Klinika Kardiochirurgii


Sekretariat Tel. 71 736 41 00
ul. Borowska 213
Budynek FA, II piętro, pokój 3.13


Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Kierownik: dr Roman Przybylski

Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński


Lokalizacja
ul. Borowska 213, Budynek A/FA, II piętro

Kontakt
Sekretariat 71 736 41 00 (pon-pt 7:00-14:35)
Lada pielęgniarska (24 h na dobę) 71 736 41 80
Lekarz dyżurny 662 232 551
Poradnia Kardiochirurgiczna 71 736 41 55
Poradnia Transplantologiczna 71 736 4268 lub 71 736 4269

Pracownicy Kliniki Kardiochirurgii i pododdziału Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownictwo

- dr Roman Przybylski – Kierownik Oddziału Kardiochirurgii

- prof. Marek Jasiński – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii

- prof. dr hab. Michał Zakliczyński – Kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Lekarze specjaliści kardiochirurgia

- lek. Maciej Bochenek
- lek. Grzegorz Bielicki
- dr Jacek Jakubaszko
- dr Marek Pelczar
- dr Andrzej Stachurski
- dr Maciej Rachwalik
- dr Rafał Nowicki

Lekarze specjaliści poddział transplantacji

- lek. Magdalena Cielecka
- lek. Anna Boluk
- lek. Mateusz Sokolski

Rezydenci

- lek. Kinga Kosiorowska
- lek. Mikołaj Berezowski

Koordynatorzy

- Mateusz Rakowski
- Jakub Jankowski

Sekretariat Kardiochirurgii

- Wojciech Kargol
- Ilona Wołyńska

Poradnia Kardiochirurgii

- Grażyna Sakiel
- lek. Janusz Oczko

Poradnia Transplantacji

-mgr Monika Konieczna
- Weronika Rakowska

Klinika Chirurgii Serca zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
Pełny zakres zabiegów z dziedziny kardiochirurgii dorosłych.

Szczególne procedury medyczne:
- Operacje naprawcze zastawki aortalnej i aorty.

- Implantacja biologicznych bezstentowych konduitów aortalnych.

- Operacje hybrydowe zastawek serca i aorty.

- Wspomaganie pozaustrojowe metodą ECMO.

- Rewaskularyzacja wieńcowa: On-pump, OPCAB, MIDCAB (w tym pełna tętnicza rewaskularyzacja).

- Zabiegi naprawcze zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej, w tym naprawa zastawki mitralnej z mini dostępu (miniMVR)

- Zabiegi wymiany zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej, w tym implantacja biologicznych bezstentowych konduitów aortalnych oraz zabiegi z poszerzeniem pierścienia aortalnego.

- Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

- Zabiegi wymiany aorty wstępującej wraz z wymianą zastawki aortalnej (Zabieg Bentalla), oraz zabiegi z oszczędzeniem i naprawą zastawki własnej (Zabieg David’a)

- Zabiegi wymiany aorty wstępującej i łuku aorty

- Zabiegi zamknięcia nieprawidłowych połączeń w sercu - ubytków międzyprzedsionkowych (ASD) i międzykomorowych (VSD)

- Ablacja RF, krioablacja, oraz zamknięcie uszka lewego przedsionka (AtriClip) u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

- Operacje naprawcze tętniaka lewej komory (Zabieg Dor’a)

- Wspomaganie pozaustrojowe metodą ECMO

- Mechaniczne wspomaganie serca – urządzenia do wspomagania czasowego: Impella, Levitronix CentriMag oraz urządzenia implantowane do wspomagania długoterminowego: HeartMate III.

- Transplantacja serca


Historia Kliniki

Klinika Kardiochirurgii formalnie istnieje od 1972 roku, czyli od podzielenia II Kliniki Chirurgicznej na trzy niezależne jednostki w ramach utworzonego Instytutu Chirurgii, ale historia wrocławskiej kardiochirurgii jest znacznie dłuższa. Pierwszy zabieg na sercu w Polsce – komisurotomię mitralną – przeprowadził 31 marca 1955 r. zespół kierowany przez prof. Wiktora Brossa.

Gdy w 1973 r. profesor Wiktor Bross odszedł na emeryturę, kierownictwo kliniki przejął prof. Anatol Kustrzycki. W latach 70-tych wykonano tu m.in. pierwszą koronarografię oraz rewaskularyzację wieńcową. W 1987 r. kierownictwo kliniki powierzono prof. Tadeuszowi Brossowi, a w 2001 r. prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu. W maju 2011 r. Klinika Kardiochirurgii zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu została włączona w strukturę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tym samym roku w Klinice utworzono pododdział torakochirurgii. W listopadzie 2016 r. kierownictwo Kliniki objął prof. Marek Jasiński. Od 2017 r. jako referencyjny ośrodek Klinika prowadzi szkolenia w zakresie implantacji konduitów bezstentowych oraz organizuje warsztaty chirurgii naprawczej zastawki aortalnej. Od listopada 2019 r. kierownikiem Kliniki jest dr. n med. Roman Przybylski. W Klinice rozpoczęto program mechanicznego wspomagania krążenia, a w marcu 2021 r. rozpoczęto program transplantacji serca. Do końca 2021r wykonano 40 transplantacji serca. Klinika jest jednym z dwóch ośrodków w Polsce wykonującym zabiegi trombendarterektomii płucnej u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym. 1 lipca 2021 utworzono Instytut Chorób Serca, w skład której powołano Katedrę Kardiochirurgii i Transplantacji Serca pod kierownictwem dr n. med. Romana Przybylskiego. Pod Katedrę podlegają dwie Kliniki – Klinika Kardiochirurgii pod kierownictwem prof. Marka Jasińskiego oraz Klinika Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia kierowanego przez prof. Michała Zakliczyńskiego.


Poradnia Kardiochirurgiczna

Adres: Wrocław, Borowska 213
Lokalizacja: bud. A/FA, II piętro, pok. 3.35
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 14.00
Rejestracja telefoniczna: 71 736 41 55

Poradnia Transplantacji

Adres: Wrocław, Borowska 213
Lokalizacja: bud. H, I piętro, pok. 2.18 (Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00
Rejestracja telefoniczna: 71 736 41 68 lub 71 736 41 69