<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-150/2019 z dnia 2019-05-31

TEMAT: Dostawa artykułów sypkich i innych spożywczych
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-06-11 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-06-11 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
31.05.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 74.3 kB )
31.05.2019docx file Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia ( 95.7 kB )
31.05.2019 Formularze cenowe- pakiety ( 19.7 kB )
31.05.2019docx file Załącznik nr 4- wzór umowy ( 29.9 kB )
11.06.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 37.5 kB )
11.06.2019docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.3 kB )
02.07.2019 Wynik postępowania ( 65 kB )