Dla Mediów


konferencja okulistyczna

Kontrowersje w okulistyce


 W dniach 15-17 października 2015 Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zorganizowała V Międzynarodową Konferencję "Okulistyka-Kontrowersje". Konferencja odbyła się w formie debat, dotyczących najbardziej kontrowersyjnych tematów współczesnej okulistyki. Celem konferencji było podjęcie naukowego dyskursu, dotyczącego problemów napotykanych przez okulistów na etapie diagnozowania, kwalifikowania pacjentów do zabiegów, przeprowadzania operacji, a także opieki pooperacyjnej - to swojego rodzaju pojedynek na różne podejścia w leczeniu, podczas których, przy użyciu pilotów, uczestnicy mogli dokonywać wyborów.

 Podczas konferencji promowany był rozwój młodych lekarzy, pojawiła się także możliwość wymiany opinii z ekspertami, a w efekcie poszerzenie bazy analiz oraz publikacji naukowych. To dla Nich organizatorzy przygotowali szereg kursów, wetlabów oraz warsztatów, podczas których w bardzo przystępny sposób mogli zapoznawać się „tajemnicami” okulistyki.

 Specjaliści z Polski, Włoch i Ukrainy dzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i opiniami z ponad tysięcznym gronem słuchaczy konferencji. Wrocławskie Centrum Kongresowe gościło ponad 1200 lekarzy okulistów z całej Polski. Sesje plenarne odbywały się na kilku salach równocześnie, aby każdy z uczestników znalazł dla siebie najbardziej interesujące tematy.

 Organizatorzy Konferencji zaproponowali zagadnienia związane z chirurgią i chorobami siatkówki, problematyką jaskrową, chirurgii zaćmy a także onkologii. Tak bogaty program naukowy został przygotowany przez Panią Profesor Marta Misiuk-Hojło – Kierownika Kliniki Okulistyki USK we Wrocławiu, pomysłodawczynię konferencji, która od pięciu edycji, niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

 Okulistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych, w zakresie diagnostyki oraz metod leczniczych – dlatego podczas konferencji uczestnicy głosowali na listę pięciu najważniejszy dokonań w tej dziedzinie. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Więcej informacji również na stronie konferencji www.okulistyka-kontrowersje.pl

 
Informacja prasowa

Eksperci debatują jak pokonać sepsęW dniach od 24 - 26 we wrocławskiej Hali Stulecia spotkają się światowej sławy eksperci, którzy rozpoczną dyskusję nad możliwością utworzenia narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Ich zdaniem sepsa, z uwagi na swoją powszechność oraz bardzo wysoką śmiertelność, wymaga równie poważnego i systemowego traktowania jak choroby układu krążenia czy nowotwory.

Sepsa – interdyscyplinarny problem medyczny

Organizatorami I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” są Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. Kongres jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do środowiska medycznego, ale także do opinii publicznej. Jak pokazują aktualne dane, sepsa pomimo nowoczesnych i zaawansowanych technologii medycznych takich jak szczepionki, antybiotyki czy intensywna terapia stanowi na świecie najczęstszą przyczynę zgonów w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT).
Dlatego zagrożenia jakie niosą za sobą ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia organizmu i związana z nimi śmiertelność pacjentów są przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony środowisk medycznych. Organizatorzy Kongresu szacują, że we wrześniowym wydarzeniu we Wrocławiu weźmie udział ponad 800 uczestników.
- Sepsa to interdyscyplinarny problem medyczny. Jej leczenie wykracza poza granice oddziałów intensywnej terapii i staje się problemem wielu lekarskich specjalizacji - uważa prof. dr hab. Andrzej Kübler, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Pokonać Sepsę”. Dlatego do udziału w nim oprócz lekarzy anestezjologów zaprosiliśmy m. in. chirurgów, kardiologów, pediatrów, transplantologów, specjalistów medycyny ratunkowej i medycyny rodzinnej a także mikrobiologów, diagnostów, epidemiologów oraz personel pielęgniarski.


