Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0059/16 pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 506 154,21 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 719 766,84 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 4 011 801,81 PLN

Dotacja celowa: 707 965,03 PLN.
  


Celami projektu są m.in.:

1. podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych skierowanych do pacjentów dotkniętych chorobami hematologicznymi, w tym nowotworami krwi, leczonymi w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku;
2. podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych pacjentów w zakresie schorzeń związanych z chorobami krwi, skierowanych w szczególności dla osób cierpiących na nowotwory krwi.
3. modernizacja infrastruktury Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, poprzez remont generalny Oddziału pobytu dziennego oraz odtworzeniem bazy łóżkowej Oddziału klinicznego hematologii i transplantacji szpiku poprzez utworzenie całodobowego odcinka D w pomieszczeniach przyziemia budynku kliniki;
4. oferowanie wysokiego poziomu badań i leczenia dla pacjentów, dotkniętych chorobami krwi, w szczególności nowotworami krwi;
5. właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej zatrudnionej w Klinice oraz wzrost komfortu jej pracy,
6. umocnienie pozycji USK, jako regionalnego lidera w leczeniu schorzeń krwi.

 

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0047/16-00/128/2017/1295 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

- specjalnego adresu e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

- formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:
https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg