Zakup sprzętu do przeszczepu nerek w 2021 r.
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Urologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej .

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r."

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 862 056,25 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 852 198,95 zł Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego. Udział własny USK wynosi: 9 857,30 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
2) kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem – 1szt.,
3) zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
4) urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych – 1 szt.,
5) kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt.
6) urządzenie USG Doppler – 1 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK.

Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego.