Dokumenty formalne


Status prawny

 

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Adres: ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

 

Regon: 000289012

NIP: 898-18-16-856

Księga rejestrowa Wojewody Dolnośląskiego: 000000018589

KRS: 0000136478

Status: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Podstawy prawne funkcjonowania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ze zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 537 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r., poz. 576 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019r., poz. 993 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 849 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 499 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1127 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)
 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu.

Statut

Statut USK (tekst jednolity) z dnia 28.06.2023

 

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny USK


Struktura USK


Zarządzenie nr 66 USK


Zarządzenie nr 79 USK


Uchwała nr 108 Rady Społecznej USK


Regulamin Instytutu Chorób Serca

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg