<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-163/2019 z dnia 2019-07-10

TEMAT: Wykonanie usługi całorocznego utrzymania terenu zewnętrznego przyległego do budynku D (Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej), wejść, schodów, ramp, ciepłych podjazdów, podjazdów dla niepełnosprawnych pozostałych budynków (H, A
 
**Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-22 o godzinie 11:00
 

 
UWAGA: Nowy termin składania ofert: 2019-07-26 godzina: 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia: 2019-07-26 godzina: 12:00
 

Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.07.2019 OgŁoszenie ( 98.5 kB )
10.07.2019docx file SIWZ ( 86.7 kB )
10.07.2019 Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 1 - zał. nr 1 ( 96 kB )
10.07.2019 Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2- zał. nr 1 ( 55 kB )
10.07.2019 Formularz cenowy (pakiet nr 1 ,2 - zał. nr 2 ( 46.5 kB )
10.07.2019 Harmonogram wykonania usług porządkowych - zał. nr 2 ( 41.5 kB )
10.07.2019 Wzór umowy pakiet nr 1- zał. nr 5 ( 13 kB )
10.07.2019 Wzór umowy pakiet nr 2 - zał. nr 5 ( 109.5 kB )
10.07.2019 Plan ( 373.0 kB )
10.07.2019 Plan ( 628.6 kB )
10.07.2019 Plan ( 1.5 MB )
19.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 14 kB )
19.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 4.4 kB )
23.07.2019 Odpowiedzi na zapytania Wykonawców ( 1.2 MB )
23.07.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( 10.7 kB )
29.07.2019 Zestawienie z otwarcia ofert ( 47.5 kB )
29.07.2019docx file GK ( 22.9 kB )
05.08.2019 Unieważnienie ( 66 kB )