W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań

Organizatorzy Kongresu planują szerokie ujęcie problemu „medycyny zakażeń” w aspekcie ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Podczas sesji naukowych omówione zostaną podstawowe problemy diagnostyki i leczenia ciężkiej sepsy. W programie wydarzenia znalazła się m. in. sesja warsztatowa Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, którą poprowadzi prof. Waleria Hryniewicz przedstawiając korzyści oraz ryzyka związane z leczeniem antybiotykami ciężkiej sepsy. W ramach sesji plenarnej poświęconej zagadnieniom biologii ciężkiej sepsy, wykład na temat mechanizmów biochemicznych związanych z procesem septycznym przedstawi prof. Andrzej Dżugaj, mechanizmy obronne drobnoustrojów omówi prof. Anna Przondo-Mordarska, a aktualne zagrożenia związane z ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi zaprezentuje prof. Andrzej Gładysz.
Oprócz zagadnień typowo medycznych w programie zaplanowano także sesję z udziałem specjalistów medycyny sądowej i prawników. Będzie ona dotyczyły kwestii etycznych i prawnych związanych z terapią sepsy takich jak błędy w leczeniu ciężkiej sepsy i ich następstwa czy praktyka postępowania przy nieskuteczności podtrzymywania czynności narządów u pacjentów leczonych w OIT.
- Interdyscyplinarna debata jest wręcz niezbędna dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przypadkach sepsy. Chcemy promować i wdrażać systemy wczesnego rozpoznawania oraz zapewnienia jak najszybszego intensywnego leczenia, dzięki czemu mamy nadzieję na odwrócenie tragicznego trendu zmniejszając odsetek śmiertelności. Bieżąca ocena ilu pacjentów ma objawy sepsy, oraz dlaczego i ilu z tego powodu umiera, pozwoli ustalić strategię postępowania i zoptymalizować wyniki leczenia tego zespołu chorobowego – dodaje prof. Andrzej Kübler.

Więcej informacji o I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” znajduje się na stronie wydarzenia www.sepsa2015.pl oraz na stronie portalu www.pokonacsepse.pl

 
Przylądek Nadziei

Przylądek Nadziei - nowoczesne centrum onkologii dla dzieci już otwarty


Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ponownie wraca w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Nowa siedziba kliniki mieści się przy ul. Borowskiej. W poniedziałek 7 września oficjalnie otwarto placówkę. Pierwsi pacjenci pojawią się w Przylądku na początku października. Budowa nowej placówki była koniecznością z uwagi na zły stan techniczny budynku, w którym obecnie mieści się klinika przy ul. Bujwida. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. W klinice powstało wysokiej klasy laboratorium oraz nowoczesne pracownie inżynierii przeszczepu. Placówkę wyposażono w 76 łóżek, a oddział dzienny zyskał 10 miejsc. Sale chorych będą jedno- i dwuosobowe z łazienką, wyposażone w dodatkowe łóżka dla rodziców. W placówce będą także świetlica oraz sala doświadczania świata (metoda nowoczesnej rehabilitacji – stymulacja światłem i dotykiem). Niewątpliwym udogodnieniem jest hotel dla opiekunów i dzieci, które nie wymagają hospitalizacji. Dzieci mają do dyspozycji dużą salę lekcyjną, w której będą uczyć się w przyjaznych warunkach. Planowane jest również wprowadzenie systemu wirtualnej edukacji, dzięki któremu część dzieci będzie mogła się uczyć, nie opuszczając pokoju. - Budynek Przylądka Nadziei jest ściśle zintegrowany z całym systemem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - Teraz mali pacjenci będą mogli korzystać z całej infrastruktury szpitala przy ul. Borowskiej: usług specjalistycznych znajdujących się w 10 połączonych budynkach kampusu. Budowa nowej kliniki – Przylądka Nadziei - kosztowała ponad 100 milionów złotych, 85 mln to środki jakie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pozyskał z Unii Europejskiej, 15 milionów przekazało Ministerstwo Zdrowia, 10 milionów pochodzi z Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. - Podziękowania oraz słowa wielkiego uznania należą się wielu osobom. Ja pragnę z całego serca podziękować pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę dla tej wspaniałej idei – mówi Piotr Pobrotyn. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Alicji Chybickiej jest wiodącym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Przeprowadza się tu ponad połowę wszystkich operacji transplantacji szpiku dokonywanych na terenie kraju. Rocznie pod opieką kliniki przebywają ponad dwa tysiące pacjentów.


