Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 27.04.2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.11.03.00-00-0150/22-00/123/2023/467 pn. „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: 4. Wsparcie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, oś priorytetowa XI REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 145 482,36 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 000 000,00 PLN. Projekt realizowany jest w 100% ze środków EFRR.

 

 
Głównym celem projektu jest wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 poprzez wzmocnienie zdolności reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz poprawa jakości leczenia i dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia w obszarze transplantologii.

Celami szczegółowymi projektu są:

1.         Wsparcie kryzysowych działań naprawczych Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii udzielającego specjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie transplantacji serca.

2.            Polepszenie standardu świadczenia specjalistycznych usług zdrowotnych.

3.            Skrócenie czasu oczekiwania na kompleksową diagnostykę i leczenie.

4.            Poprawa dostępu pacjentów do infrastruktury ochrony zdrowia w obszarze transplantacji serca.

5.            Zwiększenie nadzoru nad stanem zdrowia pacjentów Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii poprzez stworzenie odpowiednich warunków do izolacji pacjentów.

 

Zakres projektu obejmuje m.in. wykonanie następujących zadań: 

          ·     Działania informacyjno - promocyjne

          ·     Zakup sprzętu medycznego

          ·    Zakup sprzętu informatycznego

          ·     Roboty budowlane

Projekt przewiduje doposażenie Szpitala w następujący sprzęt i  aparaturę medyczną:

-     łóżka do sali wzmożonego nadzoru + materac przeciwodleżynowy (10 szt.),

-     łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi i wagą (10 szt.),

-     system monitorowania zawierający 24 monitory oraz dwie centrale monitorujące,

-     przenośny („wyjazdowy”) aparat UKG, wysokiej jakości, wyposażony w głowice do badania przezklatkowego i przezprzełykowego,

-     pojazd uprzywilejowany przystosowany do przewozu zespołu wyjazdowego wraz ze sprzętem do transportu pobranego serca,

-     urządzenie do odzyskiwania krwi z pola operacyjnego,

-     zestaw narzędzi chirurgicznych dla zespołu przeszczepiającego i wyjazdowego,

-     monitor „wyjazdowy” z rzutomierzem,

-     kieszonkowy detektor przepływu (Doppler),

-     aparat USG,

-     stół operacyjny,

-     tor wizyjny,

-     analizator multipleksowy do typowania antygenów zgodności tkankowej oraz monitorowania przeciwciał przeciwko antygenom HLA dawcy wraz z materiałami zużywalnymi pozwalającymi na uruchomienie procedur,

-     kolumny anestezjologiczne (2 szt.),

-     skaner preparatów histopatologicznych i immunofluorescencyjnych,

-     mikroskop fluorescencyjny,

-     mikroskop odwrócony,

-     szafa endoskopowa na 4 aparaty,

-     aparat USG z głowicą przezprzełykową,

-     bodypletyzmograf,

-     krzesło transportowe z wyposażeniem,

 

W związku z realizacją Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0150/22-00/123/2023/467 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia  informatycznego pozwalającego na przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

-              specjalnego adresu e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-              formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg