Usługi świadczone przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny

 

 

 

Kliniki

 

ul.Borowska 213

 


 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Instytut Chorób Serca

Klinika Kardiochirurgii

Klinika Kardiologii

Zakład Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego

Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia

Zespół Fizjoterapeutów

Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej
Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
Gastroenterologii i Hepatologii
Ginekologii, Położnictwa
Ginekologii, Położnictwa I
Medycyny Ratunkowej - SOR
Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Nefrologii Pediatrycznej
Neonatologii
Neurochirurgii
Neurologii
Okulistyki
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Reumatologii i Chorób Wewnętrznych
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersyteckie Centrum Urologii
Uniwersyteckie Centrum Diagnostyki Obrazowej - Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii

 

 

ul. M.Curie-Skłodowskiej, ul.Chałubińskiego, ul.Pasteura

 


 

II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Geriatrii
Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Psychiatrii
Uniwersyteckie Centrum Diagnostyki Obrazowej - Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
 

 

 

 

Pracownie i Laboratoria

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział Rehabilitacji
EMG
Endoskopii
Kapilaroskopii
pH-metrii i Manometrii
Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji
Videoendoskopowa/Videostroboskopowa
 

 

 

Podstawowa

Opieka Zdrowotna


Poradnia POZ - Internistyczna

Poradnia POZ - Pediatryczna 

 

Poradnia Medycyny Pracy

 

 

Poradnie

specjalistyczne


Chirurgii Klatki Piersiowej
Chorób Naczyń
Chirurgii Onkologicznej
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Diabetologiczna
Elektrostymulacji Serca
 
Hematologiczna
Kardiochirurgiczna
Kardiologiczna
Nefrologiczna
Nefrologiczna dla dzieci
Neonatologii
Neurochirurgii
Neurologiczna
Okulistyczna
Okulistyki Dziecięcej
Onkologiczna
Osteoporozy
Otolaryngologiczna
Proktologiczna
Reumatologiczna
Transplantacji (Kl. Chir. Nacz.)
Transplantacji nerek
Urazowo-Ortopedyczna
Urologiczna
 
Poradnie Ginekologiczne
Ginekologiczno-Położnicza