Historia Kliniki KCZ
Historia Kliniki Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
wywodzi się z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, której kierownikiem w latach 1945-1970
był prof. Antoni Falkiewicz.

Głównymi kierunkami badań naukowych zespołu Kliniki była wówczas: kardiologia, medycyna przemysłowa, endokrynologia i immunologia kliniczna.

W 1970 roku po powołaniu Instytutu Chorób Wewnętrznych z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
powstały dwie Kliniki:
Endokrynologiczna i Chorób Zawodowych.

Kierownikiem Kliniki Chorób Zawodowych w latach 1970-1996 był prof. Roman Smolik.

Klinika w 1981 r. przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych i Zawodowych.
Zgodnie z profilem Kliniki kontynuowano badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, chorób immunologicznych i rozwijano badania w dziedzinie klinicznej patologii zawodowej - poszukiwanie markerów wrażliwości i odpowiedzi na toksyny przemysłowe.
Wprowadzono też wówczas badania z zakresu medycyny środowiskowej, badając mieszkańców z rejonów zagrożenia ekologicznego.

Od 1996 r. do 2012 r. kierownikiem Kliniki był prof. Ryszard Andrzejak.
Obecnie, od roku 2012, kierownikiem Kliniki jest prof. Grzegorz Mazur.

Klinika w 2004 roku przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.
Kontynuowano badania w zakresie patologii chorób układu krążenia i patologii powstałej pod wpływem działania czynników zawodowych, parazawodowych (związanych z pracą) oraz środowiska ogólnego, w tym wczesnej diagnostyki i monitorowania biologicznego z wykorzystaniem markerów biologicznych inicjacji zaburzeń patofizjologicznych.

Od 2005 roku Klinika jest jedynym w regionie (uznanym przez Ministra Zdrowia) referencyjnym ośrodkiem leczenia nadciśnienia tętniczego opornego i rozpoznawania wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego.
W 2005 roku także zorganizowano i uruchomiono Poradnię Chorób Metabolicznych i Poradnię Nadciśnienia Tętniczego.

Liczba hospitalizowanych w Klinice wynosi rocznie w ostatnich 5 latach od 1550 osób do 1800.