<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-25/2017 z dnia 2017-03-10

TEMAT: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych
 
Termin składania ofert upływa dnia 2017-03-22 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2017-03-22 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.03.2017 ogłoszenie o zamówieniu ( 81.9 kB )
10.03.2017docx file Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( 90.2 kB )
10.03.2017docx file Załacznik nr 1- formularz cenowy ( 31.3 kB )
10.03.2017docx file Załacznik nr 4 - wzór umowy ( 29.7 kB )
22.03.2017 Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( 36 kB )
22.03.2017docx file Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej ( 20.2 kB )
19.04.2017 Wynik postępowania ( 645.5 kB )