Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Program badań w kierunku wykrywania raka płuc
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na realizację programu badań w kierunku wykrywania raka płuc.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Program badań w kierunku wykrywania raka płuc

Okres realizacji: lata 2021 – 2023

Całkowita wartość zadania wynosi: 361 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 361 000 zł

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
1) zwiększenie odsetka wykrywania raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
2) zwiększenie odsetka wyleczenia raka płuca (5-letnich przeżyć),
3) obniżenie umieralności na raka płuca,
4) obniżenie kosztów leczenia raka płuca w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
5) zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. 
Zakup sprzętu do przeszczepu nerek w 2021 r.
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Urologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej .

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r."

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 862 056,25 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 852 198,95 zł Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego. Udział własny USK wynosi: 9 857,30 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
2) kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem – 1szt.,
3) zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
4) urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych – 1 szt.,
5) kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt.
6) urządzenie USG Doppler – 1 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK.

Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego. 
Doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 240,96 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 996 274,75 zł

Udział własny USK wynosi: 966,21 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat USG dla intensywnej terapii – 2 szt.,
2) transcranial-Doppler wraz z wyświetlaczem, sondami i kaskiem – 1szt.,
3) bronchfiberoskop – 2 szt.,
4) respirator transportowy – 2 szt.,
5) kardiomonitor dla intensywnej terapii – 3 szt.

Otrzymane dofinansowanie jest nagrodą Ministra Zdrowia, która została przyznana dla 21 szpitali w Polsce z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019. Przyznanie nagrody uwzględniało liczbę dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice, pozwoli na wymianę zużytych aparatów, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów w tym pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepów.