Przyjęcie do Szpitala

PLANOWE

Izba Przyjęć Planowych

Czynna jest w godz. od 7.30 do 14.35

Informacja tel: (71) 733 10 00


Budynek B, parter (ul. Borowska 213)
 

OSTRODYŻUROWE

Szpitalny Oddział Ratunkowy


ul. Borowska 213 (Budynek K)

Internistyczna, Chirurgiczna, Neurologiczna, Neurochirurgiczna, Angiologiczna, Gastrologiczna, Reumatologiczna, Laryngologiczna, Ortopedyczna, Onkologiczna, Urologiczna


Czynna jest 24 h/dobę

Informacja tel: (71) 733 29 64


Czytaj więcej...
 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do Szpitala

  • Przyjęcie planowe

  • Przyjęcie nagłe
    • W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu nie jest wymagane skierowanie na leczenie