<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-170/2019 z dnia 2019-06-18

TEMAT: Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-29 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-08-28 godzina: 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-08-28 godzina: 12:30
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 184.6 kB )
18.06.2019 JEDZ ( 82.7 kB )
18.06.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.6 kB )
18.06.2019docx file SIWZ ( 143.0 kB )
18.06.2019 Opis przedmiotu zamówienia ( 54 kB )
18.06.2019 Formularz cenowy ( 10.7 kB )
18.06.2019docx file Wzór umowy ( 34.8 kB )
09.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 148.9 kB )
09.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-I ( 513.0 kB )
19.08.2019 Modyfikacja _Formularz cenowy ( 11.3 kB )
19.08.2019 Modyfikacja_ Załącznik nr 1dane punktów poboru energii ( 13.7 kB )
19.08.2019 Odpowiedź (1) ( 64 kB )
19.08.2019 Odpowiedź (2) ( 66 kB )
19.08.2019 Odpowiedź(3) ( 633.5 kB )
20.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -4 ( 321.3 kB )
21.08.2019 KOREKTA_ Za;łącznik nr 1dane punktów poboru energii-1 ( 14.2 kB )
02.09.2019docx file Informacja o otwartych ofertach ( 612.5 kB )
02.09.2019docx file DRUK oświadczenia dla Wykonawcy ( 18.0 kB )
13.09.2019 Ogłoszenie Wyniku ( 663.5 kB )