<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-248/2019 z dnia 2019-07-10

TEMAT: Wykonanie usługi odbiór odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki z obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, wywozu tych odpadów do miejsca składowania zgodnie z harmonogramem oraz ich zagospodarowanie, zgodnie z obowiązującymi przepi
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-22 o godzinie 11:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-07-22 o godzinie 12:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
10.07.2019 Ogłoszenie ( 76.9 kB )
10.07.2019docx file SIWZ ( 83.5 kB )
10.07.2019docx file Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 ( 20.4 kB )
10.07.2019 Formularz cenowy - zał. nr 2 ( 29.5 kB )
10.07.2019docx file Wzór umowy - zał. nr 5 ( 33.7 kB )
29.07.2019 Zestawienie z otwarcia ofert ( 43.5 kB )
08.08.2019 Wynik ( 66 kB )