Program Narodowego Centrum Krwi
Program Leczenia Chorych na Hemofilię

 

Telefony do konsultacji :

 

Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

w godz. 7:30-15.00   -    tel. 71 733 2700

w godz. 15.00-7:30   -    kom. 885 852 282

 

 

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

 

w godz. 7:30-15.00   -    tel. 71 784 2580

w godz. 15.00-7:30   -    lekarz dyżurny  -   kom. 515 038 860.