Klinika Neurochirurgii

Kierownik Kliniki dr hab. Paweł Tabakow
Oddziały

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, III piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3400

(71) 734-3409


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3480
Lekarz Dyżurny (71) 734-3490

Usługi medyczne

Klinika Neurochirurgii zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


 • nowotworów centralnego układu nerwowego
 • nowotworów splotu ramiennego i nerwów obwodowych
 • choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
 • urazów centralnego układu nerwowego
 • urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z zastosowaniem nowoczesnych metod i systemów do stabilizacji kręgosłupa
 • chorób naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego
 • jamistości rdzenia kręgowego


W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

 • Terapia komórkowa
 • Glejowe komórki węchowe/urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego
 • Modelowanie matematyczne urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 • Wykorzystanie traktografii /DTI/ rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu chorób i urazów centralnego układu nerwowego
 • Doskonalenie metod diagnostycznych wodogłowia oraz zaburzeń krążenia mózgowego
 • Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nowotwory kręgosłupa - techniki leczenia operacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów stabilizacji
 • Tętniaki mózgu - aspekty kliniczne i chirurgiczne
 • Biomechanika kręgosłupa i rdzenia kręgowego w różnych ich patologiachSale operacyjne Kliniki Neurochirurgii posiadają łączność wizyjną z aulą oraz salą konferencyjną w Klinice. Klinika liczy 40 łóżek i posiada wydzielone łóżka / docelowo 10 łóżek intensywnego nadzoru neurochirurgicznego / w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W Klinice funkcjonują następujące pracownie:

 • Pracownia Nadciśnienia Wewnątrzczaszkowego i Wodogłowia
 • Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Krążenia Mózgowego
 • Pracownia Zastosowań Metod Numerycznych w Neurochirurgii
 • Pracownia Neuronawigacji i Stereotaksji.

Wyposażenie Kliniki

 • 2 mikroskopy operacyjne typ. Pentero
 • ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny typu CUSA
 • urządzenie do śródoperacyjnej neuronawigacji
 • śródoperacyjny rezonans magnetyczny PoleStar
 • urządzenie do śródoperacyjnego monitorowania funkcji neurologicznych system ISIS
 • rama stereotaktyczna typu Leksell.
 • aparatura do neuronawigacji firmy Brainlab.
 • mikroskop operacyjny Leica.

Skład osobowy Kliniki

Kierownik Kliniki:

dr hab. Paweł Tabakow


Profesorowie:
prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
prof. dr hab. Wojciech Lesław Zub

Starsi asystenci:

dr Artur Weiser
dr Rafał Załuski
dr Waldemar Szarek
dr Maciej Miś
dr Jowita Woźniak
lek. med. Krzysztof Chmielak

 

Młodsi asystenci:
lek. med. Łukasz Tomiałowicz

 

 
Lekarze rezydenci:

lek. Konrad Kubicki
lek. Katarzyna Smarzewska
lek. Przemysław Błauciak
lek. med. Tristan Baliński

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Bernadetta Knihinicka

 

Sekretariat:

Monika Mocha - sekretarka medyczna


Asystent Kierownika Kliniki:

mgr Malwina Malinowska
pedagog spec.Zainteresowania naukowe

 1. Terapia komórkowa /Glejowe komórki węchowe / urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego
 2. Modelowanie matematyczne urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych
 3. Wykorzystanie traktografii /DTI/ rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu chorób i urazów centralnego układu nerwowego
 4. Doskonalenie metod diagnostycznych wodogłowia oraz zaburzeń krążenia mózgowego
 5. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz nowotwory kręgosłupa - techniki leczenia operacyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów stabilizacji
 6. Tętniaki mózgu - aspekty kliniczne i chirurgiczne
 7. Biomechanika kręgosłupa i rdzenia kręgowego w różnych ich patologiach.