Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na dofinansowanie zakupu sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023r.

 

Nazwa programu: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 

 

Nazwa zadania: Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii w 2023 r. 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  1 587 600 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 587 600 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. Aparat do znieczulenia z wyposażeniem (kompletny zestaw) – 2 szt..

2. System monitorowania pacjentów - centrale monitorujące – 1 komplet (17 szt. kardiomonitorów, 2 szt. centrale monitorujące).

 

Pozyskane aparaty do znieczulenia wraz z wyposażeniem stanowią zabezpieczenie sal operacyjnych dedykowanych na potrzeby znieczuleń pacjentów do operacji kardiochirurgicznych i wykonywania inwazyjnych procedur kardiologicznych. Na salach tych wykonywane są najbardziej zaawansowane procedury medyczne m.in. przeszczepy serca, trombektomie płucne, implantacje urządzeń do mechanicznego wspomagania serca, zabiegi TAVI , Mitra-Clip.

 

Zakupiony sprzęt w postaci systemu monitorowania pacjentów z centralami monitorującymi jest wykorzystywany w Klinice Kardiologii, w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej. System umożliwia pełną kontrolę parametrów życiowych pacjentów w stanie zagrożenia życia, umożliwia dokładne i precyzyjne pomiary – co bezpośrednio przekłada się na podejmowanie właściwych i szybkich decyzji terapeutycznych.

 
Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na dofinansowanie zakupu aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023r

 

Nazwa programu: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 

 

Nazwa zadania: Zakup aparatu do krążenia pozaustrojowego w 2023 r. 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  900 809,85 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 850 000,00 zł

Udział własny USK wynosi: 50 809,85 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. aparat do krążenia pozaustrojowego z wyposażeniem – 1 szt.

 

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi cenne doposażenie Instytutu Chorób Serca, poprawi dostęp do chirurgicznego leczenia chorób układu krążenia w szczególności ciężkich wad serca. Aparat jest wykorzystywany przy operacjach transplantacji serca.

 
Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023r.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na dofinansowanie zakupu systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r

 

Nazwa programu: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 

 

Nazwa zadania: Zakup systemu holterowskiego pomiaru ciśnienia z akcesoriami w 2023 r 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  199 800,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 199 260,00 zł

Udział własny USK wynosi: 540,00 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. Rejestrator typu holter (bez akcesoriów) – 6 szt.

2. Oprogramowanie do analizy - 1 szt.

 

Zakupiony sprzęt pozwoli na diagnostykę i monitorowanie efektów leczenia nadciśnienia tętniczego naszych pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Będzie miał wykorzystanie w poradni specjalistycznej kardiologicznej i hipertensjologicznej, dodatkowo u pacjentów hospitalizowanych z problemami nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza opornego na leczenie.

 
Zakup aparatury/sprzętu medycznego Aparta RTG

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dotację celową na zakupy inwestycyjne z realizacją w 2023

 

Nazwa zadania: Zakup aparatury/sprzętu medycznego 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  499 380,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 474 975,00 zł

Udział własny USK wynosi: 24 405,00 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1) Aparat RTG -1 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Pracowni Diagnostyki Radiologicznej w lokalizacji Strzelin ul. Wrocławska 46.

 

Zakupiony w ramach ww. zadania cyfrowy aparat rentgenowski Visaris Vision V, wersja z dwoma detektorami z dotykowym ekranem konsoli systemowej na kolumnie lampy stanowi wyposażenie Pracowni Diagnostyki Radiologicznej w Strzelinie. Jest to inwestycja, która pozwala na unowocześnienie diagnostyki oferowanej pacjentom. Dzięki modułowej konstrukcji z opcjonalną motoryzacją aparat może wykonywać szeroką gamę ogólnych i specjalistycznych obrazów radiologicznych. Nowoczesna formuła aparatu pozwoli na dokładniejsze zobrazowanie problemów zdrowotnych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 
Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia dofinansowanie na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023, w zakresie zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego.

 

Nazwa programu:Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023 

Nazwa zadania: utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego 

 

Całkowita wartość zadania wynosi:  1 212 366,53 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 129 910,98 zł

Udział własny USK wynosi: 82 455,55 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

a) Dla II Kliniki Ginekologii i Położnictwa:

1. Ultrasonograf wraz z certyfikowanym oprogramowaniem umożliwiającym przestrzenne obrazowanie 3D oraz 4D wraz z głowicami spełniającym warunki wykonywania USG eksperckiego w przypadku endometriozy, patologii płodu oraz chorób onkologicznych – 1 szt.,

2. Narzędzia laparoskopowe – 1 zestaw,

b) Dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa

3. Tor wizyjny z wyposażeniem – 1 zestaw.

Zasady leczenia niepłodności zostały określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. z 2020 r. poz. 442). Zgodnie z ww. ustawą leczenie niepłodności obejmuje m.in. diagnozowanie przyczyn niepłodności, leczenie chirurgiczne (w celu wyeliminowania zdiagnozowanych chorób mających wpływ na płodność) i zabezpieczenie płodności na przyszłość.

 

Dedykowany sprzęt pozwoli na istotną poprawę diagnostyki pacjentek w II Klinice Ginekologii i Położnictwa. Dzięki aparatowi USG będzie można dokładnie wykonać badania drożności jajowodów i przeprowadzić diagnostykę ultrasonograficzną zarówno przed zajściem w ciążę, jak też monitorować późniejszy przebieg ciąży. Otrzymane narzędzia laparoskopowe pozwolą skrócić czas oczekiwania na przyjęcie do Kliniki celem wykonania zabiegów laparoskopowych będących istotnym elementem diagnostyki i leczenia niepłodności.

 

Wnioskowany sprzęt (tor wizyjny do laparoskopii wraz z resektoskopem) zwiększy możliwości realizacji Programu oraz zwiększy dostępność do wysokiej jakości kompleksowej opieki w szeroko pojętym obszarze zdrowia prokreacyjnego, z uwzględnieniem wszystkich jego aspektów, w szczególności świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Zastosowanie sprzętu poprawi m.in.:

a) ocenę anatomii żeńskiego układu rozrodczego (drożność jajowodów, prawidłowość jamy macicy)

b) diagnostykę i leczenie niepłodności związanej z endometriozą – pełen zakres badań i zabiegów;

c) diagnostykę i leczenie czynnika jajowodowego;

d) diagnostykę i leczenie czynnika macicznego (mięśniaki macicy, wady macicy, polipy endometrialne, zrosty wewnątrzmaciczne) – pełen zakres badań i zabiegów.

Sprzęt pozwoli na skrócenie czasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych takich, jak histeroskopia operacyjna (np. usuwanie zrostów, polipów, mięśniaków, korekta wad macicy) czy laparoskopia operacyjna (np. wyłuszczanie mięśniaków oraz torbieli jajników, uwalnianie zrostów).

 

Ponadto sprzęt pozwoli na zastosowanie i rozwinięcie technik, które umożliwią zabezpieczenie płodności na przyszłość, np. u pacjentek poddanych leczeniu onkologicznemu („oncofertility”).

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 5

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg