Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 13 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0047/16 pn. "Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 831 440,67 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 315 654,50 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 3 668 306,32 PLN

Dotacja celowa: 647 348,18 PLN.

 
 
Celami ogólnymi projektu są m.in.:


- poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie chorób układu krążenia,
- zmniejszanie nierówności w zakresie stanu zdrowia,
- zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych,
- zmniejszenie skali ubóstwa w regionie,
- podniesienie jakości świadczonych usług,
- zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie,
- optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów,
- zmniejszenie kosztów ponoszonych przez społeczeństwo z tytułu kosztów leczenia, rent i zasiłków,
- poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.

 

Projekt przewiduje doposażenie szpitala w 26 szt. aparatury medycznej w postaci:

1. Aparatu USG
2. Aparatury medycznej do rejestrowania holterowskiego i prób wysiłkowych – 1 kpl., w której skład wchodzą:
- Stacja opisowa z oprogramowaniem do analizy zapisów EKG i elektrokardiograficznych badań wysiłkowych
- Rejestrator holtera
- Rejestrator ciśnienia
- Bieżnia do EKG wysiłkowego
3. Angiografu
4. Systemu elektrofizjologicznego do ablacji klasycznych
5. Aparatu RTG do zabiegów ablacji - "Ramię"
6. Przewoźnych kardiomonitorów
7. 24-godzinnych rejestratorów Holtera EKG i Holtera RR
8. Respiratorów jezdnych
9. Respiratorów stacjonarnych
10. Głowicy przezprzełykowej

 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0047/16-00/123/2017/1275 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

- specjalnego adresu e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

- formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl

 
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg