Zamówienia publiczne - Roboty budowlane

 

Numer/data Temat Termin
USK/DZP/PN-59/2017
z dnia 2017-05-08
Planowa Izba Przyjęć - przebudowa wybranych pomieszczeń USK
Nowy termin składania ofert: 2017-05-31
2017-05-29