<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-200/2019 z dnia 2019-07-10

TEMAT: Dostawa sprzętu specjalistycznego do urodynamiki dla Kliniki Urologii
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-25 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-08-13 godzina: 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-08-13 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.07.2019 Ogłoszenie ( 96.9 kB )
10.07.2019docx file SIWZ ( 74.5 kB )
10.07.2019 Formularz cenowy - zał. nr 1 ( 74 kB )
10.07.2019docx file Wzór umowy - zał. nr 4 ( 31.5 kB )
23.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 9.8 kB )
23.07.2019docx file Modyfikacja SIWZ ( 74.3 kB )
01.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 4.4 kB )
06.08.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 4.4 kB )
09.08.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 3.2 MB )
20.08.2019 Informacja z otwarcia ofert ( 30.6 kB )
20.08.2019docx file GK ( 22.2 kB )
17.09.2019 Wynik ( 67 kB )