Klinika Kardiologii


Sekretariat Kliniki Kardiologii
Budynek H, II pietro, pokój 3.46
tel. 71 736 42 58


Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch


Oddział Kliniczny Kardiologii

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch

zastępcy:

prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala
dr hab. Robert Zymliński

 

 

- Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 1

  Koordynator: dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

- Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej 2

  Koordynator: dr Hanna Szczepanik-Osadnik
  Lekarz oddziału: dr Anna Kamila Woźnicka

- Obszar Zaburzeń Rytmu Serca

  Koordynator: dr Krzysztof Nowak

- Obszar Niewydolności Serca

  Koordynator: dr Adam Kołodziej

- Obszar Wad Wrodzonych i Nadciśnienia Płucnego

  Koordynator: dr Ewa Mroczek

- Pracownia Hemodynamiki

  Kierownik: doc. Wiktor Kuliczkowski

- Pracownia Elektrofizjologii i Telemedycyny

  Kierownik: dr Krzysztof Nowak

- Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia

  Kierownik: dr Krzysztof Aleksandrowicz

- Ośrodek Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

  Kierownik: dr hab. Robert Zymliński

- Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej

  Koordynator: dr hab. Robert Zymliński

- Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

  Koordynator: dr hab. Jan Biegus

 

 

Aktualnie pracujący lekarze rezydenci:
  Lek. med. Paweł Franczuk
  Lek. med. Grzegorz Golański
  Lek. med. Karolina Grześkowiak
  Lek. med. Marta Nogaj-Rdzanek
  Lek. med. Olena Kostiuk
  Lek. med. Oscar Rakotoarison
  Lek. med. Brunon Tomasiewicz
  Lek. med. Anna Węgrzyn-Witek
  Lek. med. Michał Zieliński 
  Lek. med. Weronika Lis
  Lek. med. Jerzy Rychlewski
  Lek. med. Krzysztof Górniak
  Lek. med. Adam Serafin
  Lek. med. Jędrzej Reczuch
  Lek. med. Konrad Reszka  
  Lek. med. Mateusz Guzik
  Lek. med. Wojciech Kosowski
  Lek. med. Dawid Bednarczyk
  Lek. med. Piotr Łagosz
  Lek. med. Marek Dąbrowski
  Lek. med. Daiwa Wilczewska
  Lek. med. Irena Wolińska
  Lek. med. Katarzyna Trojnar
  Lek. med. Monika Tomaka
  Lek. med. Mikołaj Mikołajczyk
  Lek. med. Magdalena Orzeł
  Lek. med. Joanna Kirsch
  Lek. med. Luiza Bulak
  Lek. med. Witold Furmanek
  Lek. med. Piotr Brzozowski


 

Kliniczny Oddział Kardiologii

jest wysokospecjalistycznym oddziałem najwyższego stopnia referencyjności oferującym najbogatszą na Dolnym Śląsku i jedną z najbogatszych w Polsce ofertę świadczeń kardiologicznych.

W skład Oddziału wchodzą: Ośrodek Intensywnej Terapii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Elektrofizjologii i Telemedycyny, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej, 2 Pododdziały Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej, Pododdziały: Zaburzeń Rytmu, Niewydolności Serca, Kardiologii Ogólnej, Wad Wrodzonych i Nadciśnienia Płucnego oraz Zakład Fizjoterapii Chorób Układu Krążenia.

W ramach Instytutu Chorób Serca Oddział ściśle kooperuje z Kliniką Kardiochirurgii z Pododdziałem transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz z Zakładem Obrazowania Układu Sercowo-Naczyniowego.

Oddział dysponuje 70 łóżkami oraz kadrą wyśmienicie wyszkolonych specjalistów.

 

Pracownia Hemodynamiki

Kierownik : Dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

Rocznik 1973, ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1998 roku. Po studiach doktorant w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Doktorat „Ocena oporności na kwas acetylosalicylowy u pacjentów z chorobą niedokrwienna serca” obronił w 2004 roku. W 2005 uzyskał specjalizację z Chorób Wewnętrznych, a w 2008 z Kardiologii. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W trakcie pracy zawodowej 5 lat przebywał w Śląskim Centrum Chorób Serca gdzie pracował w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii pod kierownictwem prof. Lecha Polońskiego i prof. Mariusza Gąsiora. Doświadczenie w pracy na oddziale kardiologii, oddziale intensywnej terapii kardiologicznej, pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii. Posiada certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz certyfikat eksperta elektroterapii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kieruje Pracownią Hemodynamiki USK we Wrocławiu od lipca 2013 roku. Od 2021 roku pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.


Lekarze Pracowni:
Dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
Dr hab. n. med. Piotr Kübler
Dr n. med. Tomasz Grzebieniak
Dr n. med. Paweł Szymkiewicz
Dr n. med. Wojciech Zimoch
Lek. med. Michał Kosowski

Zakres zabiegów wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki USK we Wrocławiu


  • Diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca, w tym:
  • koronarografia
  • ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS)
  • ocena cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (Fractional Flow Reserve, FFR)
  • optyczna tomografia koherencyjna (OCT)
  • ocena mikrokrążenia wieńcowego.
  • Leczenie inwazyjne choroby niedokrwiennej serca, w tym:
  • angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów wieńcowych powlekanych lekiem
  • rotablacja
  • zabiegi udrażniania przewlekle zamkniętych tt. wieńcowych
  • angioplastyka wieńcowa podwyższonego ryzyka z zastosowaniem wspomagania krążenia (ECMO, IABP)
  • Leczenie inwazyjne strukturalnych chorób serca, w tym:
  • przezcewnikowa zastawki mitralnej (MITRACLIP)
  • przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI)
  • Przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD II i PFO
  • zamykanie pozawałowych ubytków w przegrodzie międzykomorowej
  • zamykanie przecieków okołozastawkowych
  • przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka
  • ablacja alkoholowa przegrody międzykomorowej
  • Angioplastyka zwężeń w tętnicach nerkowych.
  • Biopsja mięśnia serca.
  • Pomiary hemodynamiczne w obrębie jam serca z oceną rzutów i oporów w krążeniu płuc-nym i systemowym również w ramach kwalifikacji do przeszczepu serca.

 

Pracownia Elektrofizjologii Inwazyjnej

Kierownik: dr n. med. Krzysztof Nowak
Pracownia oferuje szeroki zakres zabiegów ablacji arytmii oraz implantacji urządzeń wszczepialnych. Zabiegi, w ramach pobytów szpitalnych i procedur jednodniowych, wykonywane są przez zespół doświadczony specjalistów w dwóch niezależnych salach zabiegowych, które należą do najnowocześniej wyposażonych w Polsce. Istnieje również możliwość przeprowadzania zabiegów w asyście anestezjologicznej i w warunkach sali hybrydowej na bloku operacyjnym, z zabezpieczeniem kardiochirurgicznym.


Lekarze Pracowni:
Dr n. med. Marcin Dzidowski
Dr n. med. Krystian Josiak
Dr n. med. Piotr Niewiński
Dr n. med. Stanisław Tubek
Dr n. med. Tomasz Wójcik
Lek.med Anna Langner-Hetmańczuk

Przeprowadzane zabiegi elektrofizjologii inwazyjnej:
• ablacje migotania przedsionków, typowego trzepotania przedsionków, częstoskurczów przedsionkowych
• ablacje dróg dodatkowych przewodzenia przedsionkowo-komorowego w zespołach preekscytacji
• ablacje nawrotnych częstoskurczów przedsionkowo-komorowych
• ablacje częstoskurczów komorowych (w tym ablacje u pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z burzą elektryczną)
• ablacje ektopowych pobudzeń komorowych
• inwazyjne badanie elektrofizjologiczne

Wykorzystywane techniki w zabiegach ablacji:
• klasyczna ablacja RF
• krioablacja (CryoConsole, PolarX)
• systemy do trójwymiarowego mapowania elektoanatomicznego (Carto 3, Carto Prime, Rhythmia)

Przeprowadzane zabiegi implantacji urządzeń:
• stymulatorów serca jedno- i dwujamowego (PM); w tym stymulacja pęczka Hisa
• kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
• urządzeń resynchronizujących (CRT-D, CRT-P)
• podskórnych kardiowerterów-defibrylatorów (s-ICD)
• podskórnych rejestratorów pętlowych
• wymiany urządzeń wszczepialnych
Ponadto:
• leczenie powikłań związanych z obecnością urządzeń wszczepialnych, w tym zabiegi przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod w warunkach sali hybrydowej

Do Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej pacjentów w trybie pilnym i planowym można kierować:
• wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
• telefonicznie: 71/ 736 42 32 lub 71/ 736 42 30

Pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem celem ustalenia terminu, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-08.00 do sekretariatu medycznego Kliniki Kardiologii (bud. A, parter).


Pracownia Elektrofizjologii


Ośrodek Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik: Dr hab. n. med. Robert Zymliński

Z-ca Kierownika: Dr hab. n. med. Jan Biegus


Lekarze Oddziału
Dr n. med. Sylwia Nawrocka-Milward
Dr n. med. Piotr Gajewski
Lek. med. Mateusz Garus

3) Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Dr Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz uzyskała w roku 1989 dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1995 roku. Specjalizację zawodową drugiego stopnia z chorób wewnętrznych zakończyła w 1995, a z kardiologii w 1998 roku z wyróżnieniem. W latach 2004-2007 pełniła funkcję przewodniczącej Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego. W roku 2008 otrzymała akredytację w zakresie intensywnej terapii kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od 1989 roku była zatrudniona w Katedrze i Klinice Kardiologii UM we Wrocławiu, w której od 2010 roku kierowała Oddziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej. Autorka blisko 100 publikacji naukowych. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Lekarz oddziału:
Lek. med. Katarzyna Kulej-Łyko
Lek. med. Ewelina Jasic-Szpak
Lek. med. Michał Tkaczyszyn

Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Kliniki Kardiologicznej
Pododdział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej umożliwia wykonywanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w ciągu jednego dnia, bez konieczności pozostawania chorych w szpitalu.
W trakcie pobytu chorego wykonujemy wysokospecjalistyczne badania diagnostyczne:
- elektrokardiograficzną i spiroergometryczną próbę wysiłkową umożliwiającą diagnozowanie oraz ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca i niewydolności serca - 24-godzinne/wielodniowe monitorowanie ekg metodą Holtera celem kwalifikacji chorych do zaawansowanych zabiegów elektrofizjologicznych
- przeprowadzanie zabiegu kardiowersji elektrycznej KE
- 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego ABPM u chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym w połączeniu z modyfikacją leczenia i kwalifikacją do interwencyjnego leczenia nadciśnienia
- wykonywanie badań obrazowych mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych metodą rezonansu magnetycznego MRI i tomografii komputerowej CTA
- przezklatkowe i przezprzełykowe badania echokardiograficzne TTE i TEE kwalifikujące chorych do zaawansowanych procedur przezskórnych typu zamknięcie uszka lewego przedsionka LAAO, implantacji zastawki aortalnej i mitralnej (TAVI/TMVI) oraz zapinek MitraClip
- echokardiograficzną próbę dobutaminową, będącą alternatywą dla próby wysiłkowej, ponadto umożliwiającą ocenę żywotności określonego obszaru mięśnia sercowego
W najbliższym czasie planujemy również przeprowadzanie badania koronarograficznego w trybie dziennym.
Każdemu choremu zapewniamy możliwość poszerzenia diagnostyki oraz leczenie na Oddziale Klinicznym Kardiologii Kliniki Kardiologii, z którym ściśle współpracujemy.