<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-221/2019 z dnia 2019-07-03

TEMAT: Przebudowa i remont części budynku D Oddziału i poradni Endokrynologii , Diabetologii i Leczenia Izotopami w budynku przy ul. Pasteura 4 USK we Wrocławiu.
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-19 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-07-19 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
03.07.2019 1 ( 15.2 MB )
03.07.2019docx file zał. 2 ( 77.2 kB )
03.07.2019docx file zał.3 ( 72.3 kB )
03.07.2019 1 pdf ( 5.4 MB )
03.07.2019 ( 352.4 kB )
03.07.2019 zestawienie wykończenia ( 553.9 kB )
03.07.2019 zestawienie wykończenia ( 519.4 kB )
03.07.2019 IS6 ( 191.8 kB )
03.07.2019 is2 ( 667.6 kB )
03.07.2019 IS3 ( 386.8 kB )
03.07.2019 IS4 ( 242.7 kB )
03.07.2019 IS5 ( 613.9 kB )
03.07.2019 PW ( 791.3 kB )
03.07.2019 EL1 ( 1.1 MB )
03.07.2019 EL2 ( 1.1 MB )
03.07.2019 EL3 ( 1.1 MB )
03.07.2019 EL4 ( 1.3 MB )
03.07.2019 EL5 ( 369.0 kB )
03.07.2019 EL6 ( 304.4 kB )
03.07.2019 EL7 ( 334.2 kB )
03.07.2019 EL8 ( 514.3 kB )
03.07.2019 EL9 ( 285.9 kB )
03.07.2019 EL10 ( 422.8 kB )
03.07.2019 EL11 ( 430.5 kB )
03.07.2019 EL12 ( 416.9 kB )
03.07.2019docx file OPIS ( 407.4 kB )
03.07.2019 PR ( 138.7 kB )
03.07.2019 PR ( 367.8 kB )
03.07.2019 STRONA TYTUŁOWA ( 146.5 kB )
03.07.2019 SPEC. TECHN. ( 2.0 MB )
03.07.2019 ARCH1 ( 418.2 kB )
03.07.2019 ARCH2 ( 363.5 kB )
03.07.2019 ( 432.9 kB )
03.07.2019 K1 ( 347.8 kB )
03.07.2019 IS1 ( 377.3 kB )
03.07.2019 IS3 ( 131.6 kB )
03.07.2019 IS4 ( 271.2 kB )
03.07.2019 R1 ( 529.9 kB )
03.07.2019docx file OPIS ( 90.2 kB )
03.07.2019 PRZEDMIAR ( 98.4 kB )
03.07.2019 PR ( 268.7 kB )
03.07.2019 PR ( 79.0 kB )
03.07.2019 STWOIR ( 533.5 kB )
03.07.2019 ARCH1 ( 303.3 kB )
03.07.2019 PS1 ( 3.7 MB )
03.07.2019 ETAP III ( 2.2 MB )
03.07.2019 HPS ( 14.1 MB )
03.07.2019 IS1 ( 213.8 kB )
03.07.2019 IS2 ( 73.8 kB )
03.07.2019 R2 ( 378.5 kB )
03.07.2019docx file OPIS3 ( 89.7 kB )
03.07.2019 PD ( 67.5 kB )
03.07.2019 WYPOSAZENIE ( 43.3 kB )
03.07.2019 STWOIR ( 623.2 kB )
03.07.2019 STWOIR ( 147.5 kB )
03.07.2019 wzór umowy ( 20 kB )
03.07.2019docx file OPZ ( 42.6 kB )
03.07.2019 OGŁOSZENIE ( 78.4 kB )
03.07.2019docx file SIWZ ( 76.4 kB )
22.07.2019 Unieważnienie postępowania ( 63 kB )