Projekt Picture

Projekt Picture


Bezpłatne badania w ramach projektu PICTURE

Opiekunów wraz z dziećmi w wieku 7-14 lat zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie PICTURE, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia.

Pomysł na wieloletni projekt „Badania zdrowia dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) oraz ich opiekunów – PICTURE” narodził się w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego celem jest kompleksowa ocena stanu zdrowia wrocławian, na podstawie której specjaliści określą, jaki jest ich styl życia oraz co ma wpływ na zachorowalność mieszkańców stolicy Dolnego Śląska.

- Po dwóch tygodniach uczestnicy projektu otrzymają wszystkie wyniki oraz informacje na temat stanu zdrowia wraz z zaleceniami medycznymi – mówi prof. Tomasz Zatoński, kierownik projektu PICTURE. – Po roku natomiast badania zostaną powtórzone, co pozwoli nam ocenić zachodzące zmiany i zaplanować niezbędne działania profilaktyczne.

W ramach programu każdy z uczestników (dziecko i opiekun) będzie miał wykonane badania laboratoryjne (tj. morfologa krwi, glukoza, hemoglobina glikowana, kreatynina, lipidogram: cholesterol całkowity, LDL cholesterol, HDL cholesterol, trójglicerydy, elektrolity: sód i potas oraz poziom hormonu tyreotropowego TSH). Dodatkowo wykonane zostaną: EKG, spirometria, pomiar ciśnienia tętniczego, badania antropometryczne z uwzględnieniem analizy składu masy ciała oraz badanie laryngologiczne i tympanometryczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o rejestrację pod numerem telefonu
71/ 784 04 64 lub 71/ 784 04 65
– od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
albo osobiście w siedzibie PICTURE przy Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego (ul. Borowska 211 A, piętro I, część C.1/4/016).

Szczegółowe informacje na temat projektu PICTURE znajdują się na stronie

http://picture.umed.wroc.pl