyła nowa kampania społeczna „Razem przed siebie”, którą zainaugurowała dzisiejsza konferencja prasowa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Wybór dzisiejszej daty nie był przypadkowy, to właśnie 21 września przypada bowiem światowy Dzień Choroby Alzheimera. Kampania powstała w ramach międzynarodowego projektu naukowego COGNISANCE realizowanego w Polsce przez zespół z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tożsame działania realizowane są także w Australii, Kanadzie, Holandii i Wielkiej Brytanii

Głównym celem Kampanii „Razem przed siebie” jest podniesienie świadomości społecznej na temat otępień oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z otępieniem i ich bliskich.

– Kampanię zaprojektowaliśmy wspólnie z osobami z otępieniem, ich opiekunami i pracownikami ochrony zdrowia – zaznacza kierująca projektem prof. Joanna Rymaszewska, kierownik Katedry Psychiatrii UMW. – Kampania ma na celu przede wszystkim odczarowanie tematu otępień, ściągnięcie z niego tabu. Chcemy, abyśmy śmielej rozmawiali o tych chorobach, tak jak teraz śmiało rozmawiamy o profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych. Liczymy, że to jest możliwe, bo Kampania będzie żyła w przestrzeni publicznej do końca lutego przyszłego roku. Chcemy też wyczulić społeczeństwo i uwrażliwić na kwestie chorób otępiennych, nie bądźmy obojętni! – dodaje prof. Rymaszewska.

O codziennych problemach i trudnościach, z którymi borykają się rodziny i opiekunowie osób cierpiących na otępienie, mówiła Iwona Wachowicz, opiekun rodzinny, która przez kilka lat opiekowała się mężem chorym na chorobę Alzheimera. — Interesujemy się starszymi ludźmi i nie wykluczajmy ich z życia, a także nie wstydźmy się choroby, bo to choroba jak każda inna – mówiła.

O potrzebie zmiany myślenia o chorobach otępiennych i stygmatyzacji mówił też prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

– Nie bójmy się szukać pomocy wśród osób, które mogą i chcą nam tej pomocy udzielić. Jestem przekonany, że doświadczenie i pasja zespołu prof. Rymaszewskiej, realizujących projekt, będzie miało wymierne efekty. Kampania Razem przed siebie wychodzi daleko poza mury uczelni, by rzeczywiście służyć społeczeństwu i edukować. Bo potrzeba nam właśnie empatii i zrozumienia – mówił w czasie konferencji prof. dr hab. Piotr Ponikowski,

W dniu inauguracji kampanii podświetlone zostaną również Stadion Wrocław i Urząd Wojewódzki.

– Dziś wieczorem te rozpoznawalne dla wrocławian obiekty podświetlone zostaną na fioletowo, czyli na kolor symbolizujący chorobę Alzheimera – zaznacza prof. Dorota Szcześniak z Katedry Psychiatrii UMW – To przecież nie przypadek, że kampanię uruchamiamy w Światowy Dzień Choroby Alzheimera – i dodaje: – W tym roku dzień ten obchodzimy pod hasłem „Otępienie. Wiedzieć jak najwcześniej.” Chcemy więc pokazać mieszkańcom, że otępienie to choroba, a nie naturalny proces starzenia się. Dlatego tak ważna jest znajomość czynników ryzyka i najczęstszych objawów oraz wykonywanie badań przesiewowych.

Przypomnijmy, że takie badanie będzie można wykonać w autobusie, który stanie przy ulicy Oławskiej pierwszego października. Badanie takie, jak zapewnia psycholog Maria Maćkowiak, trwa kilkanaście minut i polega na wykonaniu kilku zadań na papierowym arkuszu. Nie będzie wymagało wcześniejszej rejestracji i wykonane zostanie bezpłatnie. Pozwoli ono sprawdzić, czy konieczna jest dalsza diagnostyka w kierunku zaburzeń poznawczych.

Kampanię we Wrocławiu wsparły: Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta oraz MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie.

– Jako spółka odpowiedzialna społecznie chętnie wspieramy działania edukacyjne, a zwłaszcza te związane z ochroną zdrowia. Między innymi dzięki ekranom w naszych pojazdach mamy możliwość docierania ze swoim przekazem do tysięcy ludzi dziennie. Korzystamy z tego przywileju w słusznej sprawie. Ta kampania jest dla nas szczególnie ważna z tego powodu, że porusza kwestie związane z chorobami, o których do tej pory nie mówiono głośno. Najwyższa pora to zmienić – dodaje Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.

Kluczowe aktywności związane z kampanią:

● 21 września 2021 – oficjalne otwarcie w Światowym Dniu Choroby Alzheimera
(konferencja prasowa z udziałem osób z otępieniem, opiekunów, personelu opieki medycznej i społecznej oraz przedstawicieli władz),

● 30 września 2021 - spotkanie w Centrum Spotkań na Ciepłej

● 1 października 2021 – akcja badań przesiewowych dla mieszkańców w autobusie MPK Wrocław przy ul. Oławskiej (pierwsza z trzech zaplanowanych tego typu akcji),

● 9-25 października 2021 – wernisaż prac malarskich artystki żyjącej z otępieniem (stojaki wystawowe na ul. Oławskiej),

● 20 października 2021 spotkanie i wykład na Forum Rad Senioralnych w Jeleniej Górze

● ekspozycja animacji z informacjami na temat chorób otępiennych, ich przebiegu i symptomów na ekranach w pojazdach MPK Wrocław i w pociągach Kolei Dolnośląskich,

● przejazdy autobusu MPK Wrocław z grafikami kampanii po ulicach Wrocławia,

● cykl webinarów dla opiekunów osób z otępieniem i pracowników ochrony zdrowia,

● działania informacyjne w mediach społecznościowych

● udostępnianie aktualnych informacji dla osób żyjących z otępieniem, dla opiekunów i dla profesjonalistów na stronie internetowejhttps://www.razemprzedsiebie.pl stworzonej w ramach międzynarodowego projektu naukowego Cognisance.

fot. Tomasz Walow/UMED


 
Konferencja - Wybrane zagadnienia z kardiologii w praktyce lekarza rodzinnego

Wybrane zagadnienia z kardiologii w praktyce lekarza rodzinnego

 

(16.09.2021) 18 września Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu organizuje konferencje skierowaną do lekarzy POZ poświęconą współpracy w opiece nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi, którzy poddawani są specjalistycznym zabiegom w chorobach strukturalnych serca oraz migotaniu przedsionków. Spotkanie odbędzie się w auli Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowska 211. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. 
Trzecia dawka szczepionki

Trzecia dawka szczepionki od dzisiaj dostępna w punkcie szczepień USK

 

(06.09.2021) Zgodnie z Komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia z 1 września 2021 r. w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową, zapraszamy osoby, które podlegają możliwości doszczepienia trzecią dawką do punktu szczepień Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52.

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

1. otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
2. po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
3. po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
4. z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
5. z zakażeniem wirusem HIV;
6. leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
7. dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 szczepionkami Pfizer-BioNTech lub Moderna.

Szczepienia przeprowadzane są w naszym punkcie szczepień przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52.

Na szczepienie można zarejestrować się:

1. telefonicznie: pod dedykowanym nr telefonu do punktu szczepień USK dla szczepiących się trzecią dawką 885 853 059
2. osobiście w punkcie szczepień na ul. Curie-Skłodowskiej 50-52.

Punkt szczepień jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełna treść komunikatu Ministra Zdrowia dostępna na stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa
 
Forum kardiologiczne

Nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca


(27.08.2021 r.) 27 sierpnia 2021 roku podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostały ogłoszone nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca. Zostały one jednocześnie opublikowane w wiodących czasopismach kardiologicznych: European Heart Journal i European Journal of Heart Failure. Jedynym polskim współautorem tego dokumentu jest prof. Ewa Jankowska z Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

– Jest to kluczowe opracowanie w obszarze kardiologii, które wywiera ogromny wpływ na praktykę kliniczną w obszarze opieki nad chorymi na niewydolność serca na całym świecie – mówi prof. Jankowska. – To dokument, który zawiera zalecenia dla klinicystów, jak należy postępować z chorymi na niewydolność serca, w oparciu o dane naukowe i wyniki badań klinicznych.

W Polsce zalecenia zostaną po raz pierwszy zaprezentowane podczas międzynarodowego forum ekspertów pn. „Nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021): jak wpłyną na praktykę kliniczną w Polsce?”, które odbędzie się we wtorek 31 sierpnia 2021 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

– Istnieje pilna potrzeba, aby w grupie kluczowych ekspertów z zakresu niewydolności serca w Polsce przedstawić i przedyskutować nowe zalecenia oraz określić sposoby ich rozpowszechniania w środowisku kardiologicznym i medycznym oraz wdrażania ich do codziennej praktyki klinicznej – mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Dyrektor Instytutu Chorób Serca USK.

Spotkanie będzie mieć formę hybrydową - stacjonarnie dla wykładowców, panelistów i zaproszonych komentatorów oraz w formie transmisji on-line dla pozostałych uczestników.

W spotkaniu udział weźmie Prof. Marco Metra, współprzewodniczący grupy ekspertów, która opracowała nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021), redaktor naczelny European Journal of Heart Failure.

Jednocześnie tego samego dnia odbędzie się Międzynarodowe Forum Eksperckie, którego celem jest prezentacja i omówienie najnowszych zaleceń dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca w gronie ekspertów krajów Europy Środkowej, Centralnej, Wschodniej i krajów bałtyckich.

Wydarzenie jest realizowane w ramach Akademii Niewydolności Serca, inicjatywy Instytutu Chorób Serca. Patronat nad nim objął Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska kardiologów, kardiochirurgów i współpracujących z nimi lekarzy innych specjalności zdecydowaliśmy się powołać Akademię Niewydolności Serca – mówi prof. Piotr Ponikowski. – W ramach Akademii będziemy inicjować i realizować projekty edukacyjne w obszarze niewydolności serca, szukać optymalnych rozwiązań do wdrażania europejskich i światowych zaleceń towarzystw kardiologicznych do codziennej praktyki klinicznej oraz monitorować skuteczności tych działań.

Strona Akademii Niewydolności Serca z programem:

https://educardio.umw.edu.pl/akademians/


Rejestracja na Forum:

https://forumeksperckie.pl/rejestracja


fot. USK we Wrocławiu 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Strzelinie uruchomił kolejny oddział - 30-łóżkową rehabilitację ogólnoustrojową

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Strzelinie uruchomił kolejny oddział - 30-łóżkową rehabilitację ogólnoustrojową


(12.08.2021 r.) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Strzelinie uruchomił kolejny oddział, tym razem 30-łóżkową Rehabilitację Ogólnoustrojową dla pacjentów ze schorzeniami narządów ruchu. Oddział zajmuje się leczeniem i usprawnianiem osób dorosłych z chorobami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów, chorobami reumatoidalnymi, schorzeniami neurologicznymi, jak i pacjentów po wypadkach komunikacyjnych czy po zabiegach ortopedycznych i neurochirurgicznych.

- W ramach rehabilitacji finansowanej przez NFZ pacjenci mogą skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną oraz rehabilitację ruchową prowadzoną przez zespół fizjoterapeutów 6 dni w tygodniu – mówi lek. med. Magdalena Dulna ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. - Zakres rehabilitacji ustalany jest indywidualnie dla każdego z uwzględnieniem stanu zdrowia i ogólnej wydolności fizycznej.

