<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : DZP.242.772.2022 z dnia 2022-09-02

TEMAT: Dostawa sprzętu zabiegowego
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2022-09-14 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2022-09-14 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.