 

 
USK i Szpital w Trzebnicy

Informacja prasowa


Pierwszy krok do połączenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
ze Szpitalem im.  Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy


W dniu 11 czerwca (czwartek)  o godzinie 11 w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stanowiącym podmiot tworzący Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, a Starostwem Powiatowym w Trzebnicy stanowiącym podmiot tworzący Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Intencją podpisanego listu jest chęć podjęcia przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Trzebnicy współpracy w celu połączenia Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

- Dążymy do podniesienia naszego potencjału naukowo-dydaktycznego, mamy na względzie przede wszystkim dobro społeczności mieszkańców powiatu trzebnickiego oraz województwa dolnośląskiego, chcemy zapewnić świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie – podsumowuje Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof.  dr  hab. Marek Ziętek, inicjator współpracy.

Jest to dopiero pierwszy krok do współpracy, dalsze decyzje co do jej kontynuacji zostaną podjęte po zakończeniu prac zespołów roboczych każdej ze stron. Celem wypracowanych stanowisk zespołów roboczych będzie odpowiedź na pytanie czy i w jakiej formie będzie to możliwe.

- Zależy nam na bardziej racjonalnym i skutecznym wykorzystaniu możliwości organizacyjnych i finansowych zarówno Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jak i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – wspólnie podkreślają zarówno Dyrektor Piotr Pobrotyn – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, jak i Piotr Dytko, dyrektor Szpitala św. Jadwigi Śląskiej.


Wśród argumentów przemawiających za podjęciem tej współpracy wymienić można m.in. zwiększenie bazy klinicznej dla prowadzonej przez Uniwersytet działalności naukowej i dydaktyki przeddyplomowej, rozszerzenie możliwości USK w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest to także zwiększenie możliwości powstałej z konsolidacji jednostki do zmian w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych populacji Dolnego Śląska określonych w mapach potrzeb zdrowotnych oraz przyspieszenie strategicznego kierunku rozwoju USK w obszarze transplantologii poprzez wykorzystanie bazy, zasobów ludzkich szpitala w Trzebnicy w zakresie transplantacji kończyn.

 

Monika Kowalska

Rzecznik Prasowy USK

 

 
Laureaci Travelerów

Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow laureatami Travelerów


TRAVELERY to najbardziej prestiżowe nagrody podróżnicze w Polsce. Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler już po raz dziewiąty wyróżniła polskich podróżników, odkrywców, naukowców i pisarzy.


Grand Prix otrzymał Aleksander Doba, który jako pierwszy w historii przepłynął Atlantyk kajakiem od jednego kontynentu do drugiego: z Afryki do Ameryki Południowej. Za swoje osiągnięcia zdobył również tytuł podróżnika roku 2015 w międzynarodowym plebiscycie amerykańskiego magazynu National Geographic.


Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 25 maja br.


Wyróżnienie w kategorii NAUKOWE OSIĄGNIĘCIE ROKU, przyznane zostało za pierwsza na świecie udaną rekonstrukcję rdzenia kręgowego za pomocą glejowych komórek węchowych. Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odebrali ją z rąk Martyny Wojciechowskiej, redaktor naczelnej polskiej edycji National Geographic.


O operacji wrocławskich neurochirurgów mówił w 2014 r. cały świat. Pacjent z przerwanym rdzeniem kręgowym dzięki pionierskiemu przeszczepowi stanął na nogach i odzyskał w nich czucie. Dało to nadzieję innym ofiarom paraliżu, choć tylko nieliczne przypadki kwalifikują się do tej terapii.


Pozostali nominowani w tej kategorii to:
Dr Błażej Błażejowski i pośmiertnie dr Adrian Kin – Odkrycie skamieniałości przodka skrzypłoczy sprzed 148 mln lat
Tomasz Bednarz z zespołem z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Opracowanie metody dokumentacji wraków w 3D
Olga Malinkiewicz< – Opracowanie taniego sposobu produkcji perowskitów do ogniw słonecznych
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PAN – Współudział w sukcesie misji sondy Rosetta.


Więcej na temat nagrody w czerwcowym numerze National Geographic Travelera.
http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/znamy-zwyciezcow-9-edycji-travelerow/


 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 14