Wykład

Wykład naukowca z USK w Parlamencie Europejskim


Profesor Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK był gościem posiedzenia grupy roboczej ds. Bioetyki i Ludzkiej Godności Parlamentu Europejskiego, która obradowała w środę 16 grudnia w Strasburgu.


Tematem półgodzinnego wykładu było: „Bankowanie publiczne i prywatne krwi pępowinowej w nawiązaniu do najnowszych osiągnięć transplantologii i medycyny regeneracyjnej”. Po wykładzie zaplanowano godzinną dyskusję parlamentarzystów i ekspertów.


Prof. Krzysztof Kałwak jest ekspertem w dziedzinie transplantacji komórek hematopoetycznych w tym komórek krwi pępowinowej.