Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii.

Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt

Całkowita wartość zadania wynosi: 298 478,16 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 264 654,67 zł

Udział własny USK wynosi: 33 823,49 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1. Analizator składu mleka – 1 szt.
2. System do znakowania próbek – 1 szt.
3. Chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną i szafę mroźną z czujnikiem temperatury – 2 szt.
4. Laktatory elektryczne – 10 szt.
5. Podgrzewacze do butelek/strzykawek – 6 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawnił pracę w Klinice Neonatologii oraz w otwartej na jej terenie jedynej w województwie dolnośląskim jednostce Banku Mleka Kobiecego - laboratorium umożliwiającym bezpieczne dzielenie się pokarmem kobiecym z najbardziej potrzebującymi noworodkami. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią grupę pacjentów o szczególnych potrzebach żywieniowych. Zakup analizatora składu mleka - urządzenia mierzącego zawartość makroelementów mleka oraz jego wartość energetyczną - w znaczący sposób wpłynęło na prowadzenie jak najbardziej optymalnego odżywiania, które jest jednym z kluczowych elementów terapii na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna oraz szafa mroźna z czujnikiem temperatury posłużyły do przechowywania pozyskanego od Honorowych Dawczyń mleka oraz monitorowania warunków jego przechowywania. Mleko matki zapewnia bowiem optymalny wzrost i rozwój dziecka i ma szczególne terapeutyczne znaczenie w przypadku dzieci urodzonych przed terminem. Mamy wcześniaków wymagają szczególnej troski i opieki pod kątem stymulacji i utrzymania laktacji, aby zwiększyć szanse dziecka na otrzymanie pokarmu własnej matki. Zakup laktatorów, zwiększył dostępność sprzętu w oddziale, komfort użytkowania oraz odsetek mam karmiący własne dziecko. Podgrzewacze do butelek/ strzykawek pozwoliły na podgrzewanie pożywienia w bezpieczny i higieniczny sposób oraz ułatwiły codzienną pracę pielęgniarek i położnych.

 
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021
Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neurologii.

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

Całkowita wartość zadania wynosi: 246 240 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 243 999,22 zł

Udział własny USK wynosi: 2 240,78 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono aparat ultrasonograficzny z opcją Duplex

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice Neurologii poprzez zwiększenie dokładności i czułości dotychczas wykonywanych badań (takich jak USG tętnic dogłowowych i dopplerowska ultrasonografia przezczaszkowa), ale też poprzez zwiększenie zakresu możliwych do wykonania badań, w postaci USG nerwu wzrokowego z oceną tętnicy ocznej, USG tętnicy skroniowej oraz badania ścian naczyń oraz obrazowanie nerwów obwodowych.

 
Program badań w kierunku wykrywania raka płuc
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na realizację programu badań w kierunku wykrywania raka płuc.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Program badań w kierunku wykrywania raka płuc

Okres realizacji: lata 2021 – 2023

Całkowita wartość zadania wynosi: 361 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 361 000 zł

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
1) zwiększenie odsetka wykrywania raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
2) zwiększenie odsetka wyleczenia raka płuca (5-letnich przeżyć),
3) obniżenie umieralności na raka płuca,
4) obniżenie kosztów leczenia raka płuca w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
5) zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca.



 
Zakup sprzętu do przeszczepu nerek w 2021 r.
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum Urologii oraz Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej .

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury dla ośrodków przeszczepiających nerki w 2021 r."

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 862 056,25 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 852 198,95 zł Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego. Udział własny USK wynosi: 9 857,30 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) stół operacyjny przeznaczony do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
2) kolumna laparoskopowa wraz z oprzyrządowaniem – 1szt.,
3) zestaw narzędzi chirurgicznych do pobierania laparoskopowego – 1 szt.,
4) urządzenie do wykonywania zabiegów endoskopowych – 1 szt.,
5) kolumna anestezjologiczna wraz z oprzyrządowaniem – 1 szt.
6) urządzenie USG Doppler – 1 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK.

Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, a w konsekwencji umożliwia kontynuację i dalsze rozszerzenie realizacji programu transplantacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów małoinwazyjnego pobierania nerek od żywych dawców. Ponadto realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości procesów terapeutycznych u pacjentów po przeszczepie nerki a także poprawi komfort pracy personelu medycznego.



 
Doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nazwa programu: Narodowy Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu i aparatury: sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 240,96 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 996 274,75 zł

Udział własny USK wynosi: 966,21 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat USG dla intensywnej terapii – 2 szt.,
2) transcranial-Doppler wraz z wyświetlaczem, sondami i kaskiem – 1szt.,
3) bronchfiberoskop – 2 szt.,
4) respirator transportowy – 2 szt.,
5) kardiomonitor dla intensywnej terapii – 3 szt.

Otrzymane dofinansowanie jest nagrodą Ministra Zdrowia, która została przyznana dla 21 szpitali w Polsce z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019. Przyznanie nagrody uwzględniało liczbę dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice, pozwoli na wymianę zużytych aparatów, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów w tym pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepów.



 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 2