<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-228/2019 z dnia 2019-07-16

TEMAT: Przeglądy i naprawy inkubatorów w pakietach od 1 do 3 w okresie 36 miesięcy
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-25 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-07-25 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
16.07.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 93.4 kB )
16.07.2019docx file SIWZ ( 88.9 kB )
16.07.2019docx file Wzór umowa ( 35.7 kB )
16.07.2019 Załącznik 1a ( 12.1 kB )
16.07.2019 Załącznik 1b 1c ( 13.0 kB )
16.07.2019docx file Oświadczenie Rodo ( 16.3 kB )
16.07.2019docx file Umowa przetwarzana danych ( 24.3 kB )
16.07.2019 Formularz cenowy ( 10.2 kB )
23.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1) ( 1.6 MB )
25.07.2019 Zestawienie otwartych ofert ( 304.0 kB )
26.07.2019 Korekta zestawienia otwartych ofert. ( 305.1 kB )
21.08.2019 Unieważnienie postępowania ( 288.7 kB )