Nasi naukowcy laureatami Programu im. Prof. Walczaka
 

Nasi naukowcy laureatami Programu im. Prof. Walczaka

 

Dr hab. Piotr Donizy oraz lek. Maciej Kaczorowski z Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zostali stypendystami drugiej edycji prestiżowego Programu im. Prof. Walczaka, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Nasi naukowcy, jako jedyni przedstawiciele Wrocławia, znaleźli się w gronie siedemnastu polskich specjalistów, którzy wyjadą na staże do najlepszych ośrodków medycznych w USA. Dr hab. Piotr Donizy wybrał Uniwersytet Harvarda, a lek. Maciej Kaczorowski National Cancer Institute w Bethesda.

Program im. prof. Walczaka, organizowany przez NAWA oraz Ministerstwo Zdrowia, adresowany jest do lekarzy, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora (lub otwarty przewód doktorski) oraz zajmują się jedną z dziedzin medycyny: kardiologia, kardiochirurgia, onkologia, alergologia, diabetologia, psychiatria lub choroby zakaźne. Staże, na które wyjeżdżają laureaci, trwają od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie stypendyści realizują swoje projekty badawcze oraz mają możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.

Projekt dr. hab. Piotra Donizego pt. "Improvement of practical diagnostic skills in oncologic dermatopathology - better diagnosis of skin disorders in Poland" będzie dotyczył m.in. pogłębiania wiedzy i umiejętności diagnostycznych z zakresu dermatopatologii. Trzymiesięczne, praktyczne szkolenie histopatologiczne, odbędzie pod okiem prof. Mai P. Hoang, szefowej Dermatopathology Unit w Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School - jednej z najwybitniejszych specjalistek w tej dziedzinie, co bez wątpienia poprawi jakość diagnostyki dermatopatologicznej na Dolnym Śląsku (zwłaszcza trudnych, atypowych zmian melanocytarnych oraz rzadkich nowotworów przydatków skórnych). Dodatkowo dr hab. Piotr Donizy będzie kontynuował rozpoczęte w 2018 r. wieloośrodkowe badanie nad mechanizmami progresji raka skóry z komórek Merkla, skupiając się na roli zaburzeń układu immunologicznego oraz zaburzeń strukturalno-funkcjonalnych aparatu Golgiego, które w przyszłości mogą stać się potencjalnymi punktami uchwytu nowych terapii, ukierunkowanych molekularnie u pacjentów z tym rzadkim, bardzo agresywnym nowotworem skóry.

Lek. Maciej Kaczorowski realizację swojego projektu pt. "A development of low-cost immunohistochemical and/or molecular assays useful in the diagnosis of cancers harboring fibroblast growth factor receptor fusion genes" zaplanował w National Cancer Institute. Wraz z zespołem dr. Jerzego Lasoty i prof. Markku Miettinena, podejmie próbę opracowania szeroko dostępnych testów, pomocnych w diagnostyce nowotworów rozwijających się w związku z fuzjami genu receptora dla czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR). Guzom tego typu, choć są rzadkością, od niedawna w praktyce klinicznej dedykowane są nowoczesne, skuteczne terapie. Sekwencjonowanie następnej generacji pozwala na precyzyjną identyfikację fuzji FGFR w komórkach nowotworowych, jednak wysoki koszt i niewielka dostępność tego badania ogranicza jego stosowanie na szerszą skalę. Realizacja projektu NAWA przez lek. Macieja Kaczorowskiego przybliży opracowanie alternatywnej, niedrogiej i łatwo dostępnej metody screeningu w kierunku onkogennych fuzji FGFR, co będzie szansą na skuteczne leczenie chorych na te szczególne nowotwory. Podczas pobytu w Bethesda młody naukowiec zdobędzie również wiedzę know-how z zakresu różnych technik patologii molekularnej, co zwiększy potencjał Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zakresie tej kluczowej dla nowoczesnej diagnostyki onkologicznej dziedziny.
Fot. Tomasz Golla

 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Odwołanie wizyty

1.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_420.jpg