<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-32/2017 z dnia 2017-03-28

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-05-08 o godzinie 12:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2017-05-16 godzina: 12:00:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2017-05-16 godzina: 13:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
28.03.2017 Ogłoszenie o zamówieniu ( 604.6 kB )
28.03.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 89.9 kB )
28.03.2017 Załącznik nr 3 -JEDZ ( 89.6 kB )
28.03.2017docx file Załacznik nr 4 - Wzór umowy komisowej ( 30.2 kB )
07.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 64 kB )
24.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2) ( 647.5 kB )
28.04.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3) Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert. ( 77 kB )
02.05.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji ( 90.6 kB )
02.05.2017 formularze cenowe- pakiety po modyfikacji ( 443.5 kB )
04.05.2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 75.1 kB )
05.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (4) ( 648.5 kB )
09.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (5) ( 646.5 kB )
09.05.2017 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (6) ( 646.5 kB )
17.05.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 46 kB )
17.05.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
30.05.2017 Wynik postępowania nr 1 ( 65 kB )
22.06.2017 Wynik postępowania nr 2 ( 696.5 kB )
10.07.2017 Wynik postępowania nr 3 ( 669.5 kB )