Doświadczenie zawodowe i naukowe zespołu

Zespół Kliniki Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej ma bogate doświadczenie w stosowaniu technik małoinwazyjnych dzięki przebytym licznym stażom, kursom i udziale w wielu zjazdach krajowych i zagranicznych poświęconych tej tematyce.


Kierownik Kliniki prof. dr hab. Jerzy Rudnicki w latach 1984, 1986 i 1988 trzykrotnie przebywał na miesięcznych stażach w zakresie chirurgii odbytu i jelita grubego w Poliklinice Proktologicznej w Dreźnie kierowanej przez prof. Knocha, jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie, zapoznając się z najnowszymi metodami diagnostyki i leczenia schorzeń jelita grubego.

Rezultatem tego pobytu było wprowadzenie do Kliniki, w której pracował, nowoczesnej endoskopowej diagnostyki schorzeń odbytu i jelita grubego oraz ambulatoryjnych zabiegów proktologicznych. W ostatnich latach rozpoczął badania nad zastosowaniem klejów tkankowych w leczeniu przetok okołoodbytniczych. Także staże w latach 1980 i 1981 w zakresie chirurgii ogólnej i endoskopowej w St. Maria Regionalspital w Visp (Szwajcaria), gdzie poznał nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zaowocowały wprowadzeniem wielu procedur proktologicznych w klinice. Przez ponad 20 lat był kierownikiem Poradni Proktologicznej przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Po odbytych szkoleniach na temat wykonywania zespoleń jelitowych przy pomocy krążków biofragmentalnych Valtrac, w Warszawie (1994r.), Ischgl (1996) i Turku (1998) rozpoczął wykonywanie tego rodzaju zespoleń w praktyce klinicznej jako jeden z pierwszych w Polsce. Następnie we współpracy z Katedrą Fizjologii Zwierząt Akademii Rolniczej we Wrocławiu (prof. Zawadzki, prof. Romański) zapoczątkował badania doświadczalne na świniach określające aktywność mioelektryczną jelita cienkiego po wykonaniu zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi. Badania te wzbudziły duże zainteresowanie wielu ośrodków na świecie.

Efektem tych badań była praca habilitacyjna. Po habilitacji nadal kontynuuje badania nad motoryką przewodu pokarmowego oraz rolą układu cholinergicznego w kontroli aktywności mioelektrycznej jelita biodrowego przed i po wykonaniu zespoleń. Przedmiotem wspólnych badań doświadczalnych są także badania parametrów fermentacji treści jelita i wytwarzanie gazów przez florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

Współpracuje także z Politechniką Wrocławską, Zakładem Naukowo-Dydaktycznym Wytrzymałości Materiałów, prowadząc badania wytrzymałości zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi sposobami, tj. przy pomocy staplera okrężnego, krążka biofragmentalnego i szycia ręcznego. Efektem tej współpracy były liczne prace naukowe. Po habilitacji rozpoczął badania nad skonstruowaniem specjalnego, teflonowego krążka wszywanego do sztucznego odbytu, zapobiegającego licznym powikłaniom pooperacyjnym (zwężenia, wypadanie i stany zapalne sztucznego odbytu).

W 1991 roku uczestniczył w szkoleniu w zakresie chirurgii laparoskopowej, organizowanym w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Poznaniu, następnie w szkoleniu w Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1992 roku. Od tego momentu zabiegi metodą laparoskopową zostały wprowadzone do Kliniki, w której cholecystektomia laparoskopowa jest wykonywana rutynowo. W 2006 roku uczestniczył w Paryżu oraz w 2009r w Cleveland Clinik na Florydzie w warsztatach chirurgicznych technik laparoskopowych i staplerowych. W ramach współpracy międzyklinicznej przebywał wielokrotnie na stażach i szkoleniach w klinikach i szpitalach czołowych ośrodków chirurgicznych w Czechach (Praga, Brno, Hradec Kralowe, Jiczin) i Niemczech (Bochum, Drezno, Gorlitz).
Zespół Kliniki stanowią doświadczeni asystenci pracujący dotychczas w klinikach chirurgicznych naszej Akademii Medycznej. Trzon Kliniki pochodzi z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Pozostali pracowali w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej.

Dr med. Jarosław Wierzbicki pracował w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej przez 20 lat. Ma bardzo duże doświadczenie w endoskopii. Pełni także funkcję kierownika Centralnej Endoskopii Centrum Klinicznego AM. Posiada specjalizację z chirurgii i gastroenterologii.

Dr med. Dariusz Rychlewski pracował 6 lat w III Klinice Chirurgii, a następnie przez 11 lat w I Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej. Doktorat obronił w 1990 roku na temat „Bezpośrednie i odległe wyniki chirurgicznego leczenia przewlekłego zapalenia wątroby odnerwieniem tętnicy wątrobowej”. Jest autorem 29 prac naukowych.

Lek. med. Paweł Piekarz pracował na etacie rezydenckim w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej a następnie w Poradni Proktologicznej Przychodni ASK. Jest doświadczonym endoskopistą. Przeszedł także przeszkolenie w Berlinie na temat technik laparoskopowych. Jest autorem 9 publikacji.

Lek. med. Marek Ściebura pracował przez 21 lat w w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Ma na ukończeniu pracę doktorską na temat zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami. Ma duże doświadczenie w operacjach laparoskopowych i proktologicznych.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg