<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-39/2017 z dnia 2017-04-18

TEMAT: Dostawa stentraftów-przetarg roczny
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-05-25 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-05-25 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
18.04.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 166.5 kB )
18.04.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 83.6 kB )
18.04.2017 Załącznik nr 1- formularze cenowe ( 95.5 kB )
18.04.2017docx file Załącznik nr 4- wzór umowy komisowej ( 30.4 kB )
18.04.2017 Załącznik nr 3 -JEDZ ( 90.9 kB )
05.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 644.5 kB )
26.05.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36.5 kB )
26.05.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
02.06.2017 Wynik postępowania (1) ( 64 kB )
17.07.2017 Wynik postępowania (2) ( 64 kB )