Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu w dniu 28 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0208/21 pn. „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowita wartość projektu wynosi: 29 636 517,63 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 26 394 588,00 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 22 435 399,80 PLN

Dotacja celowa: 3 959 188,20 PLN


Głównym celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, wynikających z obowiązujących przepisów. Zdefiniowany dla projektu cel przyczyni się również do wyrównania dostępu do zasobów ochrony zdrowia i polepszenia stanu zdrowia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych na potrzeby pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte korzyści i cele długoterminowe, do których należą:
- Wzrost dostępności usług medycznych i poziomu bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów.
- Poprawa jakości wykonywanych zabiegów.
- Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa.
- Poprawa wizerunku służby zdrowia, jako sektora dążącego do podnoszenia komfortu pacjenta i profesjonalnej obsługi medycznej.
- Poprawa wizerunku szpitala, jako podmiotu dążącego do podnoszenia komfortu pacjenta i profesjonalnej obsługi medycznej.
- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej województwa dolnośląskiego.

Zakres projektu obejmować będzie doposażenie w sprzęt medyczny Centrum Chorób Serca:
1. Echokardiograf z zestawem głowic, w tym głowicą przezprzełykową 3/4D;
2. System do pozaustrojowego wspomagania pracy serca i płuc;
3. Cyfrowy angiograf stacjonarny jednopłaszczyznowy;
4. 1,5 teslowy aparat rezonansu magnetycznego;
5. Dwuenergetyczny tomograf komputerowy;
6. Cyfrowy system ultrasonograficzny do wysokiej jakości badań układu sercowo-naczyniowego z zestawem głowic.

Dodatkowo w ramach inwestycji zostaną wykonane niezbędne prace adaptacyjne polegające na pracach budowlanych na potrzeby montażu cyfrowego angiografu stacjonarnego jednopłaszczyznowego, 1,5 teslowego aparatu rezonansu magnetycznego i dwuenergetycznego tomografu komputerowego.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0208/21 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

- specjalnego adresu e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
nieprawidlowosci.mfipr.gov.pl

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg