<<< Powrót do wykazu postępowań

POSTĘPOWANIE NR : USK/DZP/PN-175/2019 z dnia 2019-06-21

TEMAT: Dostawa sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną Sali Hybrydowej
 
*Termin składania ofert upływa dnia 2019-07-23 o godzinie 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2019-07-23 o godzinie 13:00
w siedzibie zamawiającego.
 
Pliki do pobrania :
DataTypNazwa (rozmiar)
21.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu ( 573.2 kB )
21.06.2019docx file SIWZ ( 180.3 kB )
21.06.2019 OPZ ( 1.5 MB )
21.06.2019 Formularze asortymentowo cenowe-pakiety ( 14 kB )
21.06.2019docx file Wzór umowy ( 45.9 kB )
15.07.2019 JEDZ do pobrania ( 81.7 kB )
15.07.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.6 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 1 ( 63 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 2 ( 64 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 3 ( 2.5 MB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 4 ( 74 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 5 ( 65 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 6 ( 63 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 7 ( 65 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 8 ( 637.5 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 9 ( 639.5 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 10 ( 63 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 11 ( 5.3 MB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 12 ( 96 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 13 ( 63 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 14 ( 648.5 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 15 ( 638.5 kB )
18.07.2019 odpowiedzi na pytania wykonawców 16 ( 63 kB )
19.07.2019 JEDZ - edytowalna wersja formularza ( 18 kB )
22.07.2019 JEDZ do zaimportowania ( 135.6 kB )
24.07.2019 zestawienie ofert z otwarcia ( 55.5 kB )
11.09.2019 wynik ( 73 kB )