Poradnie

Poradnie specjalistyczne przy ul. Borowskiej 213
Poradnia Rejestracja
Telefoniczna

Rejestracja do poradni


ul.Borowska 213, Budynek H, parter, pok. 1.36

71 733 1600

Proktologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 46

71 733 1600

Chorób Naczyń


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 117, 118

71 733 1600

Chirurgii Ogólnej


ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 142

71 733 1600

Chirurgii Onkologicznej


ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 58

71 733 1600

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 56, 57

71 733 1600

Chirurgii Dziecięcej


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 1.02a

71 733 1600

Chorób Metabolicznych


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 139

71 733 1600

Diabetologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 20, 23

71 733 1600

Gastroenterologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 139

71 733 1600

Ginekologiczna dla dziewcząt


ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 47

71 733 1600

Ginekologiczno-Położnicza


ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 47, 50

71 733 1600

Ginekologii onkologicznej


ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 50

71 733 1600

Hematologiczna


ul.Borowska 213, Budynek FA, 5 piętro, pok. 6.29, 6.55

71 733 1600

Kardiologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.135

71 733 1600

Kardiologiczna - Stymulacji Serca


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.133

71 733 1725

Kardiochirurgiczna


ul.Borowska 213, Budynek A FA, 2 piętro, pok.3.35

71 736 4155

Leczenia Bólu


ul.Borowska 213, Budynek J, 2 piętro, pok. 3.22, 3.23, 3.29, 3.31

71 733 1756

Nefrologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,pok. 119, 126, 127

71 733 1703

Transplantacji Nerek


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 119, 126, 127

71 733 1703

Nefrologii Pediatrycznej


ul.Borowska 213, Budynek L, I piętro, pok.45

71 733 1626

Neonatologiczna


ul. Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 40

71 733 1626

Angiologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 118, 120

71 733 1600

Neurochirurgii


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 53

71 733 1600

Neurologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 4

71 733 1600

Okulistyczna


ul.Borowska 213, Budynek FA, parter, pok. 51

71 733 1600

Onkologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.1.02A, 53, 58

71 733 1600

Osteoporozy


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.131, 132

71 733 1600

Otolaryngologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.110

71 733 1600

Otolaryngologiczna dla Dzieci


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 110

71 733 1600

Poradnia Medycyny Pracy


ul. Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok. 103, 104

71 733 1709

Reumatologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.131, 132

71 733 1600

Transplantacji


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.117

71 733 1600

Urazowo-Ortopedyczna


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 5, 9

71 733 1600

Urologiczna


ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.136, 139

71 733 1600

Urologiczna Dziecięca


ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 1.02d

71 733 1600

Poradnie specjalistyczne przy ul. Chałubińskiego:
Poradnia Rejestracja
Telefoniczna

Poradnia Przykliniczna Dermatologiczna


ul. Tytusa Chałubińskiego 1

71 784 2296

Poradnia Przykliniczna Chirurgii Plastycznej


ul. Tytusa Chałubińskiego 1

71 784 2296

Poradnia Przykliniczna Alergologiczna


ul. Tytusa Chałubińskiego 1a

71 784 2544

Poradnia Przykliniczna Chorób Zakaźnych


ul. Tytusa Chałubińskiego 2

71 770 3159

Poradnia Przykliniczna Alergologiczna dla Dzieci


ul. Tytusa Chałubińskiego 2a

71 770 3125


71 733-16-16


po g. 14.30 71 733-16-26

Poradnia Przykliniczna Kardiologiczna Dziecięca


ul. Tytusa Chałubińskiego 2a

71 770 3125


71 733-16-16


po g. 14.30 71 733-16-26

Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna Dziecięca


ul. Tytusa Chałubińskiego 2a

71 770 3125


71 733-16-16


po g. 14.30 71 733-16-26

Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna Dziecięca


ul. Tytusa Chałubińskiego 2a

71 770 3125


71 733-16-16


po g. 14.30 71 733-16-26

Poradnie specjalistyczne przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej:
Poradnia Rejestracja
Telefoniczna

Poradnia Przykliniczna Gastroenterologiczna i Zaburzeń Metabolicznych dla Dzieci


ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52

71 770 3057

Poradnia genetyczna


ul. Marii Curie-Skłodowskiej 50/52

71 784 2725

Poradnie specjalistyczne przy ul. Pasteura:
Poradnia Rejestracja
Telefoniczna

Poradnia Przykliniczna Hematologiczna


ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4

71 784 2641

Poradnia Przykliniczna Transplantacji Szpiku


ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4

71 784 2641

Poradnia Przykliniczna Diabetologiczna


ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4

71 784 2641

Poradnia Przykliniczna Endokrynologiczna


ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 4

71 784 2641


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg