<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-32/2017 z dnia 2017-03-28

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-05-08 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-05-08 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 604.6 kB )
28.03.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 89.9 kB )
28.03.2017 Załacznik nr 1- Formularze cenowe-pakiety ( 444.5 kB )
28.03.2017 Załącznik nr 3 -JEDZ ( 89.6 kB )
28.03.2017docx file Załacznik nr 4 - Wzór umowy komisowej ( 30.2 kB )
07.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 64 kB )
07.04.2017 Załacznik nr 1- Formularze cenowe-pakiety ( poprawione) ( 444.5 kB )
24.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 647.5 kB )