Doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 240,96 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 996 274,75 zł

Udział własny USK wynosi: 966,21 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat USG dla intensywnej terapii – 2 szt.,
2) transcranial-Doppler wraz z wyświetlaczem, sondami i kaskiem – 1szt.,
3) bronchfiberoskop – 2 szt.,
4) respirator transportowy – 2 szt.,
5) kardiomonitor dla intensywnej terapii – 3 szt.

Otrzymane dofinansowanie jest nagrodą Ministra Zdrowia, która została przyznana dla 21 szpitali w Polsce z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019. Przyznanie nagrody uwzględniało liczbę dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice, pozwoli na wymianę zużytych aparatów, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów w tym pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepów.