Klinika Neurologii

Kierownik Kliniki prof. dr hab. Ryszard Podemski
Oddziały

Oddział Kliniczny Neurologiczny

Pododdział udarowy

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, III piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3100

(71) 734-3109


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3180
Lekarz Dyżurny (71) 734-3190

Usługi medyczne

Klinika Neurologii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


  • Chorób naczyniowych mózgu (Pododdział Udarowy)
  • Chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane)
  • Zespołów pozapiramidowych, otępiennych i zaburzeń wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia)
  • Chorób nerwowo-mięśniowych

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

  • Wysokospecjalistyczna, elektrofizjologiczna diagnostyka schorzeń układu nerwowego (EEG, EMG, ENG), ze szczególnym uwzględnieniem badań potencjałów wywołanych (PW)
  • Polisomnografia, diagnostyka okulograficzna, wideometria
  • Akustyczna analizy zaburzeń mowy w chorobach układu nerwowegoPracownie działające przy Klinice

• Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej (Pracownia Elektroencefalografii, Pracownia Elektromiografii, Pracownia Polisomnografii) - tel. - (71) 734-31-30
• Pracownia Potencjałów Wywołanych – tel. (71) 734-31-21
• Pracownia Akustycznej Analizy Mowy – tel. (71) 734-31-45
• Pracownia Neuropsychologii - tel. (71) 734-31-45


Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

prof. dr hab. Ryszard Podemski


Zespół Kliniki
dr Sławomir Budrewicz
dr Maria Ejma
dr Ewa Gruszka
dr Magdalena Koszewicz
dr Renata Martynów-Medoń
dr hab. Bogusław Paradowski
dr Anna Pokryszko – Dragan
lek. Konstanty Gurański
dr Ewa Kosiorowska-Gawron
lek. Michał Paradowski
lek. Mieszko Zagrajek
dr Halina Bielecka
lek. Krzysztof Jadanowski
lek. Paweł Urbanowski
dr hab. Małgorzata Bilińska
dr Krzysztof Słotwiński
 
Rezydenci
lek. Aleksandra Szczepańska
lek. Magdalena Pytel
lek. Justyna Chojdak-Łukasiewicz
lek. Anna Dołgan
lek. Jacek Haas
lek. Anna Hofman
lek. Beata Konieczny-Wilczek
lek. Anna Krupińska-Dulemba
lek. Monika Lesiak
lek. Aleksandra Loster-Niewińska
lek. Marta Nowakowska-Kotas
lek. Magdalena Pytel
lek. Anna Robaczewska
lek. Monika Służewska-Niedzwiedź
lek. Małgorzata Szymczyk
lek. Wojciech Fortuna


Historia Kliniki

Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu została powołana do życia z początkiem 1946 r., w ocalałych pomieszczeniach przedwojennej Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej przy ulicy Bujwida 44. Organizatorem i pierwszym kierownikiem wrocławskiej Kliniki Neurologii była prof. Stanisława Falkiewiczowa, która pełniła tę funkcję w latach 1946-1947, 1949-1951 oraz 1968-1971. Kolejni Kierownicy, którzy nawiązywali do tradycji neurologii lwowskiej okresu międzywojennego, to: doc. Leopold Jaburek (1947-1949), prof. Rudolf Arend (1951-1968) oraz prof. Andrzej Brzecki (1971-1991). Od października 1991 r. kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii jest prof. Ryszard Podemski.

W dniu 01 stycznia 1972 r. w Katedrze Neurologii utworzono Samodzielną Pracownię Neuroelektrofizjologii Klinicznej. Jej organizatorem i pierwszym Kierownikiem była prof. Anna Rudkowska-Brzecka. Od 1990 r. funkcję tę pełni dr hab. Małgorzata Bilińska.

W swojej powojennej historii Klinika Neurologii trzykrotnie zmieniała lokalizację: z ulicy Bujwida została przeniesiona do Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Kraszewskiego, następnie, w 1968 roku – do Szpitala Specjalistycznego przy ul. Traugutta, a od 2007 r. znajduje się w Akademickim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego przy ul. Borowskiej.

Główne tematy badań

• Zastosowanie metod elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem badań potencjałów wywołanych.
• Akustyczna analiza zaburzeń mowy w chorobach układu nerwowego.
• Klinika, patogeneza, patomorfologia i epidemiologia zespołów otępiennych.
• Zaburzenia wyższych czynności nerwowych (neuropsychologia).
• Postępy diagnostyki i terapii chorób nerwowo mięśniowych.


Ważniejsze Publikacje z ostatnich 5 lat :
1. S. Budrewicz, K. Słotwiński, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease trated with L-Dopa. In: Structures - Waves - Human Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 127 - 132.

2. R. Podemski, M. Bilińska, M. Ejma, M. Koszewicz, R. Martynów, S. Budrewicz: Application of Magnetic Resonance Imaging (MRI), Brainstem Auditory Evoked Potentials (BAEPs) and Blink Reflex (BR) in identification of disseminated Demyelinating Lesions in Brain. In: Structures - Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 157 - 166.

3. A. Brzecka, M. Ejma, R. Podemski, R. Jankowska, E. Kusińska: Function of central nervous system evaluated by different types of evoked potentials in patients with obstructive sleep apnea syndrome. In: Structures - Waves -Health (ed. R. Panuszka), Polish Acoustical Society, Kraków 2003, Vol. 12, 2, 17 - 26.

4. A. Pokryszko-Dragan, K. Słotwiński, R. Podemski: Modality-specific changes in P 300 parameters in patients with dementia of Alzheimer type. Med.Sci.Monit. 2003, 9,130-134.

5. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski: Ekspresja receptora Fas na limfocytach krwi obwodowej we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. Pol. Merk. Lek. 2003, 14, 421 - 424.

6. M. Bilińska, I. Frydecka, R. Podemski, E. Gruszka: Fas expression on T cells and sFas in relapsing - remitting multiple sclerosis. Acta Neurol. Scand. 2003, 107, 387-393.

7. D. Boćko, M. Bilińska, T. Dobosz, M. Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, E. Gruszka, I. Frydecka: Lack of Association between an Exon 1 CTLA-4 Gene Polymorphism A(49)G and Multiple Sclerosis in Polish Population of the Lower Silesia Region. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2003, 51, 201-205.

8. M. Bilińska, I. Frydecka, L. Noga, T. Dobosz, M. Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, Pokryszko-Dragan: Progression of multiple sclerosis is associated with exon 1CTLA-exon gene polymorphism. Acta Neurol Scand 2004, 108, 67 – 71.

9. Budrewicz S., Słotwiński K., Koszewicz M., Podemski R., Bilińska M.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysic in patients with advanced Parkinson’s disease. W: Structures-Waves- Human Health (ed. R. Panuszka), Kraków, Polish Acoustical Soc. 2004, 13, 9-14.

10. B. Paradowski, M. Zagrajek: Epilepsy in the middle-aged and elderly people: A three-year observation. Epileptic Disord. 2005, 7, 91 – 95.

11. Paradowski B, Maciejak A.: TOAST classification of subtypes of ischaemic stroke; Diagnostic and therapeutic procedures in stroke. Cerebrovasc. Dis. 2005, 20, 319-324.

12. S. Budrewicz, K. Słotwiński, A. Brzecka, R. Podemski, M. Koszewicz: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease. W: Structures-Waves-Human health (ed. R. Panuszka), Vol.XIV, 2, 22-25. Polish Acoustical Society, Kraków 2005.

13. R. Podemski, K. Słotwiński, A. Brzecka, K. Gurański, M. Ejma, R. Martynów-Medoń:
The acoustic speech analysis in the patients with obstructive sleep apnea syndrome. In:
Works on Acoustical and Health Care Engineering (ed. R. Panuszka, M.W.Dobry, M.
Iwaniec). Polish Acoustical Society, Kraków 2005, pp. 86 – 96.

14. A. Kosmaczewska, M. Bilińska, L. Ciszak, L. Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R.
Podemski, I. Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+
T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple
sclerosis (MS) J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146.

15. A. Kosmaczewska, M. Bilińska, L. Ciszak, L. Noga, E. Pawlak, A. Szteblich, R.
Podemski, I. Frydecka.: Different patterns of activation markers expression and CD4+
T-cell responses to ex vivo stimulation in patients with clinically quiescent multiple
sclerosis (MS) J.Neuroimmunol. 2007 Vol.189 no.1-2; s.137-146.