Czas pobytu pacjenta w oddziale trwa od 3 do 6 tygodni, a dla pacjentów po przebytym zakażeniu COVID -19 od 2 do 6 tygodni.

Zakres rehabilitacji pacjenta na strzelińskim oddziale obejmuje:

- kinezyterapię, ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą, ćwiczenia na przyrządach,
- zabiegi fizykalne (elektroterapia, ultradźwięki, krioterapia, światłoterapia).

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest kwalifikacja osobista (ewentualnie teleporada w trakcie epidemii) ze skierowaniem do szpitala i dokumentacją medyczną dotyczącą narządu ruchu i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Istnieje również możliwość kontynuacji leczenia pacjentów przebywających w innych oddziałach klinicznych USK we Wrocławiu (m.in. w oddziale ortopedycznym, neurologicznym, neurochirurgicznym, chirurgicznym, reumatologicznym ), którzy wymagają dalszej rehabilitacji.

Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji może być wystawione m.in. przez lekarza szpitalnego oddziału :

- urazowo-ortopedycznego,
- neurologicznego,
- chorób wewnętrznych,
- chirurgicznego,
- neurochirurgicznego,
- reumatologicznego

a także w przypadku zaostrzenia choroby zasadniczej przez lekarza specjalistę z poradni:

- ortopedycznej,
- neurologicznej,
- neurochirurgicznej,
- reumatologicznej,
- chirurgicznej,
- rehabilitacyjnej.

W USK w Strzelinie można także skorzystać z poradni chirurgicznej i ortopedyczno-urazowej. Kontakt telefoniczny do Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej: (71) 326 48 24. 
Nocne szczepienia w USK, 13 sierpnia 2021


Nocne szczepienia w USK, 13 sierpnia 2021


Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu wydłuża pracę punktu szczepień przy ul. Curie-Skłodowskiej 50-52 w dniu 13.08.2021 do godziny 24. Osoby zgłaszające się będą szczepione preparatem firmy Pfizer, Johnson&Johnson, Astra Zeneka (II dawka). Do punktu USK mogą zgłaszać się osoby na szczepienia zarówno pierwszą, jak i drugą dawką. Zaszczepić się może każda uprawniona osoba niezależnie od tego czy była wcześniej zapisana.

Zapraszamy do Punktu Szczepień USK przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52, w piątek 13 sierpnia 2021 w godz. 8:00-24:00.
 
Terapia CAR-T

Terapia CAR-T refundowana od września


(23.08.2021 r.) Pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zmagający się z oporną na dostępne terapie nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną od 1 września będą mieli dostęp do terapii CAR-T.

- Minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował 17 sierpnia 2021 r. pozytywną decyzję refundacyjną dla terapii CAR-T we wskazaniu oporna/nawrotowa ostra białaczka limfoblastyczna do stosowania u dzieci i dorosłych do 25. roku życia.

To decyzja o dostępie do terapii, na którą czekali eksperci, pacjenci pediatryczni i ich rodzice. Dotychczas w przypadku dzieci potrzebujących tej terapii leczonych w klinice „Przylądek Nadziei”, jedynym rozwiązaniem było uruchomienie zbiórek i zakup komercyjny produktu. Od 1 września leczenie terapią CAR-T będzie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu jest pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce, certyfikowanym do stosowania terapii CAR-T u dzieci i młodych dorosłych do 25. roku życia z ostrą/ nawrotową białaczką limfoblastyczną. W klinice terapię CAR-T podano już 9 dzieciom.
 
– Pierwszy pacjent Kliniki Przylądek Nadziei USK otrzymał komórki CAR-T 3 marca 2020 roku – mówi prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu. – Dzięki terapii udało się u niego uzyskać wreszcie – po 7 latach od rozpoczęcia leczenia bardzo opornej białaczki ujemną chorobę resztkową. Po kilkunastu miesiącach od podania komórek CAR-T są one ciągle obecne w organizmie małego pacjenta i działają. Od tamtej pory leczenie zastosowaliśmy łącznie u kilkorga małych pacjentów, którzy wyczerpali już inne możliwości leczenia. Dzieci te mają się dobrze, większość z nich mogła wrócić w krótkim czasie do domów. To bardzo dobre informacje, ponieważ nie mogliśmy tym dzieciom wcześniej już w żaden sposób pomóc. Obserwowana zatem w naszej praktyce klinicznej skuteczność CAR-T budzi nadzieję i daje szansę na pokonanie wyjątkowo trudnego przeciwnika, jakim jest oporna lub nawrotowa ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, tam, gdzie tej szansy jeszcze niedawno nie było. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo terapia CAR-T będzie dostępna dla każdego naszego pacjenta, który zostanie zakwalifikowany do tego leczenia” – dodaje prof. Kałwak.

CAR-T to przygotowywana indywidualnie, jednorazowa terapia genowo-komórkowa, która do walki z nowotworem wykorzystuje układ odpornościowy dzięki poddaniu modyfikacji genetycznej limfocytów T pacjenta. W wyniku tej ingerencji limfocyty zyskują dodatkowy receptor, tzw. chimerowy receptor antygenowy, wychwytujący i niszczący komórki nowotworu.

Materiał filmowy z pierwszego w Polsce podania CAR-T u dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=I4mrleZShIM

fot. USK we Wrocławiu

  
  


 
22 przeszczepy serca w niespełna pół roku

22 przeszczepy serca w niespełna pół roku


22 pacjent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego otrzymał szansę na drugie życie, dzięki transplantacji serca. Wiele przeszczepów nie doszłoby do skutku, gdyby nie natychmiastowa pomoc Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji, która udostępniała swój śmigłowiec i transportowała narząd z najdalszych rejonów Polski.

- Pan Andrzej, nasz dwudziesty pacjent otrzymał informację o przeszczepie w dniu swoich 64 urodzin, jak mówił po operacji, w tym dniu narodził się na nowo - mówi prof. Michał Zakliczyński kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia USK. - W przypadku dwóch kolejnych transplantacji wykonaliśmy je tego samego dnia jedna po drugiej. - Każda transplantacja to walka z czasem, bo wielu pacjentów z uwagi na stan zdrowia nie może już opuszczać szpitala. Przeszczepienia wykonuje się wtedy, gdy są dawcy, dlatego naszym moralnym obowiązkiem jest skorzystać z sytuacji, kiedy narząd jest zgłoszony do pobrania. Nieocenioną pomoc niesie nam Policja, gdy trzeba przetransportować narząd z dalszych rejonów Polski.

USK to szósty ośrodek w kraju, który może wykonywać transplantacje serca. Pozytywną decyzję w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia wydało na początku lutego br. Trzy tygodnie później, 25 lutego przeprowadzono pierwszy przeszczep w historii Wrocławia. Nowe serce otrzymał wówczas 26-letni mężczyzna. Od tego czasu zespół specjalistów z wrocławskiego szpitala przeprowadził już 22 udane transplantacje.

- Zakładaliśmy, że w pierwszym roku wykonamy około 20 transplantacji, jak widać wykonamy ich znacznie więcej, dlatego zdecydowaliśmy się na powiększenie naszego zespołu kardiochirurgów o kolejnego znakomitego fachowca - mówi prof. Piotr Ponikowski Rektor Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Instytutu Chorób Serca USK.

W 2021, do 10 sierpnia w całej Polsce wykonano 117 transplantacji. 
Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Strzelinie


Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Strzelinie


Punkt poboru wymazów do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, uruchomił w Strzelinie Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Pacjenci ze skierowaniami od lekarza POZ lub wygenerowanymi przez system pacjent.gov.pl mogą zgłaszać się:

- od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-10.00
- w soboty i niedziele - w godz. 8.00-10.00.


Od poniedziałku (12 kwietnia), placówka będzie wykonywała również tzw. testy komercyjne:
- od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00-10.00

Punkt pobrań znajduje się przy wejściu głównym do szpitala (ul. Wrocławska 46, Strzelin). Na badanie należy zgłosić się z dokumentem, zawierającym numer PESEL. Koszt testu komercyjnego:

-Test PCR- 505 zł

-Test antygenowy 120 zł

Testy genetyczne RT-PCR wykonywane są w Laboratorium Biologii Molekularnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jak się przygotować do testu?
Minimum dwie godziny przed badaniem nie należy:
- pić i spożywać posiłków,
- żuć gumy,
- płukać jamy ustnej i nosa,
- myć zębów,
- przyjmować leków,
- palić papierosów.
 
Przerwa w świadczeniach położniczych przy ul. Chałubińskiego

Przerwa w świadczeniach położniczych przy ul. Chałubińskiego


Do 15 sierpnia została zawieszona działalność oddziału położniczo-neonatologicznego I Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK na ul. Chałubińskiego 3. Do kliniki nadal są przyjmowane pacjentki na planowe zabiegi ginekologiczne. Bez zakłóceń działają także poradnie przykliniczne świadczące konsultacje ginekologiczne, w tym również z zakresu onkologii.

– Powodem ograniczenia naszej działalności są braki kadrowe specjalistów neonatologów. Liczymy na to, że w ciągu miesiąca uda nam się ich pozyskać i wznowić działalność w obszarze położniczo-neonatologicznym – mówi dr hab. Marek Murawski, p.o. kierownika I Kliniki Ginekologii i Położnictwa USK.

W związku z przerwą w świadczeniach położniczych przy ul. Chałubińskiego zwiększony został limit przyjęć na oddziały w Klinice Ginekologii i Położnictwa i Klinice Neonatologii USK na ul. Borowskiej 213. Pacjentki mogą również skorzystać z oddziału ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego w USK w Strzelinie, gdzie udostępniona została możliwość porodów rodzinnych.

 
Skorzystaj z nowoczesnego i bezpłatnego badania TMS

Skorzystaj z nowoczesnego i bezpłatnego badania TMS


 
Porody rodzinne w USK w Strzelinie

Porody rodzinne w USK w Strzelinie


(26.07.2021) Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu udostępnił w Strzelinie na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym możliwość porodów rodzinnych.Oddział dysponuje 30 łóżkami oraz dwoma przestronnymi salami przystosowanymi do porodów rodzinnych.

Od początku kwietnia, kiedy wznowiono działalność położniczą na oddziale, w Strzelinie urodziło się już 62 dzieci. Jednym z niemowląt, które przyszło na świat witane wspólnie przez mamę i tatę dzięki możliwości porodu rodzinnego, jest Felicjan.

- Nasze pierwsze wrażenie z porodu rodzinnego w szpitalu USK: Od samego początku gdy tylko weszliśmy do szpitala czuliśmy się profesjonalnie i miło zaopiekowani - mówi pan Maciej, tata Felicjana urodzonego 20 lipca w szpitalu USK w Strzelinie. - W tym trudnym Covidowym okresie indywidualne podejście wzbudziło w nasz poczucie bezpieczeństwa, dzięki czemu mogliśmy skupić się tylko na porodzie. Bardzo ważne dla nas było również to, że podczas samego porodu mogliśmy liczyć na fachowe wsparcie i sugestie, które sprawiły, że sam poród odbył się w komfortowych warunkach. Również po porodzie profesjonalnie zaopiekowano się naszym dzieckiem, informując nas na bieżąco, jak przebiegają badania.

Na oddziale ginekologiczno-położniczym w Strzelinie pacjentki mają do dyspozycji 30 łóżek, dwie sale z nowoczesnymi łóżkami do porodów siłami natury, w tym rodzinnych, oraz salą operacyjną, w której wykonywane są zabiegi cesarskiego cięcia (zarówno planowe, jak i ze wskazań nagłych). Szpital oferuje rodzącym łagodzenie bólu metodami naturalnymi, przy pomocy gazu wziewnego lub przy użyciu TENS. Przyszłe mamy mają do dyspozycji worki sako, specjalne piłki i materace.

- Nasze pacjentki chwalą sobie kameralne warunki i oddanie personelu medycznego - mówi Artur Wysocki, lekarz kierujący Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Strzelinie. Strzeliński oddział posiada I stopień referencyjności, co oznacza, że jest dedykowany pacjentkom rodzącym w terminie, których ciąże przebiegają bez powikłań. Funkcjonuje w systemie rooming-in, co oznacza, że jeśli stan zdrowia na to pozwala, mamy przebywają w salach z dziećmi (w każdej jest stanowisko do pielęgnacji noworodka). W szpitalu jest również Oddział Neonatologiczny wyposażony w inkubatory, kardiomonitory, aparaty USG i RTG oraz stanowisko do wentylacji mechanicznej. Działa tu także poradnia neonatologiczna oraz ginekologiczno-położnicza.

Przypominamy, że od stycznia 2021 roku szpital stał się częścią Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Z myślą o mieszkańcach powiatu i okolic sukcesywnie przywracamy dotychczasową działalność szpitala, przede wszystkim w tych najważniejszych obszarach, a więc ginekologii, położnictwa i neonatologii oraz chorób wewnętrznych, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki paliatywnej - mówi dr Piotr Pobrotyn, dyrektor USK.

Więcej na: http://www.szpitalstrzelin.pl/podstrony-Oddzial-Ginekologiczno-Polozniczy-101.html 
Oddział Medycyny Paliatywnej w Strzelinie

Oddział Medycyny Paliatywnej w Strzelinie


26.07.2021 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Strzelinie został otworzony 18-łóżkowy Oddział Medycyny Paliatywnej. Nowy oddział przeznaczony jest dla pacjentów z rozpoznaniem zagrażających życiu chorób, wymagających wszechstronnego leczenia, dla których opieka domowa stała się już niewystarczająca.

– Nie należy utożsamiać opieki paliatywno-hospicyjnej z opieką pielęgnacyjno-opiekuńczą, która jest realizowana przez inne jednostki, w tym ZPO, ZOL i DPS – tłumaczy dr n. med. Jacek Polański, kierownik oddziału. – Do przyjęcia do oddziału ostatecznie kwalifikuje lekarz zatrudniony w wyżej wymienionej jednostce na podstawie wywiadu i dokumentacji medycznej uwzględniając przede wszystkim stan kliniczny pacjenta i jego potrzeby.

Do oddziału mogą być kwalifikowani pacjenci na podstawie skierowania z następującymi jednostkami chorobowymi:
- choroba wywołana ludzkim upośledzeniem odporności (HIV),
- nowotwory,
- następstwa zapalnych chorób układu nerwowego,
- układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
- stwardnienie rozsiane,
- kardiomiopatia,
- niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej,
- owrzodzenia odleżynowe.

Każdy pacjent przyjęty do oddziału będzie miał zapewnioną 24-godzinną opiekę medyczną, której personel stanowią: lekarze, pielęgniarki, opiekunki, salowe, rehabilitanci i psycholog.

Pacjenci w sprawie przyjęcia mogą kontaktować się telefonicznie:

(71) 326-43-34


 
Geografia determinuje przeżycie dzieci z wadami wrodzonymi

Geografia determinuje przeżycie dzieci z wadami wrodzonymi


(20.07.2021) Przeżycie noworodka z wadą wrodzoną zależy od tego, gdzie się urodził, dowodzą naukowcy z 74 krajów. W międzynarodowym badaniu „Global PaedSurg Collaborative Study” opublikowanym w „The Lancet”, w którym wzięli udział także badacze z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zbadano ryzyko śmierci prawie 4 tys. dzieci z wadami wrodzonymi urodzonych w 264 szpitalach na całym świecie.

– Dzięki kooperacji naukowców z całego świata udało nam się wykazać, że dzieci z wadami wrodzonymi przewodu pokarmowego mają ok. 40 proc. ryzyko zgonu w krajach o niskim dochodzie – wyjaśnia prof. dr hab. Dariusz Patkowski, z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. – Jeśli jednak porównamy te wyniki do krajów zamożniejszych, to okazuje się że to ryzyko spada do 20 proc. w krajach średniozamożnych i do zaledwie 5 proc. w krajach o najwyższych dochodach.

Naukowcy porównali m.in. noworodki z wytrzewieniem wrodzonym, wadą, przy której zauważa się największą różnicę w śmiertelności. Nawet 90 proc. dzieci z tym schorzeniem umiera w krajach o niskim dochodzie, w porównaniu z jedynie 1 proc. zgonów w krajach o wysokim dochodzie. W tych ostatnich, większość dzieci z wytrzewieniem wrodzonym będzie mogła wieść normalne życie.

– Geografia nie powinna determinować wyników leczenia dzieci z wadami, które podlegają leczeniu chirurgicznemu – mówi dr Naomi Wright, która poświęciła ostatnie cztery lata na badanie rozbieżności w wynikach leczenia na świecie. – Celem Zrównoważonego Rozwoju jest wyeliminowanie możliwych do uniknięcia zgonów noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia do roku 2030. Nie da się tego osiągnąć bez pilnych działań na rzecz poprawy opieki chirurgicznej nad dziećmi w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Międzynarodowy zespół naukowców podkreśla potrzebę skupienia się na poprawie opieki chirurgicznej nad noworodkami w krajach o niskim i średnim dochodzie na całym świecie.

– W ciągu ostatnich 25 lat udało się znacząco zmniejszyć śmiertelność dzieci poniżej 5. roku życia poprzez zapobieganie i leczenie chorób zakaźnych. – podkreśla prof. Dariusz Patkowski. – Zbyt mało natomiast medycyna w globalnym ujęciu skupiała się na poprawie opieki chirurgicznej nad dziećmi. Dlatego rośnie odsetek zgonów w przypadku chorób wymagających interwencji chirurgicznej. A należy podkreślić, że wady wrodzone są obecnie piątą najczęstszą przyczyną zgonów dzieci poniżej 5. roku życia na świecie, przy czym większość zgonów ma miejsce w okresie noworodkowym.

Co ważne, w krajach wysokorozwiniętych większość kobiet w trakcie ciąży jest pod stałą kontrolą lekarza i jest poddawanych badaniom USG w celu szybkiego wykrycia ewentualnych wad wrodzonych. Podejrzenie ich wystąpienia umożliwia kobiecie poród w szpitalu z dostępną opieką chirurgiczną, aby dziecko mogło otrzymać pomoc zaraz po urodzeniu. W krajach mniej zamożnych natomiast dzieci z takimi samymi schorzeniami często docierają do chirurga z opóźnieniem i już w złym stanie klinicznym, co znacząco zwiększa ryzyko zgonu.

Badanie podkreśla również znaczenie opieki okołooperacyjnej w ośrodku chirurgicznym. Dostępu do respiratorów i żywienia pozajelitowego znacząco zwiększa szansę na przeżycie noworodków z poważnymi schorzeniami. Z większym ryzykiem zgonu naukowcy wiążą także brak wykwalifikowanego personelu anestezjologicznego i niestosowanie kontrolnych list bezpieczeństwa w czasie operacji.

Jak wykazali naukowcy poprawa przeżywalności noworodków w krajach o niskim i średnim dochodzie musi objąć trzy kluczowe elementy:

– doskonalenie diagnostyki przedporodowej i poród w szpitalu z zapleczem dziecięco-chirurgicznym,
– poprawę opieki chirurgicznej nad dziećmi urodzonymi w szpitalach powiatowych i zapewnienie bezpiecznego i szybkiego transportu do dziecięcego centrum chirurgicznego,
– poprawę opieki okołooperacyjnej w dziecięcym centrum chirurgicznym.

Badacze przyznają, że wymaga to sprawnej współpracy i planowania pomiędzy zespołami położniczymi, neonatologicznymi i chirurgicznymi w centrach chirurgicznych dla dzieci, jak również edukacji i nawiązywania kontaktów ze szpitalami referencyjnymi. Przekonują tym samym, że obok lokalnych inicjatyw, opieka chirurgiczna nad noworodkami i dziećmi musi być włączona do krajowej i międzynarodowej polityki w zakresie ochrony zdrowia dzieci i nie powinna być dłużej zaniedbywana w kontekście globalnego zdrowia.

Więcej informacji na temat badania:

http://globalpaedsurg.com

 
USK Szpitalem Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

USK Szpitalem Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego


Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jako jedyny na Dolnym Śląsku otrzymał certyfikat Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego w II edycji programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Z 58 jednostek szpitalnych z całej Polski wyróżnienie otrzymało jedynie 19 placówek.

- Certyfikat przyznawany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu POLSPEN jest dowodem na to, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przestrzega najwyższych standardów w zakresie leczenia żywieniowego – mówi prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka, kierownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii USK. - Pacjenci z ryzykiem żywieniowym mogą być pewni, że otrzymają u nas odpowiednią opiekę hospitalizacyjną.

Certyfikat POLSEN potwierdza między innymi to, że w danym szpitalu dokonuje się rzetelnej i regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta, że wdrażane jest leczenie żywieniowe dla każdego pacjenta ze wskazaniami, jak i to, że działa tu bezpłatne ambulatoryjne poradnictwo żywieniowe dla pacjentów.

Program objęty jest patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelną Izbę Aptekarska, Polską Federację Szpitali, Polską Unię Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomikę Szpitalną.

Więcej informacji: www.leczenieprzezzywienie.org


 
Punkt szczepień USK na ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52

Punkt szczepień USK na ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52

W punkcie szczepień USK przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52 wykonywane są szczepienia, zgodnie z dostępnością, preparatami dopuszczonymi w Polsce szczepionek przeciw COVID-19: Johnson&Johnson, Astra Zeneka, Moderna i Pfizer. Do punktu USK czynnego od poniedziałku do piątku mogą zgłaszać się osoby w celu rejestracji na szczepienia zarówno pierwszą, jak i drugą dawką.

W przypadku zbliżającego się wyjazdu wakacyjnego można skorzystać ze szczepienia jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. W przypadku tej szczepionki już jedna dawka wystarczy, aby uzyskać odporność na wirusa Sars-CoV-2.

Na szczepienia można zarejestrować się:

1) telefonicznie: - na nr do punktu USK: 885-853-127
- za pośrednictwem infolinii 989

2) online: przez e-Rejestrację na www.pacjent.gov.pl

3) SMS-em o treści SzczepimySie na numer 880 333 333,

4) osobiście w punkcie szczepień na ul. Curie-Skłodowskiej 50-52

Co ważne, w przypadku osobistego zgłoszenia się, jest możliwe otrzymanie szczepionki jeszcze w tym samym dniu.

Przypominamy, że od 1 lipca drugą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 można otrzymać w dowolnym punkcie szczepień. W przypadku chęci skorzystania z usług punktu szczepień USK przy ul. M. Curie-Skłodowskiej można przerejestrować się online na Internetowym Koncie Pacjenta, telefonicznie za pośrednictwem infolinii 989 lub osobiście w punkcie szczepień.

Punkt szczepień USK przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 50-52 jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Dedykowana linia telefoniczna naszego punktu szczepień dla osób podlegających możliwości szczepienia trzecią dawką dostępna jest pod numerem  885 853 059.

 
Testy antygenowe w USK

Testy antygenowe w USK

Punkt pobrań w USK uruchomił możliwość wykonania testu antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2. Wyniki wraz z zaświadczeniem w języku polskim i angielskim są gotowe pół godziny po wykonaniu testu.

Testy antygenowe są wykonywane w punkcie pobrań USK od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13:00-15:00.

W USK można również wykonać testy wymazowe PCR szczegółowa informacja

UWAGA!

Przed wyjazdem na zagraniczny urlop należy się upewnić, który rodzaj testu jest wymagany w danym państwie. Aktualne informacje na temat ograniczeń epidemiologicznych wprowadzanych w różnych państwach znajdują się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych .

Osoby, które zgłaszają się na wymaz, muszą mieć przy sobie
dokument tożsamości z numerem PESEL .

Cena testów komercyjnych (płatność jedynie kartą):

- test antygenowy – 120 zł
- test PCR - 505 zł

W przypadku, gdy wynik testu komercyjnego będzie pozytywny, szpital ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W punkcie pobrań pobrań USK możliwe jest też wykonanie testów antygenowych zorganizowanych grup turystycznych (powyżej 10 osób). Listę uczestników wraz z niezbędnymi danymi należy wysłać 2 dni przed terminem pobranie na: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegóły w załączniku: link
Przypominamy, że tzw. punkt pobrań znajduje się na oznaczonym podjeździe - po prawej stronie od wejścia głównego do szpitala przy ul. Borowskiej 213 (obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego), a badania materiałów wykonywane są w Laboratorium Biologii Molekularnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Punkt pobrań USK przy ulicy Borowskiej 213 jest czynny codziennie (od poniedziałku do niedzieli) szczegółowe informacje
 
Dariusz Owczarek z USK Pielęgniarzem Roku

Dariusz Owczarek z USK Pielęgniarzem Roku

Dariusz Owczarek - pielęgniarz koordynujący na Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku. Został odznaczony za innowacyjne rozwiązania i promocje zmian zachodzących w pielęgniarstwie, doceniono jego aktywność na polu pracy zespołowej oraz zaangażowanie w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów.

- Szczerze gratuluję laureatom, bo to odznaczenie jest podsumowaniem profesjonalizmu, którym się państwo kierują - podkreślił podczas ceremonii wręczania nagród Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - Cieszę się, że Dolny Śląsk ma profesjonalne położnictwo i te nagrody jednostkowe są dowodem na to, że jako województwo idziemy w bardzo dobrym kierunku. Bardzo gratuluje pacjentom, że mają takie pielęgniarki i położne, takich pielęgniarzy w naszych szpitalach, bo to z nimi spędzają najwięcej czasu w trakcie procesu leczenia szpitalnego.

Podczas XVI edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku jury powołane przez organizatorów -Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa oceniało innowacje wprowadzane w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej, związanej z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Kapituła brała pod uwagę działania, które wcześniej nie funkcjonowały w danych jednostkach i zostały wdrożone dzięki pomysłom, inicjatywie i zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego.

- Bardzo sobie cenię pracę w grupie, a źródłem największej satysfakcji są dla mnie sukcesy zespołowe. Dlatego uważam, że współautorami sukcesu w konkursie "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku", za który bardzo dziękuję, są wszyscy pracownicy Oddziału Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania, którym jestem wdzięczny za pomoc w realizacji projektów - mówił laureat i dodał, że jego sukces nie byłby możliwy bez wsparcia, jakie otrzymuje od przełożonych. - Ta praca mnie uskrzydla, dlatego cieszę się i jestem dumny z tego że pracuję w USK, bo to jest szpital, który daje możliwości na to by się rozwijać i iść do przodu. Ten rok był wyjątkowy, bo naznaczony był walką z pandemią, tym bardziej widziałem potrzebę w tym trudnym czasie wyjścia naprzeciw pacjentom i mam nadzieje, że mi się to udało.

W minionym roku Dariusz Owczarek, obok codziennych obowiązków na stanowisku pielęgniarza koordynującego, był zaangażowany się m.in. w projekt "Patio", polegający na zagospodarowaniu tarasu przy Klinice Chorób Serca. Niewykorzystana dotąd przestrzeń, została wyposażona w siedziska, stoliki, kwiaty i ozdoby, które są zmieniane w zależności od pór roku czy przypadających świat (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki). Jest to miejsce wypoczynku dla pacjentów, z którego korzystają także fizjoterapeuci, którzy na świeżym powietrzu prowadzą rehabilitację kariologiczną. Drugi projekt, w który włączył się Pielęgniarz Roku 2020, to akcja "Napisz List! - TULOV". Polega ona na pisaniu lisów przez wolontariuszy, które trafiają do osób, które przebywają w szpitalu, bez możliwości spotkań z bliskimi. Listy to forma wsparcia, dodania siły i otuchy w walce z chorobą. Dariusz Owczarek koordynował także grupę wolontariuszy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, uczestniczył w pozyskiwaniu darczyńców oraz dystrybucji bezpłatnych posiłków między pracowników klinik.

Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku - adresowany do osób, zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych - od 2005 r. organizują Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów Pielęgniarstwa. Celem plebiscytu jest promocja innowacyjnych rozwiązań i zmian zachodzących w pielęgniarstwie, jak również pracy zespołowej oraz zaangażowania w działania na rzecz poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów.

Patronat nad konkursem objęli Minister Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz partnerzy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 
Prof. Marta Misiuk-Hojło doceniona za promocję polskiej nauki

Prof. Marta Misiuk-Hojło doceniona za promocję polskiej nauki

Prof. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki znalazła się na podium wojewódzkiego finału plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” Osobowość Roku w kategorii Nauka. Pani Profesor została nominowana do nagrody za zasługi na polu promocji Polski oraz środowiska naukowego Wrocławia na arenie wydarzeń międzynarodowych. W prestiżowym plebiscycie zdobyła trzecie miejsce otrzymując 547 głosów.

Prof. Marta Misiuk-Hojło specjalizuje się w leczeniu jaskry, prowadzi także badania naukowe nad zagadnieniami związanymi z zapaleniami błony naczyniowej oraz zwyrodnieniem siatkówki związanym z wiekiem. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie okulistyki dla województwa dolnośląskiego, przewodniczącą Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także członkiem Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego.

 
Co 6 przeszczep serca w Polsce wykonują lekarze z USK

Co 6 przeszczep serca w Polsce wykonują lekarze z USK

10 pacjent Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego otrzymał szansę na drugie życie, dzięki udanej transplantacji serca. Narząd dla 65-letniego pacjenta przyleciał do Wrocławia aż z województwa zachodniopomorskiego dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, która udostępniła swój śmigłowiec. Inaczej nie byłoby możliwe dokonanie transplantacji - operacji, w której decydującą rolę gra czas. Cały proces trwający od pobrania narządu od dawcy do momentu wszczepienia go biorcy nie może trwać dłużej niż 4 godziny.

W 2021 r. co szósty przeszczep serca w Polsce odbył się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. USK to szósty ośrodek medyczny w kraju, który może wykonywać transplantacje serca. Pozytywną decyzję w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia wydało niecałe pięć miesięcy temu, na początku lutego br. Trzy tygodnie później, 25 lutego przeprowadzono pierwszy przeszczep w historii Wrocławia. Nowe serce otrzymał wówczas 26-letni mężczyzna. Od tego czasu zespół specjalistów z wrocławskiego szpitala przeprowadził już 10 udanych transplantacji.

To już druga akcja lotniczego transportu serca, która udała się dzięki natychmiastowej pomocy Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Poprzednim razem, w lutym br., funkcjonariusze policji serce dla oczekującej w USK pacjentki przywieźli śmigłowcem z województwa mazowieckiego.

Dane Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant":

- liczba przeszczepień serc (2021 r.): 64

- liczba osób oczekujących na przeszczepienia (maj 2021): 403

KRÓTKA HISTORIA

- 3 grudnia 1967 r. - pierwsza udana transplantacja serca na świecie, którą wykonał w Kapsztadzie zespół południowoafrykańskiego chirurga dr Christiaana Nethlinga Barnarda

- 4 stycznia 1969 r. - pierwsza nieudana transplantacja serca w Polsce, przeprowadzona w Łodzi przez prof. Jana Molla i prof. Antoniego Dziatkowiaka

- 5 listopada 1985 r. - pierwsza udana transplantacja serca w Polsce, wykonana w ówczesnym Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu przez zespół prof. Zbigniewa Religi

- 25 lutego 2021 r. - pierwsza udana transplantacja serca na Dolnym Śląsku, wykonana w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny we Wrocławiu

- 27 lutego 2021 r. - druga udana transplantacja serca na Dolnym Śląsku, wykonana w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny we WrocławiuFoto KWP we Wrocławiu

Film: KWP w Poznaniu, KWP w Szczecinie, KWP we Wrocławiu :
https://policja.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-366238.mp4.
 
Eksperci z USK na VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

Eksperci z USK na VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

14 czerwca rusza VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress) w Katowicach, który po raz pierwszy po pandemicznej przerwie odbędzie się częściowo na żywo. W dyskusjach weźmie udział ponad 200 prelegentów, znanych specjalistów reprezentujących kilkanaście dyscyplin medycznych, wśród których znajdują się rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski, prof. Alicja Chybicka i prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK oraz dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Piotr Pobrotyn. Nie zabraknie także przedstawicieli świata nauki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych - w tym zrzeszających pacjentów - oraz gospodarki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego, finansów i rynku ubezpieczeniowego.

Ideą przewodnią Kongresu są kluczowe wyzwania dla sektora medycznego: terapeutyczne, jak i organizacyjno-finansowe, istotne dla kształtowania się systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Tegoroczna edycja Kongresu będzie trwała 3 dni od 14 do 16 czerwca 2021..

Rektor UMW, prof. Piotr Ponikowski, dyrektor Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu weźmie udział w sesji nt. Polskiej Sieci Badań Klinicznych, a także w debacie „Kardiologia – sieć, program i nowe technologie”, podczas której eksperci poruszą między innymi kwestię Krajowej Sieć Kardiologicznej czy nowych technologii w kardiologii.

Prof. Alicję Chybicką oraz prof. Krzysztofa Kałwaka z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK będzie można zobaczyć w debacie poświęconej głównym kierunkom rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi, w tym terapii komórkowej i genowej CAR-T podczas debaty „Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości”.

Dyrektor Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Piotr Pobrotyn weźmie udział w debacie „Szpitale w Polsce cz.II - finansowanie”, na której prelegenci omówią zagadnienia związane z wpływem pandemii na sytuację finansową szpitali.


Pełny program VI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych można znaleźć na stronie wydarzenia: https://www.hccongress.pl/2021/pl/ .
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 18