DZH/55/VI/2019/UPS/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/55/VI/2019/UPS/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


1) LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII – REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

2) TECHNIKA RTG – REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII

Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, dyżury medyczne, konsultacje, gotowość, procedury zabiegowe w Pracowni Radiologii Zabiegowej.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy